بازارها گذشته مرجع
پول 1.12 2019-07
بازار سهام 3991 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.04 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-03
نرخ بیکاری 8.8 2019-05
نرخ تورم 1 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-06
نرخ بهره 0 2019-06
موازنه تجاری -10 2019-05
حساب جاری 321 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -6 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.6 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2019-03
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-03
تولید ناخالص داخلی 276 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51041 2019-03
تولید ناخالص ملی 51075 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11432 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 48580 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41899 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1387 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2902 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8150 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8096 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29711 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2147 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1522 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.8 2019-05
افراد شاغل 2587 2019-05
افراد بیکار 249 2019-05
نرخ مشارکت نیروی کار 68.7 2019-05
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 29.4 2019-05
هزینه های کار 109 2019-03
پست های خالی شغلی 57781 2019-05
دستمزد 3512 2019-03
دستمزد در تولید 104 2019-03
جمعیت 5.51 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
تغییر اشتغال 0 2019-03
نرخ اشتغال 73.1 2019-05
استخدام تمام وقت 2068 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1160 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 394 2018-12
بهره وری 101 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4250 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1980 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-06
اندازه اصل تورم 0.7 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117 2019-03
قیمت تولید 2049 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 0.9 2019-05
قیمت صادرات 107 2019-05
قیمت واردات 110 2019-05
CPI مسکن آب و برق 147 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-06
تورم مواد غذایی 1.1 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-06
نرخ بهره بین بانکی -0.36 2019-07
عرضه پول M0 21291 2019-05
عرضه پول M1 139396 2019-05
عرضه پول M2 156013 2019-05
عرضه پول M3 189551 2019-05
ترازنامه بانک 181475 2019-03
ذخایر ارزی 9814 2019-05
وام به بخش خصوصی 87265 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 521 2019-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -10 2019-05
حساب جاری 321 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2018-12
صادرات 5715 2019-05
واردات 5725 2019-05
بدهی خارجی 539953 2019-03
رابطه مبادله 98 2019-05
گردش سرمایه 10140 2019-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 73466 2017-12
ذخایر طلا 49.1 2019-06
شاخص تروریسم 2.5 2017-12
فروش اسلحه 68 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت 667 2019-05
هزینه های دولت 11698 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.1 2018-12
درآمدهای دولت 4442 2019-04
بدهی های دولت 107074 2019-05
هزینه های مالی 4556 2019-04
درخواست پناهندگی 170 2019-02
ارزیابی اعتبار 95.78
مخارج نظامی 3615 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 29.96 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.79 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -6 2019-06
تولید صنعتی -0.3 2019-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.8 2019-05
تولید صنعتی 0.2 2019-05
استفاده از ظرفیت 80.8 2019-06
میزان سفارشات جدید 107 2019-05
تغییرات موجودی انبار 649 2019-03
ورشکستگی 670 2019-03
ثبت خودرو 10537 2019-06
شاخص اقتصادی مقدم 0.79 2019-05
سرعت اینترنت 20452 2017-03
آدرس های IP 2332434 2017-03
شاخص رقابتی 80.26 2018-12
رتبه رقابتی 11 2018-12
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 17 2018-12
تولید الکتریسیته 5989 2019-04
استخراج معدن -48 2019-05
تولید فولاد 374 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.6 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.2 2019-03
هزینه های مصرف کننده 27232 2019-03
پس انداز های شخصی 0.7 2018-12
نرخ وام بانکی 0.25 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 15975 2019-05
قیمت گازوئیل 1.73 2019-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.4 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 116 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 8.2 2019-04
شاخص مسکن 102 2019-03
جواز ساختمان 2233 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 71.6 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 3527 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فنلاند - شاخص های اقتصادی.