گذشته قبلی
پول 1.07 1.07
بازار سهام 4938 4858 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 0.6 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 2.9 در صد
نرخ بیکاری 6.9 7 در صد
نرخ تورم 5.7 5.8 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 1.5 در صد
نرخ بهره 0 0 در صد
موازنه تجاری -1200 -1078 EUR - میلیون
حساب جاری -1222 -312 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 -0.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.8 69 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -2.6 -5.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 15.3 16.3 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.6 -11.7 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -2.6 1.5 در صد
نرخ مالیات شرکت 20 20 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.95 56.95 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 0.6 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 2.9 در صد
تولید ناخالص داخلی 270 269 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 58707 58279 EUR - میلیون
تولید ناخالص ملی 58485 60439 EUR - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 13507 12841 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 44773 46173 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47261 48689 USD
رشد کامل تولید ناخالص داخلی -2.8 1.2 در صد
تولید ناخالص داخلی ماهانه (سالانه) 5.4 3.62 در صد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1350 1377 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3124 2987 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8920 8891 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9244 9378 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35660 35380 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1939 1876 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1590 1528 EUR - میلیون
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 6.9 7 در صد
افراد شاغل 2589 2573 هزار
افراد بیکار 193 192 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 67.5 67.1 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 2 1.9 در صد
نرخ بیکاری جوانان 16.9 16.2 در صد
هزینه های کار 105 105 امتیاز
پست های خالی شغلی 116950 132680
دستمزد 3692 3677 EUR / ماه
دستمزد در تولید 110 108 امتیاز
جمعیت 5.53 5.52 میلیون
سن بازنشستگی زنان 63.75 63.5
سن بازنشستگی مردان 63.75 63.5
تغییر اشتغال 1.3 0 در صد
نرخ اشتغال 72.7 73.7 در صد
استخدام تمام وقت 2036 2084 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 436 411 هزار
بهره وری 107 107 امتیاز
رشد دستمزد 5.2 5.9 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 5.7 5.8 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 1.5 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 111 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112 112 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 106 105 امتیاز
اندازه اصل تورم 2.8 2.3 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 109 امتیاز
قیمت تولید 139 136 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 29.2 26.7 در صد
قیمت صادرات 144 139 امتیاز
قیمت واردات 144 140 امتیاز
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) 0.3 1.5 در صد
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه 5.6 5.6 در صد
CPI مسکن آب و برق 161 162 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120 121 امتیاز
تورم مواد غذایی 5.96 5.11 در صد
قیمت عمده فروشی 2869 2830 امتیاز
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 217 217 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 12044032 12014614 دوزها
موارد کروناویروس 1092193 1091246 افراد
مرگ و میر کروناویروس 4522 4406 افراد
تخت بیمارستان 3.35 3.61 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 43.28 43.69 به ازای هر - یک - میلیون نفر
پزشکان پزشکی 3.33 3.39 به ازای هر 1000 نفر
پرستاران 15.84 15.73 به ازای هر 1000 نفر
تختخوابهای ICU 2.61 2.84 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 0 0 در صد
نرخ بهره بین بانکی -0.35 -0.35 در صد
عرضه پول M0 27217 26768 EUR - میلیون
عرضه پول M1 184993 183622 EUR - میلیون
عرضه پول M2 195509 193549 EUR - میلیون
عرضه پول M3 240557 236056 EUR - میلیون
ترازنامه بانک 285687 231226 EUR - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 15427 14973 EUR - میلیون
وام به بخش خصوصی 100427 99882 EUR - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 644 569 EUR - میلیون
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 233 225 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -1200 -1078 EUR - میلیون
حساب جاری -1222 -312 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 -0.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 7000 5689 EUR - میلیون
واردات 8200 6767 EUR - میلیون
بدهی خارجی 515670 608969 EUR - میلیون
رابطه مبادله 101 98.8 امتیاز
گردش سرمایه -2048 -3412 EUR - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 73758 76394 EUR - میلیون
ذخایر طلا 49.02 49.14 تن
Crude Oil Imports from Russia 502 599 هزار تن
واردات گاز طبیعی 10805 5631 تراژول
Natural Gas Imports from Russia 2909 8842 تراژول
شاخص تروریسم 1.72 2.03
ورود توریست 104190 205926
فروش اسلحه 12 27 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.8 69 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -2.6 -5.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت 385 -685 EUR - میلیون
هزینه های دولت 14806 13317 EUR - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.7 53.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 5295 4428 EUR - میلیون
بدهی های دولت 128696 132025 EUR - میلیون
هزینه های مالی 4910 5114 EUR - میلیون
درخواست پناهندگی 185 200 افراد
ارزیابی اعتبار 96
مخارج نظامی 3986 3630 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 20 20 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.95 56.95 در صد
نرخ مالیات بر فروش 24 24 در صد
نرخ تامین اجتماعی 31.55 32.52 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.66 20.76 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.89 11.76 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 15.3 16.3 امتیاز
تولید صنعتی 2.6 3.4 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.2 0.5 در صد
تولید صنعتی 6.1 3.9 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 80.2 82.2 در صد
میزان سفارشات جدید 143 121 امتیاز
تغییرات موجودی انبار 664 1204 EUR - میلیون
ورشکستگی 656 488 بانک اطلاعات شرکتها
ثبت خودرو 6431 7536
سرعت اینترنت 20452 20587 KBps
آدرس های IP 2332434 2264535 IP
شاخص رقابتی 80.25 80.26 امتیاز
رتبه رقابتی 11 11
شاخص فساد مالی 88 85 امتیاز
رتبه فساد مالی 1 3
آسانی کسب و کار 20 17
تولید الکتریسیته 5745 7242 گیگاوات ساعت
سفارشات کارخانه 19.2 38.5 در صد
استخراج معدن 0.4 16.5 در صد
تولید فولاد 339 336 هزار تن
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.6 -11.7 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -2.6 1.5 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 3 4.2 در صد
هزینه های مصرف کننده 30549 30128 EUR - میلیون
پس انداز های شخصی 0.6 2.4 در صد
نرخ وام بانکی 4.41 4.59 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 16746 16705 EUR - میلیون
قیمت گازوئیل 2.31 2.38 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 69.1 69.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد 119 114 در صد
گذشته قبلی
میزان ساخت و ساز 8.2 10.2 در صد
شاخص مسکن 112 112 امتیاز
جواز ساختمان 3839 2928
نرخ مالکیت مسکن 70.7 71.1 در صد
خانه های مسکونی نوساز 3352 4796 واحد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فنلاند - شاخص های اقتصادی.