بازارها گذشته مرجع
بازار سهام 1829 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.16 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.8 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.8 2021-06
نرخ بیکاری 3.6 2021-08
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 152 2021-10
نرخ تورم 2.2 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 8827168 2021-10
نرخ بهره -0.6 2021-09
موازنه تجاری 11040 2021-08
حساب جاری 14300 2021-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.8 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.2 2020-12
بودجه دولت -3.5 2020-12
اطمینان کسب و کار 3 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.3 2021-10
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.5 2021-08
نرخ مالیات شرکت 22 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.9 2021-12
موارد کروناویروس 376414 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 2699 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 288222 2021-10
تخت بیمارستان 2.57 2020-12
پزشکان پزشکی 4.27 2016-12
پرستاران 11.24 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.8 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.8 2021-06
تولید ناخالص داخلی 352 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 540134 2021-06
تولید ناخالص ملی 558334 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 126713 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 63880 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 55938 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6823 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 26463 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 78599 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3351 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 99884 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 91061 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.6 2021-08
افراد شاغل 2792 2021-06
افراد بیکار 101343 2021-08
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 8.4 2021-08
هزینه های کار 109 2021-06
بهره وری 113 2021-06
دستمزد 42592 2019-12
دستمزد در تولید 152 2021-06
جمعیت 5.82 2020-12
سن بازنشستگی زنان 66.5 2021-12
سن بازنشستگی مردان 66.5 2021-12
تغییر اشتغال 1.9 2021-06
نرخ اشتغال 66.8 2021-08
استخدام تمام وقت 2125 2021-06
پست های خالی شغلی 56543 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 69.9 2021-08
قسمت مدت زمان اشتغال 665 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 152 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 8827168 2021-10
موارد کروناویروس 376414 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 2699 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 288222 2021-10
تخت بیمارستان 2.57 2020-12
پزشکان پزشکی 4.27 2016-12
پرستاران 11.24 2016-12
تختخوابهای ICU 246 2015-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.2 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2021-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2021-09
اندازه اصل تورم 1.3 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113 2021-06
قیمت تولید 122 2021-09
قیمت صادرات 116 2021-08
قیمت واردات 103 2021-08
تورم مواد غذایی 1.5 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 3.2 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.6 2021-09
نرخ بهره بین بانکی -0.27 2021-10
عرضه پول M0 71637 2021-08
عرضه پول M1 1483584 2021-08
عرضه پول M2 1551655 2021-08
عرضه پول M3 1670473 2021-08
ترازنامه بانک 4477241 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 501700 2021-09
وام به بخش خصوصی 351 2021-08
ترازنامه بانک مرکزی 543 2021-09
نرخ وام -0.45 2021-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 286 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 11040 2021-08
حساب جاری 14300 2021-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.8 2020-12
صادرات 117930 2021-08
واردات 106890 2021-08
بدهی خارجی 47079 2021-08
رابطه مبادله 113 2021-08
گردش سرمایه 17 2021-08
ذخایر طلا 66.55 2021-06
تولید نفت خام 65 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 24.4 2021-06
شاخص تروریسم 1.48 2019-12
فروش اسلحه 4 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.2 2020-12
بودجه دولت -3.5 2020-12
ارزش بودجه دولت 3263 2021-06
هزینه های دولت 135350 2021-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 54 2020-12
درآمدهای دولت 317265 2021-06
بدهی های دولت 782 2021-09
هزینه های مالی 314003 2021-06
درخواست پناهندگی 90 2021-04
ارزیابی اعتبار 100 2021-10
مخارج نظامی 4838 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.9 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 0 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 3 2021-09
تولید صنعتی 15.5 2021-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5 2021-08
تولید صنعتی 14.5 2021-08
میزان استفاده ازظرفیت تولید 83.9 2021-09
میزان سفارشات جدید 7 2021-03
تغییرات موجودی انبار 2027 2021-06
ورشکستگی 385 2021-09
ثبت خودرو 14289 2021-09
سرعت اینترنت 20106 2017-03
آدرس های IP 2624652 2017-03
شاخص رقابتی 81.17 2019-12
رتبه رقابتی 10 2019-12
سود شرکت سهامی 321991 2019-12
شاخص فساد مالی 88 2020-12
رتبه فساد مالی 1 2020-12
آسانی کسب و کار 4 2019-12
تولید الکتریسیته 1561 2021-07
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 65.2 2021-09
استخراج معدن -0.4 2021-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.3 2021-10
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.5 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 4 2021-08
هزینه های مصرف کننده 240453 2021-06
درآمد قابل تصرف شخص 1172507 2019-12
پس انداز های شخصی 14.55 2021-06
نرخ وام بانکی -0.35 2021-09
تسهیلات اعتباری خریدار 442 2021-08
قیمت گازوئیل 2.1 2021-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 111 2021-03
بدهی خانوار به درآمد 214 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 19.7 2021-07
شاخص مسکن 139 2021-06
نرخ مالکیت مسکن 60.8 2019-12
خانه های مسکونی نوساز 3853 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: دانمارک - شاخص های اقتصادی.