09/11/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
EC
نرخ تورم (سالانه) OCT -0.90%
13/11/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
EC
موازنه تجاری SEP $368.1M


اکوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی

اکوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.