06/02/2020 واقعی قبلی
02:00 PM
EC
نرخ تورم (سالانه) JAN -0.07%
14/02/2020 واقعی قبلی
02:15 PM
EC
موازنه تجاری DEC $122.8M


اکوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی

اکوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.