بازارها گذشته مرجع
پول 6.75 2019-11
بازار سهام 1100 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.3 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 2019-06
نرخ بیکاری 3.7 2019-09
نرخ تورم 0.6 2019-10
نرخ بهره -0.75 2019-09
موازنه تجاری 7343 2019-09
حساب جاری 20725 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.1 2018-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
اطمینان کسب و کار -12 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.7 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-09
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 2019-06
تولید ناخالص داخلی 351 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 524147 2019-06
تولید ناخالص ملی 539752 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 111778 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 62889 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47673 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6153 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 26073 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70163 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 6191 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 99557 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 93556 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.7 2019-09
افراد شاغل 2781 2019-06
افراد بیکار 104264 2019-09
نرخ بیکاری بلند مدت 0.8 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 10 2019-09
هزینه های کار 107 2019-06
بهره وری 111 2019-06
دستمزد 41736 2018-12
دستمزد در تولید 145 2019-06
جمعیت 5.78 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-06
نرخ اشتغال 66 2019-09
استخدام تمام وقت 2108 2019-06
پست های خالی شغلی 37670 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 69.8 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 672 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.6 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2019-10
اندازه اصل تورم 0.8 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2019-06
قیمت تولید 103 2019-10
قیمت صادرات 119 2019-09
قیمت واردات 115 2019-09
تورم مواد غذایی 1.3 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 0.2 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.75 2019-09
نرخ بهره بین بانکی -0.41 2019-11
عرضه پول M0 62242 2019-09
عرضه پول M1 1282676 2019-09
عرضه پول M2 1372257 2019-09
عرضه پول M3 1476237 2019-09
ترازنامه بانک 4591277 2019-09
ذخایر ارزی 442700 2019-10
وام به بخش خصوصی 361 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 486 2019-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 269 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 7343 2019-09
حساب جاری 20725 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2018-12
صادرات 61536 2019-09
واردات 54193 2019-09
بدهی خارجی 625 2019-09
رابطه مبادله 106 2019-08
گردش سرمایه 201 2019-09
ذخایر طلا 66.55 2019-12
تولید نفت خام 106 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 700 2018-12
شاخص تروریسم 0.82 2017-12
فروش اسلحه 27 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.1 2018-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
ارزش بودجه دولت 17230 2019-06
هزینه های دولت 130840 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.4 2018-12
درآمدهای دولت 302641 2019-06
بدهی های دولت 636 2019-09
هزینه های مالی 258412 2019-06
درخواست پناهندگی 210 2019-08
ارزیابی اعتبار 99.6
مخارج نظامی 3971 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 8 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -12 2019-10
تولید صنعتی 6.1 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.9 2019-09
تولید صنعتی 7.1 2019-09
استفاده از ظرفیت 80.6 2019-12
میزان سفارشات جدید 12 2019-09
تغییرات موجودی انبار 2727 2019-06
ورشکستگی 845 2019-10
ثبت خودرو 18378 2019-10
سرعت اینترنت 20106 2017-03
آدرس های IP 2624652 2017-03
شاخص رقابتی 81.17 2019-12
رتبه رقابتی 10 2019-12
سود شرکت سهامی 282297 2017-12
شاخص فساد مالی 88 2018-12
رتبه فساد مالی 1 2018-12
آسانی کسب و کار 4 2019-12
تولید الکتریسیته 1643 2019-07
شاخص PMI تولید 49.5 2019-10
استخراج معدن -19.2 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.7 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.2 2019-09
هزینه های مصرف کننده 234106 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 1127877 2018-12
پس انداز های شخصی 13.19 2019-06
نرخ وام بانکی 0.05 2019-10
تسهیلات اعتباری خریدار 478 2019-09
قیمت گازوئیل 1.86 2019-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 115 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 235 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 4.1 2019-08
شاخص مسکن 119 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 60.5 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 2607 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: دانمارک - شاخص های اقتصادی.