بازارها گذشته مرجع
بازار سهام 1388 2020-01
پول 97.93 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.14 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.1 2019-09
نرخ بیکاری 5.9 2019-09
نرخ تورم -0.07 2019-12
نرخ بهره 8.78 2019-12
موازنه تجاری 122852 2019-11
حساب جاری -64.9 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.2 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
اطمینان کسب و کار 1466 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.6 2019-11
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.14 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.1 2019-09
تولید ناخالص داخلی 108 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18069876 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4186220 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 5185 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10412 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1381112 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1476812 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2131832 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1645342 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1094619 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1145946 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1321053 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 521866 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2019-09
دستمزد 450 2018-12
جمعیت 17.02 2018-12
نرخ اشتغال 47.3 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 64.6 2019-09
حداقل دستمزد 394 2019-12
دستمزد در تولید 450 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.07 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-12
قیمت تولید 104 2019-12
CPI مسکن آب و برق 116 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-12
تورم مواد غذایی -0.63 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 150 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.01 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 0.5 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 8.78 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 1.25 2020-01
عرضه پول M1 26197 2019-12
عرضه پول M2 57968 2019-12
ذخایر ارزی 3397 2019-12
وام به بخش خصوصی 17040 2019-11
نرخ بهره سپرده 3.6 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 122852 2019-11
حساب جاری -64.9 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2018-12
صادرات 1878064 2019-11
واردات 1755212 2019-11
گردش سرمایه 918 2019-09
حواله 846 2019-09
ذخایر طلا 16.95 2019-12
تولید نفت خام 546 2019-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 128 2019-09
شاخص تروریسم 2.46 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.2 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
ارزش بودجه دولت -270 2019-10
هزینه های دولت 2717193 2019-09
درآمدهای دولت 1886 2019-10
هزینه های مالی 2156 2019-10
ارزیابی اعتبار 25 2020-01
مخارج نظامی 2554 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 21.6 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 2019-01
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 2019-01
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 1466 2019-09
تغییرات موجودی انبار 4817 2019-09
شاخص اقتصادی مقدم -7.9 2019-08
سرعت اینترنت 6150 2017-03
آدرس های IP 787799 2017-03
شاخص رقابتی 55.74 2019-12
رتبه رقابتی 90 2019-12
شاخص فساد مالی 38 2019-12
رتبه فساد مالی 93 2019-12
خطوط نفت خام 5 2019-12
آسانی کسب و کار 129 2019-12
تولید صنعتی 18.1 2019-09
تولید فولاد 45 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.6 2019-11
هزینه های مصرف کننده 11317706 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 30029 2019-11
تسهیلات اعتباری خریدار 27153 2019-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اکوادور - شاخص های اقتصادی.