بازارها گذشته مرجع
پول 1.12 2019-05
بازار سهام 3960 2019-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.25 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-03
نرخ بیکاری 7 2019-03
نرخ تورم 1.5 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-04
نرخ بهره 0 2019-04
موازنه تجاری -95 2019-03
حساب جاری -469 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -2.7 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 15.7 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2019-02
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-03
تولید ناخالص داخلی 252 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50916 2018-12
تولید ناخالص ملی 51633 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11506 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 47058 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40586 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1410 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2868 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8059 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7940 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29634 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2145 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1498 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7 2019-03
افراد شاغل 2538 2019-03
افراد بیکار 191 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 66.1 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 20.4 2019-03
هزینه های کار 109 2018-12
پست های خالی شغلی 80218 2019-03
دستمزد 3480 2018-12
دستمزد در تولید 102 2018-12
جمعیت 5.51 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
تغییر اشتغال 0.8 2018-12
نرخ اشتغال 71.8 2019-03
استخدام تمام وقت 2068 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1160 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 394 2018-12
بهره وری 108 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4250 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1980 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-04
اندازه اصل تورم 0.7 2019-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 2018-12
قیمت تولید 2045 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 2.3 2019-03
قیمت صادرات 107 2019-03
قیمت واردات 109 2019-03
CPI مسکن آب و برق 147 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2019-04
تورم مواد غذایی 2 2019-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-04
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2019-05
عرضه پول M0 21039 2019-03
عرضه پول M1 140230 2019-03
عرضه پول M2 156586 2019-03
عرضه پول M3 187015 2019-03
ترازنامه بانک 181475 2019-03
ذخایر ارزی 9434 2019-03
وام به بخش خصوصی 86591 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 527 2019-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -95 2019-03
حساب جاری -469 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2018-12
صادرات 5435 2019-03
واردات 5530 2019-03
بدهی خارجی 483352 2018-12
رابطه مبادله 98.2 2019-03
گردش سرمایه 4700 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 73466 2017-12
ذخایر طلا 49.1 2019-03
شاخص تروریسم 2.5 2017-12
فروش اسلحه 58 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت 601 2019-03
هزینه های دولت 12257 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.1 2018-12
درآمدهای دولت 5682 2019-02
بدهی های دولت 104431 2019-03
هزینه های مالی 4440 2019-02
درخواست پناهندگی 170 2019-02
ارزیابی اعتبار 95.78
مخارج نظامی 3615 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 32.53 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.2 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.33 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -2.7 2019-04
تولید صنعتی -1.3 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 2019-03
تولید صنعتی -0.6 2019-03
استفاده از ظرفیت 80.8 2019-06
میزان سفارشات جدید 115 2019-03
تغییرات موجودی انبار -230 2018-12
ورشکستگی 670 2019-03
ثبت خودرو 9748 2019-04
شاخص اقتصادی مقدم 1.07 2019-03
سرعت اینترنت 20452 2017-03
آدرس های IP 2332434 2017-03
شاخص رقابتی 80.26 2018-12
رتبه رقابتی 11 2018-12
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 17 2018-12
تولید الکتریسیته 6863 2019-03
استخراج معدن 10.2 2019-03
تولید فولاد 336 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 15.7 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.8 2019-02
هزینه های مصرف کننده 27751 2018-12
پس انداز های شخصی 0.7 2018-12
نرخ وام بانکی 0.25 2019-04
تسهیلات اعتباری خریدار 15762 2019-03
قیمت گازوئیل 1.7 2019-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.7 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 116 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 3.9 2019-03
شاخص مسکن 103 2018-12
جواز ساختمان 2233 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 71.6 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 3527 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فنلاند - شاخص های اقتصادی.