بازارها گذشته مرجع
پول 1.18 2021-08
بازار سهام 5697 2021-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.33 2021-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1 2021-03
نرخ بیکاری 7.6 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 103 2021-08
نرخ تورم 2 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 5719398 2021-08
نرخ بهره 0 2021-07
موازنه تجاری -210 2021-05
حساب جاری 254 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.2 2020-12
بودجه دولت -5.4 2020-12
اطمینان کسب و کار 17.7 2021-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.4 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2021-05
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.95 2021-12
موارد کروناویروس 109230 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 984 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 31000 2021-08
تخت بیمارستان 3.35 2019-12
بیمارستان ها 43.28 2019-12
پزشکان پزشکی 3.33 2015-12
پرستاران 15.84 2014-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1 2021-03
تولید ناخالص داخلی 271 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 56294 2021-03
تولید ناخالص ملی 57044 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12683 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 47910 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47261 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1329 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3048 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8591 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9184 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34154 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1935 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1480 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.6 2021-06
افراد شاغل 2677 2021-06
افراد بیکار 220 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 70.3 2021-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.7 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 16 2021-06
هزینه های کار 103 2021-03
پست های خالی شغلی 64520 2021-06
دستمزد 3620 2020-12
دستمزد در تولید 106 2021-03
جمعیت 5.53 2020-12
سن بازنشستگی زنان 63.75 2020-12
سن بازنشستگی مردان 63.75 2020-12
تغییر اشتغال 0.4 2021-03
نرخ اشتغال 75.8 2021-06
استخدام تمام وقت 1988 2021-03
قسمت مدت زمان اشتغال 402 2021-03
بهره وری 97.1 2021-03
رشد دستمزد 0.2 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 103 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 5719398 2021-08
موارد کروناویروس 109230 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 984 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 31000 2021-08
تخت بیمارستان 3.35 2019-12
بیمارستان ها 43.28 2019-12
پزشکان پزشکی 3.33 2015-12
پرستاران 15.84 2014-12
تختخوابهای ICU 308 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2021-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2021-05
اندازه اصل تورم 1 2021-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2021-03
قیمت تولید 112 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 11 2021-06
قیمت صادرات 112 2021-06
قیمت واردات 113 2021-06
CPI مسکن آب و برق 150 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2021-06
تورم مواد غذایی -0.4 2021-06
قیمت عمده فروشی 2472 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-07
نرخ بهره بین بانکی -0.55 2021-08
عرضه پول M0 25451 2021-05
عرضه پول M1 178302 2021-05
عرضه پول M2 189097 2021-05
عرضه پول M3 233898 2021-05
ترازنامه بانک 285884 2021-05
ذخایر ارزی خارجی 11239 2021-06
وام به بخش خصوصی 97552 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 514 2021-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 233 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -210 2021-05
حساب جاری 254 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2020-12
صادرات 5195 2021-05
واردات 5405 2021-05
بدهی خارجی 587818 2021-03
رابطه مبادله 98.7 2021-06
گردش سرمایه -4738 2021-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 76394 2019-12
ذخایر طلا 49.14 2021-03
شاخص تروریسم 1.72 2019-12
ورود توریست 18151 2021-02
فروش اسلحه 12 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.2 2020-12
بودجه دولت -5.4 2020-12
ارزش بودجه دولت -824 2021-06
هزینه های دولت 13556 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.7 2020-12
درآمدهای دولت 4552 2021-06
بدهی های دولت 129534 2021-06
هزینه های مالی 4566 2021-04
درخواست پناهندگی 45 2021-05
ارزیابی اعتبار 96 2021-08
مخارج نظامی 3986 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.95 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 31.55 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.66 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.89 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 17.7 2021-07
تولید صنعتی 8 2021-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.2 2021-05
تولید صنعتی 3.6 2021-04
میزان استفاده ازظرفیت تولید 82.5 2021-09
میزان سفارشات جدید 112 2021-05
تغییرات موجودی انبار 351 2021-03
ورشکستگی 600 2021-06
ثبت خودرو 9941 2021-06
شاخص اقتصادی مقدم 9 2021-05
سرعت اینترنت 20452 2017-03
آدرس های IP 2332434 2017-03
شاخص رقابتی 80.25 2019-12
رتبه رقابتی 11 2019-12
شاخص فساد مالی 85 2020-12
رتبه فساد مالی 3 2020-12
آسانی کسب و کار 20 2019-12
تولید الکتریسیته 5716 2021-04
سفارشات کارخانه 45.2 2021-05
استخراج معدن 2.9 2021-04
تولید فولاد 339 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.4 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2021-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.3 2021-05
هزینه های مصرف کننده 28889 2021-03
پس انداز های شخصی 7.2 2020-12
نرخ وام بانکی 4.04 2021-05
تسهیلات اعتباری خریدار 16566 2021-05
قیمت گازوئیل 2.02 2021-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 69.3 2020-12
بدهی خانوار به درآمد 119 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 7.2 2021-05
شاخص مسکن 109 2021-03
جواز ساختمان 3504 2021-05
نرخ مالکیت مسکن 70.7 2020-12
خانه های مسکونی نوساز 5449 2021-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فنلاند - شاخص های اقتصادی.