بازارها گذشته مرجع
بازار سهام 1390 2020-04
پول 100 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.68 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.1 2019-09
نرخ بیکاری 4.9 2019-12
نرخ تورم 0.18 2020-03
نرخ بهره 8.81 2020-02
موازنه تجاری 27914 2020-01
حساب جاری -64.9 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.2 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
اطمینان کسب و کار 1465 2020-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.1 2020-02
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 3995 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 220 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 140 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.68 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.1 2019-09
تولید ناخالص داخلی 109 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17900370 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4092784 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5185 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10412 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1381112 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1476812 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2131832 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1645342 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1094619 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1145946 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1321053 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 521866 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2019-12
دستمزد 450 2018-12
جمعیت 17.27 2019-12
نرخ اشتغال 48.02 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.3 2019-12
حداقل دستمزد 394 2019-12
دستمزد در تولید 450 2019-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.18 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-03
قیمت تولید 105 2020-02
CPI مسکن آب و برق 106 2020-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2020-03
تورم مواد غذایی 0.35 2020-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 150 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده 2 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 8.81 2020-02
نرخ بهره بین بانکی 1.79 2020-04
عرضه پول M1 26137 2020-02
عرضه پول M2 58186 2020-02
ذخایر ارزی 3400 2020-02
وام به بخش خصوصی 17040 2019-11
نرخ بهره سپرده 3.6 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 27914 2020-01
حساب جاری -64.9 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2018-12
صادرات 1921854 2020-01
واردات 1893940 2020-01
گردش سرمایه 918 2019-09
حواله 846 2019-09
ذخایر طلا 16.95 2019-12
تولید نفت خام 542 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 128 2019-09
شاخص تروریسم 2.46 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.2 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
ارزش بودجه دولت 753 2020-01
هزینه های دولت 2680558 2019-12
درآمدهای دولت 1811 2020-01
هزینه های مالی 1059 2020-01
ارزیابی اعتبار 16 2020-04
مخارج نظامی 2554 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 21.6 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 2019-01

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 1465 2020-01
تغییرات موجودی انبار -139670 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -7.6 2019-10
سرعت اینترنت 6150 2017-03
آدرس های IP 787799 2017-03
شاخص رقابتی 55.74 2019-12
رتبه رقابتی 90 2019-12
شاخص فساد مالی 38 2019-12
رتبه فساد مالی 93 2019-12
خطوط نفت خام 6 2020-03
آسانی کسب و کار 129 2019-12
تولید صنعتی 5.2 2019-11
تولید فولاد 50 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.1 2020-02
هزینه های مصرف کننده 11349390 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 30291 2020-01
تسهیلات اعتباری خریدار 27153 2019-11

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 3995 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 220 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 140 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اکوادور - شاخص های اقتصادی.