06/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 PM
EC
نرخ تورم (سالانه) JUN 3.38% 3.90%
15/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 PM
EC
موازنه تجاری MAY $184.8M $-113M

اکوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی

اکوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.