گذشته قبلی
پول 7.04 7.03
بازار سهام 1669 1617 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 3 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 3.8 در صد
نرخ بیکاری 2.5 2.5 در صد
نرخ تورم 6.7 5.4 در صد
نرخ بهره -0.6 -0.6 در صد
موازنه تجاری 24568 18192 DKK - میلیون
حساب جاری 25300 20400 DKK - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.8 8.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.7 42.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت 2.3 -0.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 4 0 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -22.4 -20.9 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.3 -1.4 در صد
نرخ مالیات شرکت 22 22 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.9 55.9 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 2.5 2.5 در صد
افراد شاغل 2946 2916 هزار
افراد بیکار 72015 73305
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 0.9 در صد
نرخ بیکاری جوانان 10.3 10.2 در صد
هزینه های کار 110 109 امتیاز
بهره وری 111 110 امتیاز
دستمزد 43577 42592 DKK / ماه
دستمزد در تولید 151 151 امتیاز
جمعیت 5.82 5.81 میلیون
سن بازنشستگی زنان 66.5 66
سن بازنشستگی مردان 66.5 66
تغییر اشتغال 1.1 1.6 در صد
نرخ اشتغال 67.3 67.3 در صد
استخدام تمام وقت 2152 2119 هزار
پست های خالی شغلی 62756 61672
نرخ مشارکت نیروی کار 70.9 70.7 در صد
قسمت مدت زمان اشتغال 692 684 هزار
گذشته قبلی
نرخ تورم 6.7 5.4 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 110 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112 110 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 112 108 امتیاز
اندازه اصل تورم 3.2 2.7 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 116 امتیاز
قیمت تولید 147 143 امتیاز
قیمت صادرات 128 124 امتیاز
قیمت واردات 116 113 امتیاز
تورم مواد غذایی 7.1 6.3 در صد
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) 1.8 0.7 در صد
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه 7.4 6 در صد
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116 115 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 1.6 0.6 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 11.8 8.7 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 227 227 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 13220825 13220099 دوزها
موارد کروناویروس 3130952 3130288 افراد
مرگ و میر کروناویروس 6312 6304 افراد
تخت بیمارستان 2.57 2.59 به ازای هر 1000 نفر
پزشکان پزشکی 4.45 4.36 به ازای هر 1000 نفر
پرستاران 11.45 11.32 به ازای هر 1000 نفر
تختخوابهای ICU 2.47 2.49 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره -0.6 -0.6 در صد
نرخ بهره بین بانکی -0.13 -0.13 در صد
عرضه پول M0 70896 71199 DKK - میلیون
عرضه پول M1 1460379 1479381 DKK - میلیون
عرضه پول M2 1541659 1564993 DKK - میلیون
عرضه پول M3 1640697 1672698 DKK - میلیون
ترازنامه بانک 4638442 4532418 DKK - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 535102 535100 DKK - میلیون
وام به بخش خصوصی 428 416 EUR - میلیارد
ترازنامه بانک مرکزی 569 571 EUR - میلیارد
نرخ وام -0.45 -0.45 در صد
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 263 280 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 24568 18192 DKK - میلیون
حساب جاری 25300 20400 DKK - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.8 8.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 150782 141280 DKK - میلیون
واردات 126214 123088 DKK - میلیون
بدهی خارجی 17448 17450 DKK - میلیون
رابطه مبادله 111 110 امتیاز
گردش سرمایه 614 625 DKK - میلیون
ذخایر طلا 66.55 66.55 تن
تولید نفت خام 65.83 72.38 BBL/D/1K
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -4.9 14.2 EUR - میلیارد
شاخص تروریسم 1.48 0.96
فروش اسلحه 4 31 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.7 42.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت 2.3 -0.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت 3994 20940 DKK - میلیون
هزینه های دولت 136481 132251 DKK - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 54 49.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 336179 322789 DKK - میلیون
بدهی های دولت 664 689 EUR - میلیارد
هزینه های مالی 332185 301849 DKK - میلیون
درخواست پناهندگی 185 130 افراد
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 4838 4557 USD - میلیون
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 4 0 امتیاز
تولید صنعتی 14.4 13.2 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.7 1.7 در صد
تولید صنعتی 13.1 13.2 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 85.9 84.9 در صد
میزان سفارشات جدید 4 11 امتیاز
تغییرات موجودی انبار 7702 7624 DKK - میلیون
ورشکستگی 729 970 بانک اطلاعات شرکتها
ثبت خودرو 11152 14757
سرعت اینترنت 20106 20708 KBps
آدرس های IP 2624652 2545183 IP
شاخص رقابتی 81.17 80.62 امتیاز
رتبه رقابتی 10 10
شاخص فساد مالی 88 88 امتیاز
رتبه فساد مالی 1 1
آسانی کسب و کار 4 3
تولید الکتریسیته 3085 3744 گیگاوات ساعت
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 63 61.9 امتیاز
استخراج معدن -10.8 7.8 در صد
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -22.4 -20.9 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.3 -1.4 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -10.8 6.4 در صد
هزینه های مصرف کننده 246504 252949 DKK - میلیون
درآمد قابل تصرف شخص 1233035 1172507 DKK - میلیون
پس انداز های شخصی 8.17 10.88 در صد
نرخ وام بانکی -0.45 -0.45 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 448 441 EUR - میلیارد
قیمت گازوئیل 2.28 2.4 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 106 108 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد 205 214 در صد
گذشته قبلی
میزان ساخت و ساز 8.8 7.7 در صد
شاخص مسکن 134 139 امتیاز
نرخ مالکیت مسکن 59.3 60.8 در صد
خانه های مسکونی نوساز 3499 3281


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: دانمارک - شاخص های اقتصادی.