بازارها گذشته مرجع
پول 6.11 2021-01
بازار سهام 1476 2021-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.43 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.2 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.7 2020-09
نرخ بیکاری 4.5 2020-11
نرخ تورم 0.5 2020-12
نرخ بهره -0.6 2020-11
موازنه تجاری 11727 2020-11
حساب جاری 15186 2020-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.2 2019-12
بودجه دولت 3.7 2019-12
اطمینان کسب و کار -2 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.1 2021-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -7.7 2020-12
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
موارد کروناویروس 194671 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 1983 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 181081 2021-01
تخت بیمارستان 2.5 2018-12
پزشکان پزشکی 4.27 2016-12
پرستاران 11.24 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.2 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.7 2020-09
تولید ناخالص داخلی 348 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 519343 2020-09
تولید ناخالص ملی 536936 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 116362 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 65147 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57184 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6674 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 23802 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 65797 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 3996 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 98601 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 86533 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.5 2020-11
افراد شاغل 2748 2020-09
افراد بیکار 127738 2020-11
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 12.9 2020-11
هزینه های کار 105 2020-09
بهره وری 111 2020-09
دستمزد 41736 2018-12
دستمزد در تولید 147 2020-09
جمعیت 5.81 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال -3.1 2020-06
نرخ اشتغال 65.8 2020-11
استخدام تمام وقت 2120 2020-09
پست های خالی شغلی 34750 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 69.9 2020-11
قسمت مدت زمان اشتغال 627 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.5 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2020-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2020-12
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2020-12
اندازه اصل تورم 1 2020-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2020-09
قیمت تولید 103 2020-12
قیمت صادرات 105 2020-11
قیمت واردات 100 2020-11
تورم مواد غذایی 0.2 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده -1.3 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.6 2020-11
نرخ بهره بین بانکی -0.24 2021-01
عرضه پول M0 67170 2020-11
عرضه پول M1 1452605 2020-11
عرضه پول M2 1518261 2020-11
عرضه پول M3 1657687 2020-11
ترازنامه بانک 4772298 2020-11
ذخایر ارزی 439600 2020-12
وام به بخش خصوصی 353 2020-11
ترازنامه بانک مرکزی 500 2020-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 269 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 11727 2020-11
حساب جاری 15186 2020-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.9 2019-12
صادرات 105292 2020-11
واردات 93565 2020-11
بدهی خارجی 104099 2020-10
رابطه مبادله 105 2020-11
گردش سرمایه 49 2020-09
ذخایر طلا 66.55 2020-09
تولید نفت خام 68 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 700 2018-12
شاخص تروریسم 1.48 2019-12
فروش اسلحه 4 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.2 2019-12
بودجه دولت 3.7 2019-12
ارزش بودجه دولت -734 2020-03
هزینه های دولت 129926 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.6 2019-12
درآمدهای دولت 293612 2020-03
بدهی های دولت 833 2020-11
هزینه های مالی 294346 2020-03
درخواست پناهندگی 145 2020-09
ارزیابی اعتبار 100 2021-01
مخارج نظامی 3971 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 8 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -2 2020-12
تولید صنعتی 1.1 2020-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.5 2020-11
تولید صنعتی 2.5 2020-11
استفاده از ظرفیت 79.3 2020-12
میزان سفارشات جدید 0 2020-03
تغییرات موجودی انبار 6634 2020-09
ورشکستگی 714 2020-12
ثبت خودرو 22781 2020-12
سرعت اینترنت 20106 2017-03
آدرس های IP 2624652 2017-03
شاخص رقابتی 81.17 2019-12
رتبه رقابتی 10 2019-12
سود شرکت سهامی 370511 2018-12
شاخص فساد مالی 87 2019-12
رتبه فساد مالی 1 2019-12
آسانی کسب و کار 4 2019-12
تولید الکتریسیته 2430 2020-11
شاخص PMI تولید 41.87 2020-12
استخراج معدن -9.4 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.1 2021-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -7.7 2020-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1 2020-12
هزینه های مصرف کننده 228127 2020-09
درآمد قابل تصرف شخص 1175218 2019-12
پس انداز های شخصی 16.17 2020-09
نرخ وام بانکی 0.05 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 444 2020-11
قیمت گازوئیل 1.86 2020-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 111 2020-06
بدهی خانوار به درآمد 214 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 4.3 2020-10
شاخص مسکن 125 2020-09
نرخ مالکیت مسکن 60.5 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 2817 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 194671 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 1983 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 181081 2021-01
تخت بیمارستان 2.5 2018-12
پزشکان پزشکی 4.27 2016-12
پرستاران 11.24 2016-12
تختخوابهای ICU 246 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: دانمارک - شاخص های اقتصادی.