بازارها گذشته مرجع
پول 6.74 2020-01
بازار سهام 1185 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.26 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-09
نرخ بیکاری 3.7 2019-11
نرخ تورم 0.8 2019-12
نرخ بهره -0.75 2019-12
موازنه تجاری 9666 2019-11
حساب جاری 24155 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.1 2018-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
اطمینان کسب و کار -7 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.5 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-11
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 351 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 533107 2019-09
تولید ناخالص ملی 549020 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 108654 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 62889 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47673 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5249 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24778 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 69530 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 5276 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 96546 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 94830 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.7 2019-11
افراد شاغل 2797 2019-09
افراد بیکار 104433 2019-11
نرخ بیکاری بلند مدت 0.8 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 9.6 2019-11
هزینه های کار 102 2019-09
بهره وری 112 2019-09
دستمزد 41736 2018-12
دستمزد در تولید 144 2019-09
جمعیت 5.78 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-09
نرخ اشتغال 66.8 2019-11
استخدام تمام وقت 2110 2019-09
پست های خالی شغلی 37670 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 70.4 2019-11
قسمت مدت زمان اشتغال 686 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.8 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-12
اندازه اصل تورم 0.8 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2019-09
قیمت تولید 104 2019-12
قیمت صادرات 123 2019-11
قیمت واردات 116 2019-11
تورم مواد غذایی 0.9 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.7 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.75 2019-12
نرخ بهره بین بانکی -0.41 2020-01
عرضه پول M0 62244 2019-11
عرضه پول M1 1320831 2019-11
عرضه پول M2 1411573 2019-11
عرضه پول M3 1515346 2019-11
ترازنامه بانک 4385197 2019-11
ذخایر ارزی 435400 2019-12
وام به بخش خصوصی 364 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 482 2019-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 269 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 9666 2019-11
حساب جاری 24155 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2018-12
صادرات 64216 2019-11
واردات 54551 2019-11
بدهی خارجی 507 2019-11
رابطه مبادله 103 2019-10
گردش سرمایه 50 2019-11
ذخایر طلا 66.55 2019-12
تولید نفت خام 88 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 700 2018-12
شاخص تروریسم 0.96 2018-12
فروش اسلحه 27 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.1 2018-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
ارزش بودجه دولت 17230 2019-06
هزینه های دولت 130299 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.4 2018-12
درآمدهای دولت 302641 2019-06
بدهی های دولت 627 2019-11
هزینه های مالی 258412 2019-06
درخواست پناهندگی 230 2019-10
ارزیابی اعتبار 100 2020-01
مخارج نظامی 3971 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 8 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -7 2019-12
تولید صنعتی -5.9 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -5.3 2019-11
تولید صنعتی -1.3 2019-11
استفاده از ظرفیت 80.6 2019-12
میزان سفارشات جدید 12 2019-09
تغییرات موجودی انبار 3875 2019-09
ورشکستگی 776 2019-12
ثبت خودرو 15473 2019-12
سرعت اینترنت 20106 2017-03
آدرس های IP 2624652 2017-03
شاخص رقابتی 81.17 2019-12
رتبه رقابتی 10 2019-12
سود شرکت سهامی 282297 2017-12
شاخص فساد مالی 88 2018-12
رتبه فساد مالی 1 2018-12
آسانی کسب و کار 4 2019-12
تولید الکتریسیته 2278 2019-10
شاخص PMI تولید 50.7 2019-12
استخراج معدن -42.4 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.5 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.1 2019-11
هزینه های مصرف کننده 236468 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 1127877 2018-12
پس انداز های شخصی 7.29 2019-09
نرخ وام بانکی 0.05 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 466 2019-11
قیمت گازوئیل 1.89 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 115 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 235 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 3.1 2019-10
شاخص مسکن 118 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 60.5 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 2607 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: دانمارک - شاخص های اقتصادی.