بازارها گذشته مرجع
پول 1.18 2020-10
بازار سهام 4366 2020-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.39 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.5 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.4 2020-06
نرخ بیکاری 7.6 2020-09
نرخ تورم 0.2 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-09
نرخ بهره 0 2020-09
موازنه تجاری -245 2020-08
حساب جاری 267 2020-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.4 2019-12
بودجه دولت -1.1 2019-12
اطمینان کسب و کار -21.7 2020-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.9 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.3 2020-08
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.95 2020-12
موارد کروناویروس 14071 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 355 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 9800 2020-10
تخت بیمارستان 3.28 2017-12
بیمارستان ها 44.84 2017-12
پزشکان پزشکی 3.33 2015-12
پرستاران 15.84 2014-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.5 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.4 2020-06
تولید ناخالص داخلی 269 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 48252 2020-06
تولید ناخالص ملی 49578 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11878 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 49241 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48621 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1281 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2669 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7816 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7886 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 28887 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1731 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1422 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.6 2020-09
افراد شاغل 2539 2020-09
افراد بیکار 208 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 66.4 2020-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 14.3 2020-09
هزینه های کار 102 2020-06
پست های خالی شغلی 47536 2020-08
دستمزد 3605 2020-09
دستمزد در تولید 105 2020-09
جمعیت 5.53 2019-12
سن بازنشستگی زنان 63.75 2020-12
سن بازنشستگی مردان 63.75 2020-12
تغییر اشتغال -2.1 2020-06
نرخ اشتغال 72 2020-09
استخدام تمام وقت 2104 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 336 2020-06
بهره وری 102 2020-06
رشد دستمزد -4.4 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.2 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2020-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2020-09
اندازه اصل تورم 0.3 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 119 2020-06
قیمت تولید 1951 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده -4.1 2020-08
قیمت صادرات 100 2020-08
قیمت واردات 101 2020-08
CPI مسکن آب و برق 147 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2020-09
تورم مواد غذایی 2 2020-09
قیمت عمده فروشی 2315 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-09
نرخ بهره بین بانکی -0.51 2020-10
عرضه پول M0 23905 2020-07
عرضه پول M1 167751 2020-08
عرضه پول M2 182142 2020-08
عرضه پول M3 217211 2020-08
ترازنامه بانک 211465 2020-08
ذخایر ارزی 10111 2020-09
وام به بخش خصوصی 97412 2020-08
ترازنامه بانک مرکزی 463 2020-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 222 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -245 2020-08
حساب جاری 267 2020-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2019-12
صادرات 4325 2020-08
واردات 4570 2020-08
بدهی خارجی 574162 2020-06
رابطه مبادله 98.8 2020-08
گردش سرمایه -262 2020-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 76394 2019-12
ذخایر طلا 49.1 2020-06
شاخص تروریسم 2.03 2018-12
ورود توریست 65969 2020-08
فروش اسلحه 24 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.4 2019-12
بودجه دولت -1.1 2019-12
ارزش بودجه دولت -396 2020-08
هزینه های دولت 11934 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.3 2019-12
درآمدهای دولت 4088 2020-08
بدهی های دولت 124918 2020-08
هزینه های مالی 4484 2020-08
درخواست پناهندگی 170 2020-08
ارزیابی اعتبار 96 2020-10
مخارج نظامی 4137 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.95 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 32.52 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.76 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.76 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -21.7 2020-09
تولید صنعتی -2.4 2020-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2 2020-08
تولید صنعتی -1.8 2020-08
استفاده از ظرفیت 76 2020-09
میزان سفارشات جدید 81.1 2020-08
تغییرات موجودی انبار 655 2020-06
ورشکستگی 549 2020-06
ثبت خودرو 8424 2020-09
شاخص اقتصادی مقدم -3.3 2020-08
سرعت اینترنت 20452 2017-03
آدرس های IP 2332434 2017-03
شاخص رقابتی 80.25 2019-12
رتبه رقابتی 11 2019-12
شاخص فساد مالی 86 2019-12
رتبه فساد مالی 3 2019-12
آسانی کسب و کار 20 2019-12
تولید الکتریسیته 6606 2019-12
سفارشات کارخانه -17.3 2020-08
استخراج معدن -26.8 2020-08
تولید فولاد 227 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.9 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.3 2020-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.3 2020-08
هزینه های مصرف کننده 25193 2020-06
پس انداز های شخصی 9.7 2020-06
نرخ وام بانکی 4.39 2020-08
تسهیلات اعتباری خریدار 16630 2020-07
قیمت گازوئیل 1.68 2020-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.7 2020-03
بدهی خانوار به درآمد 116 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 2.2 2020-08
شاخص مسکن 106 2020-06
جواز ساختمان 783 2020-07
نرخ مالکیت مسکن 71.1 2019-12
خانه های مسکونی نوساز 3446 2020-07

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 14071 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 355 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 9800 2020-10
تخت بیمارستان 3.28 2017-12
بیمارستان ها 44.84 2017-12
پزشکان پزشکی 3.33 2015-12
پرستاران 15.84 2014-12
تختخوابهای ICU 308 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فنلاند - شاخص های اقتصادی.