بازارها گذشته مرجع
پول 6.32 2021-07
بازار سهام 1727 2021-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.08 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.8 2021-03
نرخ بیکاری 4 2021-05
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 117 2021-07
نرخ تورم 1.7 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 6792878 2021-07
نرخ بهره -0.5 2021-05
موازنه تجاری 11955 2021-05
حساب جاری 14583 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.8 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.2 2020-12
بودجه دولت -1.1 2020-12
اطمینان کسب و کار 4 2021-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.6 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2021-05
نرخ مالیات شرکت 22 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.9 2021-12
موارد کروناویروس 308615 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 2542 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 288222 2021-07
تخت بیمارستان 2.5 2018-12
پزشکان پزشکی 4.27 2016-12
پرستاران 11.24 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.8 2021-03
تولید ناخالص داخلی 355 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 526710 2021-03
تولید ناخالص ملی 543521 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 118960 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 63880 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 55938 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5615 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24042 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 72582 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 3209 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 98348 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 77753 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4 2021-05
افراد شاغل 2722 2021-03
افراد بیکار 115251 2021-05
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 11.6 2021-05
هزینه های کار 107 2021-03
بهره وری 114 2021-03
دستمزد 42592 2019-12
دستمزد در تولید 148 2021-03
جمعیت 5.82 2020-12
سن بازنشستگی زنان 66.5 2021-12
سن بازنشستگی مردان 66.5 2021-12
تغییر اشتغال -0.7 2021-03
نرخ اشتغال 66 2021-05
استخدام تمام وقت 2128 2020-12
پست های خالی شغلی 33635 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.9 2021-05
قسمت مدت زمان اشتغال 638 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 117 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 6792878 2021-07
موارد کروناویروس 308615 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 2542 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 288222 2021-07
تخت بیمارستان 2.5 2018-12
پزشکان پزشکی 4.27 2016-12
پرستاران 11.24 2016-12
تختخوابهای ICU 246 2015-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.7 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2021-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2021-06
اندازه اصل تورم 1.3 2021-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 2021-03
قیمت تولید 112 2021-06
قیمت صادرات 119 2021-05
قیمت واردات 104 2021-05
تورم مواد غذایی -0.3 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 1.8 2021-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.5 2021-05
نرخ بهره بین بانکی -0.21 2021-07
عرضه پول M0 71994 2021-05
عرضه پول M1 1510705 2021-05
عرضه پول M2 1579397 2021-05
عرضه پول M3 1682942 2021-05
ترازنامه بانک 4476849 2021-05
ذخایر ارزی خارجی 458400 2021-06
وام به بخش خصوصی 356 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 482 2021-04
نرخ وام -0.35 2021-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 286 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 11955 2021-05
حساب جاری 14583 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.8 2020-12
صادرات 116328 2021-05
واردات 104373 2021-05
بدهی خارجی 72156 2021-02
رابطه مبادله 114 2021-05
گردش سرمایه -25 2021-05
ذخایر طلا 66.55 2021-03
تولید نفت خام 62.7 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -0.6 2021-03
شاخص تروریسم 1.48 2019-12
فروش اسلحه 4 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.2 2020-12
بودجه دولت -1.1 2020-12
ارزش بودجه دولت -19746 2020-12
هزینه های دولت 133831 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 54 2020-12
درآمدهای دولت 328009 2020-12
بدهی های دولت 783 2021-05
هزینه های مالی 347755 2020-12
درخواست پناهندگی 90 2021-04
ارزیابی اعتبار 100 2021-07
مخارج نظامی 4838 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.9 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 0 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 4 2021-06
تولید صنعتی 10.4 2021-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.8 2021-05
تولید صنعتی 13.9 2021-05
میزان استفاده ازظرفیت تولید 78.5 2021-06
میزان سفارشات جدید 7 2021-03
تغییرات موجودی انبار 1983 2021-03
ورشکستگی 486 2021-06
ثبت خودرو 20517 2021-06
سرعت اینترنت 20106 2017-03
آدرس های IP 2624652 2017-03
شاخص رقابتی 81.17 2019-12
رتبه رقابتی 10 2019-12
سود شرکت سهامی 321991 2019-12
شاخص فساد مالی 88 2020-12
رتبه فساد مالی 1 2020-12
آسانی کسب و کار 4 2019-12
تولید الکتریسیته 2790 2021-04
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 62.12 2021-06
استخراج معدن -44.1 2021-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.6 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2021-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.4 2021-05
هزینه های مصرف کننده 227067 2021-03
درآمد قابل تصرف شخص 1175218 2019-12
پس انداز های شخصی 19.86 2021-03
نرخ وام بانکی -0.35 2021-06
تسهیلات اعتباری خریدار 439 2021-05
قیمت گازوئیل 2.08 2021-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 112 2020-12
بدهی خانوار به درآمد 214 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 7.8 2021-04
شاخص مسکن 136 2021-03
نرخ مالکیت مسکن 60.8 2019-12
خانه های مسکونی نوساز 2894 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: دانمارک - شاخص های اقتصادی.