دانمارک - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-03
نرخ بیکاری 3.9 2018-06
نرخ تورم 1.1 2018-07
نرخ بهره -0.65 2018-07
موازنه تجاری 7150 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.4 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 6.54 2018-08
بازار سهام 1004 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.28 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.6 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 325 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 501747 DKK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 514527 DKK - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 104296 DKK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 61582 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46683 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5397 DKK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 20383 DKK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 58839 DKK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 5987 DKK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 99856 DKK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 80178 DKK - میلیون 2018-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.9 % 2018-06
افراد شاغل 2750 هزار 2018-03
افراد بیکار 107338 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 9.1 % 2018-06
هزینه های کار 108 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 128 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد 40102 DKK / ماه 2016-12
دستمزد در تولید 138 نقاط شاخص 2018-03
جمعیت 5.78 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 % 2018-03
نرخ اشتغال 65.8 % 2018-06
استخدام تمام وقت 2048 هزار 2018-03
پست های خالی شغلی 32598 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 69.3 % 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 700 هزار 2018-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.1 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 0.9 % 2018-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 110 نقاط شاخص 2018-07
قیمت صادرات 119 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 120 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی -1 % 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 % 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 2.6 % 2018-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.65 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی -0.3 % 2018-08
عرضه پول M0 63398 DKK - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 1243069 DKK - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 1334152 DKK - میلیون 2018-06
عرضه پول M3 1516343 DKK - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک 3856619 DKK - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 468100 DKK - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 362 EUR - میلیارد 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 506 EUR - میلیارد 2018-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 274 % 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 7150 DKK - میلیون 2018-06
صادرات 58306 DKK - میلیون 2018-06
واردات 51156 DKK - میلیون 2018-06
حساب جاری 16281 DKK - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.9 % 2017-12
بدهی خارجی 3271 DKK - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 101 نقاط شاخص 2018-05
گردش سرمایه 169 DKK - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 66.5 تن 2018-06
تولید نفت خام 114 BBL/D/1K 2018-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 685 EUR - میلیارد 2016-12
شاخص تروریسم 1.51 2016-12
فروش اسلحه 12 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.4 % 2017-12
بودجه دولت 1 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -6348 DKK - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 130806 DKK - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 275242 DKK - میلیون 2018-03
بدهی های دولت 659 EUR - میلیارد 2018-06
هزینه های مالی 281590 DKK - میلیون 2018-03
درخواست پناهندگی 260 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 99.6
مخارج نظامی 3701 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 3 نقاط شاخص 2018-07
تولید صنعتی -1.8 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 % 2018-06
تولید صنعتی -0.6 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 80.7 % 2018-09
میزان سفارشات جدید 12 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات موجودی انبار 3312 DKK - میلیون 2018-03
ورشکستگی 564 بانک اطلاعات شرکتها 2018-07
ثبت خودرو 16487 2018-07
سرعت اینترنت 20106 KBps 2017-03
آدرس های IP 2624652 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.39 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 12 2018-12
سود شرکت سهامی 269838 DKK - میلیون 2016-12
شاخص فساد مالی 88 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 2 2017-12
آسانی کسب و کار 3 2017-12
تولید الکتریسیته 1630 گیگاوات ساعت 2018-05
شاخص PMI تولید 55.3 2018-07
استخراج معدن -24.9 % 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.7 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.1 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 225452 DKK - میلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 1055765 DKK - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 17.38 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 18978 DKK - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 2 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 116 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 241 % 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -6.8 % 2018-04
شاخص مسکن 113 نقاط شاخص 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 62.2 % 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
درجه حرارت -3.78 celsius 2013-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: دانمارک - شاخص های اقتصادی.