بازارها گذشته مرجع
بازار سهام 1340 2021-05
پول 90.3 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.57 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.2 2020-12
نرخ بیکاری 6.1 2020-12
نرخ تورم -1.47 2021-04
نرخ بهره 9.33 2021-04
موازنه تجاری 43552 2021-03
حساب جاری 766 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.6 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.9 2020-12
بودجه دولت -8.9 2020-12
اطمینان کسب و کار 1465 2020-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 31.19 2021-02
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 409520 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 19692 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 342878 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.57 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.2 2020-12
تولید ناخالص داخلی 107 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16532359 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3643982 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5097 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11375 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1351482 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1282859 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1933172 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1531898 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1103355 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1025098 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1177581 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 516231 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.1 2020-12
دستمزد 467 2020-12
جمعیت 17.56 2020-12
نرخ اشتغال 37.4 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.8 2021-03
حداقل دستمزد 400 2020-12
دستمزد در تولید 450 2019-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.47 2021-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2021-04
قیمت تولید 102 2021-04
CPI مسکن آب و برق 116 2021-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2021-04
تورم مواد غذایی -4.35 2021-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 149 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.35 2021-04
تغییر قیمت تولید کننده -1.64 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 7.59 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1339196 2021-05
موارد کروناویروس 409520 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 19692 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 342878 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9.33 2021-04
نرخ بهره بین بانکی 1 2021-05
عرضه پول M1 28433 2021-03
عرضه پول M2 63929 2021-03
ذخایر ارزی 5788 2021-04
وام به بخش خصوصی 17726 2021-02
نرخ بهره سپرده 4.78 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 43552 2021-03
حساب جاری 766 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.6 2020-12
صادرات 2092603 2021-03
واردات 2049051 2021-03
گردش سرمایه 1007 2020-12
حواله 986 2020-12
ذخایر طلا 21.93 2020-12
تولید نفت خام 509 2021-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 95.04 2020-12
شاخص تروریسم 2.61 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.9 2020-12
بودجه دولت -8.9 2020-12
ارزش بودجه دولت -577 2021-03
هزینه های دولت 2538849 2020-12
درآمدهای دولت 1618 2021-03
هزینه های مالی 2196 2021-03
ارزیابی اعتبار 20 2021-05
مخارج نظامی 2459 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 20.6 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.15 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 1465 2020-11
تغییرات موجودی انبار -266764 2020-12
شاخص اقتصادی مقدم -2.1 2021-02
سرعت اینترنت 6150 2017-03
آدرس های IP 787799 2017-03
شاخص رقابتی 55.74 2019-12
رتبه رقابتی 90 2019-12
شاخص فساد مالی 39 2020-12
رتبه فساد مالی 92 2020-12
خطوط نفت خام 5 2021-04
آسانی کسب و کار 129 2019-12
تولید صنعتی 30.32 2020-09
تولید فولاد 50 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 31.19 2021-02
هزینه های مصرف کننده 10385181 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 31028 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 28257 2021-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اکوادور - شاخص های اقتصادی.