بازارها گذشته مرجع
پول 6.36 2020-10
بازار سهام 1338 2020-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.49 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.8 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.7 2020-06
نرخ بیکاری 4.9 2020-08
نرخ تورم 0.6 2020-09
نرخ بهره -0.6 2020-09
موازنه تجاری 2889 2020-08
حساب جاری 8177 2020-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.2 2019-12
بودجه دولت 3.7 2019-12
اطمینان کسب و کار -7 2020-10
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.2 2020-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.8 2020-09
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
موارد کروناویروس 43174 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 715 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 33126 2020-10
تخت بیمارستان 2.5 2018-12
پزشکان پزشکی 4.27 2016-12
پرستاران 11.24 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.8 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.7 2020-06
تولید ناخالص داخلی 348 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 489789 2020-06
تولید ناخالص ملی 510856 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 106116 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 65147 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57184 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5817 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27148 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 65723 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3914 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 95956 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 79998 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2020-08
افراد شاغل 2733 2020-06
افراد بیکار 137804 2020-08
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 12.2 2020-08
هزینه های کار 110 2020-06
بهره وری 105 2020-06
دستمزد 41736 2018-12
دستمزد در تولید 148 2020-06
جمعیت 5.81 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال -3.1 2020-06
نرخ اشتغال 65.4 2020-08
استخدام تمام وقت 2076 2020-06
پست های خالی شغلی 34750 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 69.7 2020-08
قسمت مدت زمان اشتغال 655 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.6 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2020-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2020-09
اندازه اصل تورم 1 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2020-06
قیمت تولید 103 2020-09
قیمت صادرات 100 2020-08
قیمت واردات 99.1 2020-08
تورم مواد غذایی 0.1 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده -0.6 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.6 2020-09
نرخ بهره بین بانکی -0.22 2020-10
عرضه پول M0 65964 2020-09
عرضه پول M1 1413997 2020-09
عرضه پول M2 1482678 2020-09
عرضه پول M3 1596093 2020-09
ترازنامه بانک 4692852 2020-09
ذخایر ارزی 455700 2020-09
وام به بخش خصوصی 351 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 511 2020-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 269 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2889 2020-08
حساب جاری 8177 2020-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.9 2019-12
صادرات 52714 2020-08
واردات 49825 2020-08
بدهی خارجی 96853 2020-05
رابطه مبادله 101 2020-08
گردش سرمایه 62 2020-07
ذخایر طلا 66.5 2020-06
تولید نفت خام 65 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 700 2018-12
شاخص تروریسم 0.96 2018-12
فروش اسلحه 4 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.2 2019-12
بودجه دولت 3.7 2019-12
ارزش بودجه دولت -734 2020-03
هزینه های دولت 129225 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.6 2019-12
درآمدهای دولت 293612 2020-03
بدهی های دولت 815 2020-09
هزینه های مالی 294346 2020-03
درخواست پناهندگی 45 2020-05
ارزیابی اعتبار 100 2020-10
مخارج نظامی 3971 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 8 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -7 2020-10
تولید صنعتی -7.7 2020-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.7 2020-08
تولید صنعتی -11.9 2020-07
استفاده از ظرفیت 79.3 2020-12
میزان سفارشات جدید 0 2020-03
تغییرات موجودی انبار 6257 2020-06
ورشکستگی 409 2020-09
ثبت خودرو 17238 2020-09
سرعت اینترنت 20106 2017-03
آدرس های IP 2624652 2017-03
شاخص رقابتی 81.17 2019-12
رتبه رقابتی 10 2019-12
سود شرکت سهامی 370511 2018-12
شاخص فساد مالی 87 2019-12
رتبه فساد مالی 1 2019-12
آسانی کسب و کار 4 2019-12
تولید الکتریسیته 3368 2019-12
شاخص PMI تولید 54.4 2020-09
استخراج معدن -31.1 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.2 2020-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.8 2020-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.2 2020-09
هزینه های مصرف کننده 215860 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 1127877 2018-12
پس انداز های شخصی 21.41 2020-06
نرخ وام بانکی 0.05 2020-09
تسهیلات اعتباری خریدار 453 2020-09
قیمت گازوئیل 1.8 2020-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 111 2020-03
بدهی خانوار به درآمد 214 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 1.3 2020-07
شاخص مسکن 120 2020-06
نرخ مالکیت مسکن 60.5 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 2595 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 43174 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 715 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 33126 2020-10
تخت بیمارستان 2.5 2018-12
پزشکان پزشکی 4.27 2016-12
پرستاران 11.24 2016-12
تختخوابهای ICU 246 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: دانمارک - شاخص های اقتصادی.