نرخ ارز
1,250.74
تغییر روزانه
2.24%
سالیانه
-49.82%