بازارها گذشته مرجع
پول 6.65 2019-07
بازار سهام 1002 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.25 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-03
نرخ بیکاری 3.7 2019-05
نرخ تورم 0.6 2019-06
نرخ بهره -0.65 2019-06
موازنه تجاری 9045 2019-05
حساب جاری 22122 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.1 2018-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
اطمینان کسب و کار -5 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.8 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 2019-05
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-03
تولید ناخالص داخلی 351 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 519296 2019-03
تولید ناخالص ملی 532806 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 109815 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 62889 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47673 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4994 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 23898 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 64356 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 5639 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 99538 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 84885 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.7 2019-05
افراد شاغل 2776 2019-03
افراد بیکار 102460 2019-05
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 8.7 2019-05
هزینه های کار 109 2019-03
بهره وری 110 2019-03
دستمزد 40954 2017-12
دستمزد در تولید 141 2019-03
جمعیت 5.78 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 2019-03
نرخ اشتغال 66.4 2019-05
استخدام تمام وقت 2088 2019-03
پست های خالی شغلی 33522 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 70 2019-05
قسمت مدت زمان اشتغال 686 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.6 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-06
اندازه اصل تورم 0.7 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2019-03
قیمت تولید 103 2019-05
قیمت صادرات 119 2019-05
قیمت واردات 117 2019-05
تورم مواد غذایی 2 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده -1 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.65 2019-06
نرخ بهره بین بانکی -0.39 2019-07
عرضه پول M0 62621 2019-05
عرضه پول M1 1265238 2019-05
عرضه پول M2 1361586 2019-05
عرضه پول M3 1473578 2019-05
ترازنامه بانک 4214281 2019-05
ذخایر ارزی 449600 2019-06
وام به بخش خصوصی 360 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 492 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 276 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 9045 2019-05
حساب جاری 22122 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2018-12
صادرات 63657 2019-05
واردات 54612 2019-05
بدهی خارجی 976 2019-03
رابطه مبادله 102 2019-04
گردش سرمایه -132 2019-05
ذخایر طلا 66.5 2019-06
تولید نفت خام 119 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 735 2017-12
شاخص تروریسم 0.82 2017-12
فروش اسلحه 27 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.1 2018-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -2381 2018-12
هزینه های دولت 130445 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.4 2018-12
درآمدهای دولت 290329 2018-12
بدهی های دولت 638 2019-05
هزینه های مالی 292710 2018-12
درخواست پناهندگی 175 2019-03
ارزیابی اعتبار 99.6
مخارج نظامی 3971 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 8 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -5 2019-06
تولید صنعتی 10.5 2019-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.2 2019-05
تولید صنعتی 5.4 2019-03
استفاده از ظرفیت 81.3 2019-06
میزان سفارشات جدید 12 2019-03
تغییرات موجودی انبار 6749 2019-03
ورشکستگی 461 2019-06
ثبت خودرو 20779 2019-06
سرعت اینترنت 20106 2017-03
آدرس های IP 2624652 2017-03
شاخص رقابتی 80.62 2018-12
رتبه رقابتی 10 2018-12
سود شرکت سهامی 269838 2016-12
شاخص فساد مالی 88 2018-12
رتبه فساد مالی 1 2018-12
آسانی کسب و کار 3 2018-12
تولید الکتریسیته 2165 2019-04
شاخص PMI تولید 45 2019-06
استخراج معدن 10.1 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.8 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.6 2019-05
هزینه های مصرف کننده 234021 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 1095270 2017-12
پس انداز های شخصی 14.44 2019-03
نرخ وام بانکی 0.05 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 476 2019-05
قیمت گازوئیل 1.92 2019-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 115 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 241 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -0.4 2019-04
شاخص مسکن 116 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 60.5 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: دانمارک - شاخص های اقتصادی.