بازارها گذشته مرجع
بازار سهام 1343 2020-09
پول 94.58 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.11 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.4 2020-03
نرخ بیکاری 4.9 2019-12
نرخ تورم -0.76 2020-08
نرخ بهره 9.12 2020-06
موازنه تجاری 182692 2020-07
حساب جاری 395 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.4 2019-12
بودجه دولت -3 2018-12
اطمینان کسب و کار 1432 2020-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.1 2020-02
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 133981 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 11273 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 102852 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.11 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.4 2020-03
تولید ناخالص داخلی 107 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17523048 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3893779 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 5097 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11375 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1413900 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1370957 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2111574 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1620768 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1078521 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1096055 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1236182 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 580301 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2019-12
دستمزد 467 2020-12
جمعیت 17.27 2019-12
نرخ اشتغال 48.02 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.3 2019-12
حداقل دستمزد 394 2019-12
دستمزد در تولید 450 2019-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.76 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-08
قیمت تولید 101 2020-08
CPI مسکن آب و برق 116 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2020-08
تورم مواد غذایی 0.48 2020-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 148 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.61 2020-07
تغییر قیمت تولید کننده -1.3 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9.12 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 2.1 2020-09
عرضه پول M1 27275 2020-08
عرضه پول M2 60087 2020-08
ذخایر ارزی 3258 2020-08
وام به بخش خصوصی 17039 2020-06
نرخ بهره سپرده 4.4 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 182692 2020-07
حساب جاری 395 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-12
صادرات 1605320 2020-07
واردات 1422628 2020-07
گردش سرمایه 368 2020-03
حواله 721 2020-03
ذخایر طلا 21.9 2020-06
تولید نفت خام 335 2020-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 202 2020-03
شاخص تروریسم 2.46 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.4 2019-12
بودجه دولت -3 2018-12
ارزش بودجه دولت -153 2020-07
هزینه های دولت 2639153 2020-03
درآمدهای دولت 1038 2020-07
هزینه های مالی 1191 2020-07
ارزیابی اعتبار 18 2020-09
مخارج نظامی 2554 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 20.6 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.15 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 1432 2020-07
تغییرات موجودی انبار -30231 2020-03
شاخص اقتصادی مقدم -28.8 2020-05
سرعت اینترنت 6150 2017-03
آدرس های IP 787799 2017-03
شاخص رقابتی 55.74 2019-12
رتبه رقابتی 90 2019-12
شاخص فساد مالی 38 2019-12
رتبه فساد مالی 93 2019-12
خطوط نفت خام 1 2020-08
آسانی کسب و کار 129 2019-12
تولید صنعتی 38.2 2020-06
تولید فولاد 25 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.1 2020-02
هزینه های مصرف کننده 11085291 2020-03
اعتبار بخش خصوصی 29661 2020-07
تسهیلات اعتباری خریدار 27317 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 133981 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 11273 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 102852 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اکوادور - شاخص های اقتصادی.