بازارها گذشته مرجع
پول 1.13 2020-07
بازار سهام 3943 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.27 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.9 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 2020-03
نرخ بیکاری 10.6 2020-05
نرخ تورم -0.2 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-05
نرخ بهره 0 2020-06
موازنه تجاری -280 2020-05
حساب جاری -295 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.4 2019-12
بودجه دولت -1.1 2019-12
اطمینان کسب و کار -24 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.9 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2020-02
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.75 2020-12
موارد کروناویروس 7265 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 329 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 6800 2020-07
تخت بیمارستان 3.28 2017-12
بیمارستان ها 44.84 2017-12
پزشکان پزشکی 3.33 2015-12
پرستاران 15.84 2014-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.9 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 2020-03
تولید ناخالص داخلی 269 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50767 2020-03
تولید ناخالص ملی 51076 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11762 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 49241 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48621 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1166 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2688 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7941 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8011 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 30400 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2132 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1438 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.6 2020-05
افراد شاغل 2491 2020-05
افراد بیکار 295 2020-05
نرخ مشارکت نیروی کار 67.4 2020-05
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 25.2 2020-04
هزینه های کار 102 2020-03
پست های خالی شغلی 47073 2020-05
دستمزد 3548 2019-12
دستمزد در تولید 104 2020-03
جمعیت 5.53 2019-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
تغییر اشتغال 0.1 2020-03
نرخ اشتغال 70.4 2020-05
استخدام تمام وقت 2061 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 389 2020-03
بهره وری 103 2020-03
رشد دستمزد 2.2 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.2 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2020-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2020-04
اندازه اصل تورم 0.2 2020-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 118 2020-03
قیمت تولید 1904 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده -7.1 2020-05
قیمت صادرات 98.7 2020-05
قیمت واردات 99.2 2020-05
CPI مسکن آب و برق 147 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2020-05
تورم مواد غذایی 2.4 2020-05
قیمت عمده فروشی 2259 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-06
نرخ بهره بین بانکی -0.43 2020-07
عرضه پول M0 23484 2020-05
عرضه پول M1 161247 2020-05
عرضه پول M2 176002 2020-05
عرضه پول M3 212541 2020-05
ترازنامه بانک 180857 2020-02
ذخایر ارزی 10327 2020-05
وام به بخش خصوصی 97283 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 1361 2020-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -280 2020-05
حساب جاری -295 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2019-12
صادرات 4020 2020-05
واردات 4300 2020-05
بدهی خارجی 578236 2020-03
رابطه مبادله 99.5 2020-05
گردش سرمایه -3330 2020-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 62448 2018-12
ذخایر طلا 49.1 2020-03
شاخص تروریسم 2.03 2018-12
ورود توریست 104533 2020-03
فروش اسلحه 68 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.4 2019-12
بودجه دولت -1.1 2019-12
ارزش بودجه دولت -287 2020-05
هزینه های دولت 11574 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.3 2019-12
درآمدهای دولت 4099 2020-03
بدهی های دولت 123145 2020-05
هزینه های مالی 3869 2020-03
درخواست پناهندگی 50 2020-04
ارزیابی اعتبار 96 2020-07
مخارج نظامی 3615 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.75 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 29.96 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.79 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -24 2020-06
تولید صنعتی -3.8 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.2 2020-05
تولید صنعتی 3.4 2020-03
استفاده از ظرفیت 77.2 2020-06
میزان سفارشات جدید 92.8 2020-04
تغییرات موجودی انبار 423 2020-03
ورشکستگی 772 2020-03
ثبت خودرو 5110 2020-05
شاخص اقتصادی مقدم -7.94 2020-04
سرعت اینترنت 20452 2017-03
آدرس های IP 2332434 2017-03
شاخص رقابتی 80.25 2019-12
رتبه رقابتی 11 2019-12
شاخص فساد مالی 86 2019-12
رتبه فساد مالی 3 2019-12
آسانی کسب و کار 20 2019-12
تولید الکتریسیته 6606 2019-12
سفارشات کارخانه -4.9 2020-02
استخراج معدن -1.9 2020-03
تولید فولاد 235 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.9 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2020-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.5 2020-02
هزینه های مصرف کننده 27462 2020-03
پس انداز های شخصی 1.1 2019-12
نرخ وام بانکی 0.25 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 16503 2020-05
قیمت گازوئیل 1.5 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.2 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 116 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 0.8 2020-04
شاخص مسکن 104 2019-12
جواز ساختمان 1693 2020-01
نرخ مالکیت مسکن 71.6 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 3090 2020-01

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 7265 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 329 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 6800 2020-07
تخت بیمارستان 3.28 2017-12
بیمارستان ها 44.84 2017-12
پزشکان پزشکی 3.33 2015-12
پرستاران 15.84 2014-12
تختخوابهای ICU 308 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فنلاند - شاخص های اقتصادی.