14/05/2021 واقعی قبلی
01:10 PM
EC
موازنه تجاری MAR $43.5M $241.7M
04/06/2021 واقعی قبلی
02:00 PM
EC
نرخ تورم (سالانه) MAY -1.47%


اکوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی

اکوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.