06/04/2020 واقعی قبلی
02:00 PM
EC
نرخ تورم (سالانه) MAR 0.18% -0.23%
15/04/2020 واقعی قبلی
01:40 PM
EC
موازنه تجاری FEB $27.9M


اکوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی

اکوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.