قیمت سهام
6.83
تغییر روزانه
-0.87%
سالیانه
-4.87%

قیمت روز سال
AES 24.29 -0.74 -2.96% 3.63%
Alupar Investimento SA 28.28 -0.35 -1.22% 12.58%
Cia Energetica de Minas Gerais 11.84 -0.09 -0.75% -16.33%
CPFL Energia 36.09 0.47 1.32% 31.19%
Companhia Paranaense de Energia-COPEL 6.83 -0.06 -0.87% -4.87%
Companhia de Saneamento de Minas Gerais 13.74 -0.14 -1.01% -5.57%
EDP 4.72 -0.10 -2.01% 3.01%
Engie Brasil Energia SA 40.70 0.28 0.69% 6.63%
EDP Energias do Brasil SA 23.71 0.64 2.77% 28.37%
Eneva 15.34 -0.44 -2.79% -8.20%
Energisa SA 45.62 -0.16 -0.35% 4.99%
Equatorial Energia 26.97 1.94 7.75% 4.94%
Federal Grid 0.08 -0.005 -5.31% -55.80%
Federal Hydro 0.72 -0.02 -3.25% -11.11%
Light SA 6.00 0.05 0.84% -57.02%
Omega Geraçao SA 10.72 0.37 3.57% -68.38%
Pampa Energia 23.72 -0.93 -3.77% 45.08%
Cia de Saneamento do Parana 18.02 0.08 0.45% -8.81%
Compania Sanea 46.40 -1.13 -2.38% 22.46%
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA 41.83 0.06 0.14% 14.10%
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista 23.62 -0.14 -0.59% -5.37%