14/10/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
EC
موازنه تجاری AUG $5.1M
08/11/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
EC
نرخ تورم (سالانه) OCT -0.07%


اکوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی

اکوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.