بازارها گذشته مرجع
پول 1.19 2021-03
بازار سهام 4765 2021-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.1 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.4 2020-12
نرخ بیکاری 8.7 2021-01
نرخ تورم 0.9 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-01
نرخ بهره 0 2021-02
موازنه تجاری 1035 2020-12
حساب جاری 2041 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.4 2019-12
بودجه دولت -1.1 2019-12
اطمینان کسب و کار -5.2 2021-02
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.8 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.9 2020-12
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.95 2020-12
موارد کروناویروس 60200 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 764 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 31000 2021-03
تخت بیمارستان 3.28 2017-12
بیمارستان ها 44.84 2017-12
پزشکان پزشکی 3.33 2015-12
پرستاران 15.84 2014-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.4 2020-12
تولید ناخالص داخلی 269 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50151 2020-09
تولید ناخالص ملی 51138 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11643 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 49241 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48621 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1297 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2624 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8020 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7778 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29841 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1815 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1387 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.7 2021-01
افراد شاغل 2473 2021-01
افراد بیکار 235 2021-01
نرخ مشارکت نیروی کار 65.6 2021-01
نرخ بیکاری بلند مدت 1.3 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 20 2020-12
هزینه های کار 101 2020-09
پست های خالی شغلی 47184 2020-12
دستمزد 3605 2020-09
دستمزد در تولید 106 2020-12
جمعیت 5.53 2019-12
سن بازنشستگی زنان 63.75 2020-12
سن بازنشستگی مردان 63.75 2020-12
تغییر اشتغال -2.3 2020-09
نرخ اشتغال 69.9 2021-01
استخدام تمام وقت 2125 2020-09
قسمت مدت زمان اشتغال 344 2020-09
بهره وری 104 2020-12
رشد دستمزد 0.2 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.9 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2021-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2021-01
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2020-12
اندازه اصل تورم 1.3 2021-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 119 2020-09
قیمت تولید 104 2021-01
تغییر قیمت تولید کننده -0.8 2021-01
قیمت صادرات 102 2021-01
قیمت واردات 104 2021-01
CPI مسکن آب و برق 148 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2021-01
تورم مواد غذایی 0.4 2021-01
قیمت عمده فروشی 2362 2021-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-02
نرخ بهره بین بانکی -0.55 2021-03
عرضه پول M0 24855 2020-12
عرضه پول M1 172054 2020-12
عرضه پول M2 185669 2020-12
عرضه پول M3 218400 2020-12
ترازنامه بانک 198147 2020-12
ذخایر ارزی 10922 2021-01
وام به بخش خصوصی 96864 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 628 2021-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 222 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1035 2020-12
حساب جاری 2041 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2019-12
صادرات 6040 2020-12
واردات 5005 2020-12
بدهی خارجی 566210 2020-09
رابطه مبادله 98 2021-01
گردش سرمایه -567 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 76394 2019-12
ذخایر طلا 49.14 2020-12
شاخص تروریسم 1.72 2019-12
ورود توریست 20558 2020-12
فروش اسلحه 24 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.4 2019-12
بودجه دولت -1.1 2019-12
ارزش بودجه دولت -1573 2020-11
هزینه های دولت 11277 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.3 2019-12
درآمدهای دولت 3839 2020-11
بدهی های دولت 123281 2020-10
هزینه های مالی 5412 2020-11
درخواست پناهندگی 170 2020-08
ارزیابی اعتبار 96 2021-03
مخارج نظامی 4137 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.95 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 32.52 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.76 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.76 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -5.2 2021-02
تولید صنعتی -2.5 2020-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.9 2020-12
تولید صنعتی -1.4 2020-11
استفاده از ظرفیت 78.1 2021-03
میزان سفارشات جدید 119 2020-12
تغییرات موجودی انبار -377 2020-12
ورشکستگی 385 2020-12
ثبت خودرو 9373 2021-01
شاخص اقتصادی مقدم -1.8 2020-12
سرعت اینترنت 20452 2017-03
آدرس های IP 2332434 2017-03
شاخص رقابتی 80.25 2019-12
رتبه رقابتی 11 2019-12
شاخص فساد مالی 85 2020-12
رتبه فساد مالی 3 2020-12
آسانی کسب و کار 20 2019-12
تولید الکتریسیته 6199 2020-11
سفارشات کارخانه -15.1 2020-12
استخراج معدن 10 2020-11
تولید فولاد 339 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.8 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.9 2020-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2 2020-12
هزینه های مصرف کننده 26489 2020-09
پس انداز های شخصی 3.5 2020-09
نرخ وام بانکی 4.15 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 16674 2020-12
قیمت گازوئیل 1.88 2021-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.8 2020-06
بدهی خانوار به درآمد 116 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -3.4 2020-12
شاخص مسکن 107 2020-09
جواز ساختمان 3489 2020-11
نرخ مالکیت مسکن 71.1 2019-12
خانه های مسکونی نوساز 3795 2020-11

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 60200 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 764 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 31000 2021-03
تخت بیمارستان 3.28 2017-12
بیمارستان ها 44.84 2017-12
پزشکان پزشکی 3.33 2015-12
پرستاران 15.84 2014-12
تختخوابهای ICU 308 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فنلاند - شاخص های اقتصادی.