06/07/2020 واقعی قبلی
02:00 PM
EC
نرخ تورم (سالانه) JUN 0.75%
15/07/2020 واقعی قبلی
02:00 PM
EC
موازنه تجاری MAY $-66.6M


اکوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی

اکوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.