گذشته قبلی
بازار سهام 1270 1270 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.73 0.4 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 5.5 در صد
نرخ بیکاری 6.6 7.4 در صد
نرخ تورم 2.89 2.64 در صد
نرخ بهره 7.23 7.23 در صد
موازنه تجاری 78683 278904 هزار تومان
حساب جاری 727 140 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.6 -0.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.9 51.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -8.9 -3.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 1548 1532 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 35.6 35.2 امتیاز
نرخ مالیات شرکت 25 25 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 35 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.73 0.4 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 5.5 در صد
تولید ناخالص داخلی 98.81 108 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17493339 17379049 USD-THO
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3484299 3471942 USD-THO
تولید ناخالص داخلی سرانه 5318 5854 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10329 11371 USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1399914 1345623 هزار تومان
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1101105 1092933 هزار تومان
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2065053 2061309 هزار تومان
تولید ناخالص داخلی از معادن 1331471 1541857 هزار تومان
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1163676 1157557 هزار تومان
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1135085 1109230 هزار تومان
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1317220 1279921 هزار تومان
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 561599 485172 هزار تومان
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 6.6 7.4 در صد
دستمزد 467 460 USD / ماه
جمعیت 17.56 17.27 میلیون
نرخ اشتغال 40 38.3 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 63 62.4 در صد
حداقل دستمزد 400 394 USD / ماه
دستمزد در تولید 450 458 USD / ماه
گذشته قبلی
نرخ تورم 2.89 2.64 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 107 امتیاز
قیمت تولید 109 108 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 118 118 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 117 امتیاز
تورم مواد غذایی 2.16 2.66 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 158 153 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 0.11 0.23 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 4.81 5.97 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 194 194 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 34752580 34725767 دوزها
موارد کروناویروس 874750 874719 افراد
مرگ و میر کروناویروس 35617 35616 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 7.23 7.23 در صد
نرخ بهره بین بانکی 1.24 1.24 در صد
عرضه پول M1 29665 30176 USD - میلیون
عرضه پول M2 70908 71033 USD - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 8468 9226 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 20571 20192 USD - میلیون
نرخ بهره سپرده 4.78 4.4 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 78683 278904 هزار تومان
حساب جاری 727 140 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.6 -0.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 2962658 2666857 هزار تومان
واردات 2883976 2387953 هزار تومان
گردش سرمایه 903 444 USD - میلیون
حواله 1210 1144 USD - میلیون
ذخایر طلا 21.93 21.93 تن
تولید نفت خام 456 246 BBL/D/1K
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 91.5 166 USD - میلیون
شاخص تروریسم 2.61 2.46
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.9 51.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -8.9 -3.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت 121 -135 USD - میلیون
هزینه های دولت 2652494 2615638 USD-THO
درآمدهای دولت 1722 1372 USD - میلیون
هزینه های مالی 1601 1507 USD - میلیون
ارزیابی اعتبار 20
مخارج نظامی 2244 2400 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 25 25 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 35 در صد
نرخ مالیات بر فروش 12 12 در صد
نرخ تامین اجتماعی 21.6 21.6 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 12.15 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 9.45 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 1548 1532 امتیاز
تغییرات موجودی انبار 167026 505867 USD-THO
شاخص اقتصادی مقدم 7.1 -12.6 در صد
سرعت اینترنت 6150 6337 KBps
آدرس های IP 787799 772123 IP
شاخص رقابتی 55.74 55.85 امتیاز
رتبه رقابتی 90 86
شاخص فساد مالی 36 39 امتیاز
رتبه فساد مالی 105 92
خطوط نفت خام 7 10
آسانی کسب و کار 129 123
تولید صنعتی 30.32 20.66 در صد
تولید فولاد 50 48.8 هزار تن
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 35.6 35.2 امتیاز
هزینه های مصرف کننده 11648448 11160283 USD-THO
اعتبار بخش خصوصی 36017 35440 USD - میلیون
تسهیلات اعتباری خریدار 32221 31714 USD - میلیون


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اکوادور - شاخص های اقتصادی.