بازارها گذشته مرجع
بازار سهام 1266 2021-09
پول 93.15 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.68 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.6 2021-03
نرخ بیکاری 7.3 2021-03
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 116 2021-09
نرخ تورم 0.89 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 20789597 2021-09
نرخ بهره 9.33 2021-08
موازنه تجاری -149515 2021-07
حساب جاری 727 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.6 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.9 2020-12
بودجه دولت -8.9 2020-12
اطمینان کسب و کار 1481 2021-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 35.8 2021-07
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
موارد کروناویروس 505860 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 32559 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 423688 2021-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.68 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.6 2021-03
تولید ناخالص داخلی 98.81 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16644749 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3745536 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 4628 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10329 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1381198 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1265291 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1979321 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1492392 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1060159 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1035134 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1173349 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 555198 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.3 2021-03
دستمزد 467 2020-12
جمعیت 17.56 2020-12
نرخ اشتغال 41.7 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 61.8 2021-03
حداقل دستمزد 400 2020-12
دستمزد در تولید 450 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 116 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 20789597 2021-09
موارد کروناویروس 505860 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 32559 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 423688 2021-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.89 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2021-08
قیمت تولید 102 2021-08
CPI مسکن آب و برق 116 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 2021-08
تورم مواد غذایی -0.8 2021-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 151 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.12 2021-08
تغییر قیمت تولید کننده 2.28 2021-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9.33 2021-08
نرخ بهره بین بانکی 1 2021-09
عرضه پول M1 28473 2021-07
عرضه پول M2 65725 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 5872 2021-08
وام به بخش خصوصی 18763 2021-06
نرخ بهره سپرده 4.78 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -149515 2021-07
حساب جاری 727 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.6 2020-12
صادرات 2219525 2021-07
واردات 2369041 2021-07
گردش سرمایه 653 2021-03
حواله 921 2021-03
ذخایر طلا 21.93 2021-09
تولید نفت خام 498 2021-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 364 2021-03
شاخص تروریسم 2.61 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.9 2020-12
بودجه دولت -8.9 2020-12
ارزش بودجه دولت -87.33 2021-07
هزینه های دولت 2473938 2021-03
درآمدهای دولت 1407 2021-07
هزینه های مالی 1494 2021-07
ارزیابی اعتبار 20 2021-09
مخارج نظامی 2244 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 21.6 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 1481 2021-06
تغییرات موجودی انبار 152242 2021-03
شاخص اقتصادی مقدم 34.4 2021-06
سرعت اینترنت 6150 2017-03
آدرس های IP 787799 2017-03
شاخص رقابتی 55.74 2019-12
رتبه رقابتی 90 2019-12
شاخص فساد مالی 39 2020-12
رتبه فساد مالی 92 2020-12
خطوط نفت خام 6 2021-08
آسانی کسب و کار 129 2019-12
تولید صنعتی 30.32 2020-09
تولید فولاد 50 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 35.8 2021-07
هزینه های مصرف کننده 10748503 2021-03
اعتبار بخش خصوصی 32064 2021-07
تسهیلات اعتباری خریدار 29001 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اکوادور - شاخص های اقتصادی.