بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2019-09
بازار سهام 4017 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.25 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-06
نرخ بیکاری 6 2019-07
نرخ تورم 1.1 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-08
نرخ بهره 0 2019-09
موازنه تجاری -435 2019-07
حساب جاری 791 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -1.3 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.5 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 2019-07
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 276 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51037 2019-06
تولید ناخالص ملی 51291 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11563 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 48580 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41899 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1308 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2809 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8123 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7955 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29949 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2195 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1470 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6 2019-07
افراد شاغل 2628 2019-07
افراد بیکار 169 2019-07
نرخ مشارکت نیروی کار 67.8 2019-07
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 9.3 2019-07
هزینه های کار 110 2019-06
پست های خالی شغلی 51001 2019-07
دستمزد 3534 2019-06
دستمزد در تولید 104 2019-06
جمعیت 5.51 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-06
نرخ اشتغال 74.5 2019-07
استخدام تمام وقت 2036 2019-03
هزینه زندگی خانواده 1700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1160 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 402 2019-03
بهره وری 105 2019-06
رشد دستمزد 3.7 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4250 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1980 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.1 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-08
اندازه اصل تورم 0.9 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117 2019-06
قیمت تولید 2038 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده -0.8 2019-07
قیمت صادرات 106 2019-07
قیمت واردات 109 2019-07
CPI مسکن آب و برق 147 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-08
تورم مواد غذایی 0.7 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-09
نرخ بهره بین بانکی -0.4 2019-09
عرضه پول M0 21615 2019-07
عرضه پول M1 140075 2019-07
عرضه پول M2 156626 2019-07
عرضه پول M3 189948 2019-07
ترازنامه بانک 171099 2019-07
ذخایر ارزی 10032 2019-07
وام به بخش خصوصی 88286 2019-07
ترازنامه بانک مرکزی 463 2019-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -435 2019-07
حساب جاری 791 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2018-12
صادرات 5035 2019-07
واردات 5470 2019-07
بدهی خارجی 539953 2019-03
رابطه مبادله 97.5 2019-07
گردش سرمایه 8275 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 73466 2017-12
ذخایر طلا 49.14 2019-09
شاخص تروریسم 2.5 2017-12
ورود توریست 1812690 2019-07
فروش اسلحه 68 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -412 2019-07
هزینه های دولت 11964 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.1 2018-12
درآمدهای دولت 4571 2019-07
بدهی های دولت 104504 2019-07
هزینه های مالی 4983 2019-07
درخواست پناهندگی 205 2019-05
ارزیابی اعتبار 95.78
مخارج نظامی 3615 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 29.96 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.79 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -1.3 2019-08
تولید صنعتی 3.8 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.5 2019-07
تولید صنعتی 5.8 2019-07
استفاده از ظرفیت 81.6 2019-09
میزان سفارشات جدید 115 2019-07
تغییرات موجودی انبار 637 2019-06
ورشکستگی 660 2019-06
ثبت خودرو 9993 2019-08
شاخص اقتصادی مقدم 1.71 2019-07
سرعت اینترنت 20452 2017-03
آدرس های IP 2332434 2017-03
شاخص رقابتی 80.26 2018-12
رتبه رقابتی 11 2018-12
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 17 2018-12
تولید الکتریسیته 4871 2019-07
سفارشات کارخانه 18.1 2019-07
استخراج معدن -29.8 2019-07
تولید فولاد 220 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.5 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.9 2019-07
هزینه های مصرف کننده 27730 2019-06
پس انداز های شخصی 1.2 2019-03
نرخ وام بانکی 0.25 2019-08
تسهیلات اعتباری خریدار 16161 2019-07
قیمت گازوئیل 1.69 2019-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.4 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 116 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 1.9 2019-07
شاخص مسکن 102 2019-03
جواز ساختمان 5325 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 71.6 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 5080 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فنلاند - شاخص های اقتصادی.