نرخ ارز
1,070.19
تغییر روزانه
2.56%
سالیانه
-52.76%