بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2020-01
بازار سهام 4352 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.07 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-09
نرخ بیکاری 5.9 2019-11
نرخ تورم 0.9 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-12
نرخ بهره 0 2019-12
موازنه تجاری -115 2019-11
حساب جاری 227 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -7.7 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.2 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-11
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-09
تولید ناخالص داخلی 276 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51872 2019-09
تولید ناخالص ملی 52233 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12102 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 48580 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41899 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1310 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2786 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8567 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7944 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 30570 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2245 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1432 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2019-11
افراد شاغل 2543 2019-11
افراد بیکار 160 2019-11
نرخ مشارکت نیروی کار 65.5 2019-11
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 11.8 2019-11
هزینه های کار 98.11 2019-09
پست های خالی شغلی 51128 2019-11
دستمزد 3540 2019-09
دستمزد در تولید 104 2019-09
جمعیت 5.51 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
تغییر اشتغال -0.5 2019-09
نرخ اشتغال 71.7 2019-11
استخدام تمام وقت 2161 2019-09
هزینه زندگی خانواده 1700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1160 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 359 2019-09
بهره وری 110 2019-09
رشد دستمزد 3.7 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4250 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1980 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.9 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-12
اندازه اصل تورم 0.4 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 100 2019-09
قیمت تولید 2040 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده -0.8 2019-11
قیمت صادرات 106 2019-11
قیمت واردات 108 2019-11
CPI مسکن آب و برق 148 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-12
تورم مواد غذایی 1.76 2019-12
قیمت عمده فروشی 2379 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-12
نرخ بهره بین بانکی -0.39 2020-01
عرضه پول M0 21867 2019-11
عرضه پول M1 145366 2019-11
عرضه پول M2 160886 2019-11
عرضه پول M3 198797 2019-11
ترازنامه بانک 170133 2019-11
ذخایر ارزی 10169 2019-12
وام به بخش خصوصی 91246 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 477 2019-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -115 2019-11
حساب جاری 227 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2018-12
صادرات 5075 2019-11
واردات 5190 2019-11
بدهی خارجی 579944 2019-09
رابطه مبادله 98.2 2019-11
گردش سرمایه -26 2019-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 62448 2018-12
ذخایر طلا 49.14 2019-12
شاخص تروریسم 2.03 2018-12
ورود توریست 207777 2019-11
فروش اسلحه 68 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -28.8 2019-11
هزینه های دولت 11438 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.1 2018-12
درآمدهای دولت 4297 2019-11
بدهی های دولت 106812 2019-11
هزینه های مالی 4326 2019-11
درخواست پناهندگی 195 2019-11
ارزیابی اعتبار 96 2020-01
مخارج نظامی 3615 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 29.96 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.79 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -7.7 2019-12
تولید صنعتی 3.7 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.3 2019-11
تولید صنعتی 4.1 2019-11
استفاده از ظرفیت 78.6 2019-12
میزان سفارشات جدید 100 2019-11
تغییرات موجودی انبار 532 2019-09
ورشکستگی 611 2019-09
ثبت خودرو 8213 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.3 2019-11
سرعت اینترنت 20452 2017-03
آدرس های IP 2332434 2017-03
شاخص رقابتی 80.25 2019-12
رتبه رقابتی 11 2019-12
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 20 2019-12
تولید الکتریسیته 5735 2019-10
سفارشات کارخانه -11.2 2019-11
استخراج معدن -4.2 2019-11
تولید فولاد 304 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.2 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.1 2019-11
هزینه های مصرف کننده 28005 2019-09
پس انداز های شخصی 1.9 2019-06
نرخ وام بانکی 0.25 2019-11
تسهیلات اعتباری خریدار 16355 2019-11
قیمت گازوئیل 1.68 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 65.7 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 116 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 0.8 2019-11
شاخص مسکن 104 2019-09
جواز ساختمان 3059 2019-11
نرخ مالکیت مسکن 71.6 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 3964 2019-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فنلاند - شاخص های اقتصادی.