دانمارک - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-06
نرخ بیکاری 3.9 2018-08
نرخ تورم 0.6 2018-09
نرخ بهره -0.65 2018-09
موازنه تجاری 2878 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.4 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 6.48 2018-10
بازار سهام 915 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.38 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 325 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 502126 DKK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 514051 DKK - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 116638 DKK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 61582 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46683 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4864 DKK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 23374 DKK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 66970 DKK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 6277 DKK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 98514 DKK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 89895 DKK - میلیون 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.9 % 2018-08
افراد شاغل 2795 هزار 2018-06
افراد بیکار 107041 2018-08
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 9.9 % 2018-08
هزینه های کار 109 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 126 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد 40102 DKK / ماه 2016-12
دستمزد در تولید 142 نقاط شاخص 2018-06
جمعیت 5.78 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2018-06
نرخ اشتغال 65.7 % 2018-08
استخدام تمام وقت 2094 هزار 2018-06
پست های خالی شغلی 32598 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 69.1 % 2018-08
قسمت مدت زمان اشتغال 699 هزار 2018-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.6 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 0.4 % 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 111 نقاط شاخص 2018-09
قیمت صادرات 116 نقاط شاخص 2018-08
قیمت واردات 116 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی -0.8 % 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 % 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 2.2 % 2018-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.65 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی -0.31 % 2018-10
عرضه پول M0 62863 DKK - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 1251703 DKK - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 1350410 DKK - میلیون 2018-08
عرضه پول M3 1527053 DKK - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک 3786070 DKK - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 467900 DKK - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 354 EUR - میلیارد 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 509 EUR - میلیارد 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 276 % 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2878 DKK - میلیون 2018-08
صادرات 55616 DKK - میلیون 2018-08
واردات 52739 DKK - میلیون 2018-08
حساب جاری 9118 DKK - میلیون 2018-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.9 % 2017-12
بدهی خارجی 1554 DKK - میلیون 2018-07
رابطه مبادله 99 نقاط شاخص 2018-07
گردش سرمایه 79 DKK - میلیون 2018-08
ذخایر طلا 66.5 تن 2018-09
تولید نفت خام 106 BBL/D/1K 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 685 EUR - میلیارد 2016-12
شاخص تروریسم 1.51 2016-12
فروش اسلحه 12 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.4 % 2017-12
بودجه دولت 1 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -6348 DKK - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 128710 DKK - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 275242 DKK - میلیون 2018-03
بدهی های دولت 669 EUR - میلیارد 2018-08
هزینه های مالی 281590 DKK - میلیون 2018-03
درخواست پناهندگی 305 افراد 2018-07
ارزیابی اعتبار 99.6
مخارج نظامی 3701 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -1 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی -4.4 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.9 % 2018-08
تولید صنعتی 0.3 % 2018-08
استفاده از ظرفیت 80.7 % 2018-09
میزان سفارشات جدید 12 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات موجودی انبار 3792 DKK - میلیون 2018-06
ورشکستگی 414 بانک اطلاعات شرکتها 2018-09
ثبت خودرو 11990 2018-09
سرعت اینترنت 20106 KBps 2017-03
آدرس های IP 2624652 IP 2017-03
شاخص رقابتی 80.62 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 10 2018-12
سود شرکت سهامی 269838 DKK - میلیون 2016-12
شاخص فساد مالی 88 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 2 2017-12
آسانی کسب و کار 3 2017-12
تولید الکتریسیته 1669 گیگاوات ساعت 2018-08
شاخص PMI تولید 53.2 2018-09
استخراج معدن -41.5 % 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 6.9 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.5 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 229300 DKK - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 1055765 DKK - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 14.44 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 19631 DKK - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 1.99 USD / لیتر 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 117 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 241 % 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 9 % 2018-06
شاخص مسکن 116 نقاط شاخص 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 62.2 % 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
درجه حرارت -3.78 celsius 2013-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: دانمارک - شاخص های اقتصادی.