بازارها گذشته مرجع
پول 6.6 2020-07
بازار سهام 1266 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.3 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.2 2020-03
نرخ بیکاری 5.6 2020-05
نرخ تورم 0 2020-05
نرخ بهره -0.6 2020-04
موازنه تجاری 7700 2020-04
حساب جاری 16467 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.2 2019-12
بودجه دولت 3.7 2019-12
اطمینان کسب و کار -16 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.1 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 9.4 2020-05
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
موارد کروناویروس 12832 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 606 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 11935 2020-07
تخت بیمارستان 2.5 2018-12
پزشکان پزشکی 4.27 2016-12
پرستاران 11.24 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.2 2020-03
تولید ناخالص داخلی 348 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 525935 2020-03
تولید ناخالص ملی 541776 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 115364 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 65147 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57184 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5220 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22996 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 65188 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 3756 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 96340 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 85994 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.6 2020-05
افراد شاغل 2767 2020-03
افراد بیکار 159354 2020-05
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 10.5 2020-05
هزینه های کار 104 2020-03
بهره وری 112 2020-03
دستمزد 41736 2018-12
دستمزد در تولید 145 2020-03
جمعیت 5.81 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0 2020-03
نرخ اشتغال 65 2020-05
استخدام تمام وقت 2114 2020-03
پست های خالی شغلی 34487 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 68.5 2020-05
قسمت مدت زمان اشتغال 652 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2020-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2020-05
اندازه اصل تورم 0.8 2020-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2020-03
قیمت تولید 102 2020-05
قیمت صادرات 104 2020-04
قیمت واردات 97.7 2020-04
تورم مواد غذایی 1.2 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده -0.9 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.6 2020-04
نرخ بهره بین بانکی -0.18 2020-07
عرضه پول M0 65659 2020-05
عرضه پول M1 1402687 2020-05
عرضه پول M2 1474037 2020-05
عرضه پول M3 1582237 2020-05
ترازنامه بانک 4648005 2020-05
ذخایر ارزی 455800 2020-06
وام به بخش خصوصی 354 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 515 2020-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 269 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 7700 2020-04
حساب جاری 16467 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.9 2019-12
صادرات 50949 2020-04
واردات 43249 2020-04
بدهی خارجی 391 2020-02
رابطه مبادله 106 2020-04
گردش سرمایه -19 2020-02
ذخایر طلا 66.5 2020-03
تولید نفت خام 75 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 700 2018-12
شاخص تروریسم 0.96 2018-12
فروش اسلحه 27 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.2 2019-12
بودجه دولت 3.7 2019-12
ارزش بودجه دولت 17309 2019-12
هزینه های دولت 130850 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.6 2019-12
درآمدهای دولت 311865 2019-12
بدهی های دولت 760 2020-05
هزینه های مالی 294555 2019-12
درخواست پناهندگی 35 2020-03
ارزیابی اعتبار 100 2020-07
مخارج نظامی 3971 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 8 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -16 2020-06
تولید صنعتی -19 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2 2020-05
تولید صنعتی 0.3 2020-02
استفاده از ظرفیت 76.1 2020-06
میزان سفارشات جدید 0 2020-03
تغییرات موجودی انبار 286 2020-03
ورشکستگی 591 2020-05
ثبت خودرو 11552 2020-05
سرعت اینترنت 20106 2017-03
آدرس های IP 2624652 2017-03
شاخص رقابتی 81.17 2019-12
رتبه رقابتی 10 2019-12
سود شرکت سهامی 370511 2018-12
شاخص فساد مالی 87 2019-12
رتبه فساد مالی 1 2019-12
آسانی کسب و کار 4 2019-12
تولید الکتریسیته 3368 2019-12
شاخص PMI تولید 52.22 2020-06
استخراج معدن -47.7 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.1 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 9.4 2020-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.3 2020-05
هزینه های مصرف کننده 233890 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 1127877 2018-12
پس انداز های شخصی 16.64 2020-03
نرخ وام بانکی 0.05 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 450 2020-05
قیمت گازوئیل 1.67 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 112 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 235 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -12.5 2020-03
شاخص مسکن 115 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 60.5 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 2771 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 12832 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 606 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 11935 2020-07
تخت بیمارستان 2.5 2018-12
پزشکان پزشکی 4.27 2016-12
پرستاران 11.24 2016-12
تختخوابهای ICU 246 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: دانمارک - شاخص های اقتصادی.