دانمارک - جمعیت

Denmark Population
width
height

دانمارک کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 3.90 4.00 6.20 2.40 در صد [+]
افراد شاغل 2750.00 2756.00 2838.00 2579.00 هزار [+]
افراد بیکار 107338.20 108736.70 165994.20 66578.30 [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 1.20 1.30 2.50 0.40 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 9.10 10.10 17.40 5.40 در صد [+]
بهره وری 128.02 127.20 131.29 99.02 نقاط شاخص [+]
هزینه های کار 108.20 107.77 108.20 68.86 نقاط شاخص [+]
دستمزد 40101.77 39574.89 40101.77 35381.53 DKK / ماه [+]
دستمزد در تولید 137.90 137.10 138.10 66.00 نقاط شاخص [+]
جمعیت 5.78 5.75 5.78 4.57 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 65.00 65.00 65.00 65.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.00 65.00 65.00 65.00 [+]
پست های خالی شغلی 32598.00 29939.00 34661.00 15507.00 [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 69.30 69.10 72.80 67.70 در صد [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 700.10 686.30 748.00 480.80 هزار [+]
تغییر اشتغال 0.50 0.40 1.30 -1.60 در صد [+]
نرخ اشتغال 65.80 65.50 70.20 63.00 در صد [+]
استخدام تمام وقت 2048.30 2068.10 2212.40 1922.90 هزار [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - دانمارک - جمعیت.