بازارها گذشته مرجع
پول 1.13 2019-02
بازار سهام 4099 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.35 2019-02
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2018-12
نرخ بیکاری 5.4 2018-12
نرخ تورم 1.1 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2019-01
نرخ بهره 0 2019-01
موازنه تجاری -425 2018-12
حساب جاری -461 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.4 2017-12
بودجه دولت -0.6 2017-12
اطمینان کسب و کار 4.3 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 17.2 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 2018-11
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی 252 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50441 2018-09
تولید ناخالص ملی 50328 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11108 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 47058 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40586 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1339 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2777 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7937 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7979 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29718 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2287 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1549 2018-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.4 2018-12
افراد شاغل 2553 2018-12
افراد بیکار 146 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 65.4 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 17.2 2018-12
هزینه های کار 109 2018-09
پست های خالی شغلی 45930 2018-12
دستمزد 3470 2018-09
دستمزد در تولید 102 2018-12
جمعیت 5.51 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2018-09
نرخ اشتغال 72.1 2018-12
استخدام تمام وقت 2148 2018-09
هزینه زندگی خانواده 1700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1160 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 349 2018-09
بهره وری 108 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4250 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1980 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.1 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2018-12
اندازه اصل تورم 0.8 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 2018-09
قیمت تولید 2042 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 3.8 2018-12
قیمت صادرات 106 2018-12
قیمت واردات 107 2018-12
CPI مسکن آب و برق 146 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2019-01
تورم مواد غذایی 2.1 2019-01
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-01
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2019-02
عرضه پول M0 20837 2018-12
عرضه پول M1 139853 2018-12
عرضه پول M2 156295 2018-12
عرضه پول M3 178761 2018-12
ترازنامه بانک 154111 2018-11
ذخایر ارزی 8986 2019-01
وام به بخش خصوصی 85286 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 749 2019-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -425 2018-12
حساب جاری -461 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 2017-12
صادرات 4890 2018-12
واردات 5315 2018-12
بدهی خارجی 439712 2018-09
رابطه مبادله 99 2018-12
گردش سرمایه 6416 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 73466 2017-12
ذخایر طلا 49.1 2019-03
شاخص تروریسم 2.5 2017-12
فروش اسلحه 58 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.4 2017-12
بودجه دولت -0.6 2017-12
ارزش بودجه دولت -419 2018-11
هزینه های دولت 11193 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.7 2017-12
درآمدهای دولت 4201 2018-11
بدهی های دولت 105315 2018-11
هزینه های مالی 4620 2018-11
درخواست پناهندگی 235 2018-06
ارزیابی اعتبار 95.78
مخارج نظامی 3516 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 32.53 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.2 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.33 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 4.3 2019-01
تولید صنعتی 3.3 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.3 2018-12
تولید صنعتی 1.5 2018-11
استفاده از ظرفیت 83.2 2019-03
میزان سفارشات جدید 107 2018-12
تغییرات موجودی انبار 1827 2018-09
ورشکستگی 550 2018-12
ثبت خودرو 11732 2019-01
شاخص اقتصادی مقدم 2.7 2018-12
سرعت اینترنت 20452 2017-03
آدرس های IP 2332434 2017-03
شاخص رقابتی 80.26 2018-12
رتبه رقابتی 11 2018-12
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 17 2018-12
تولید الکتریسیته 6634 2018-12
استخراج معدن -0.5 2018-11
تولید فولاد 315 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 17.2 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.6 2018-11
هزینه های مصرف کننده 27301 2018-09
پس انداز های شخصی -0.1 2018-09
نرخ وام بانکی 0.25 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 15823 2018-12
قیمت گازوئیل 1.63 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.1 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 116 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 3.3 2018-11
شاخص مسکن 103 2018-09
جواز ساختمان 3388 2018-11
نرخ مالکیت مسکن 71.4 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 2772 2018-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فنلاند - شاخص های اقتصادی.