بازارها گذشته مرجع
پول 1.22 2021-05
بازار سهام 5220 2021-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.02 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.4 2020-12
نرخ بیکاری 8.1 2021-03
نرخ تورم 1.3 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-03
نرخ بهره 0 2021-04
موازنه تجاری -305 2021-03
حساب جاری 373 2021-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.2 2020-12
بودجه دولت -5.4 2020-12
اطمینان کسب و کار 9.8 2021-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.8 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.3 2021-02
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.95 2020-12
موارد کروناویروس 88332 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 922 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 31000 2021-05
تخت بیمارستان 3.28 2017-12
بیمارستان ها 44.84 2017-12
پزشکان پزشکی 3.33 2015-12
پرستاران 15.84 2014-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.4 2020-12
تولید ناخالص داخلی 269 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 56295 2020-12
تولید ناخالص ملی 56990 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12495 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 49241 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48621 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1299 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3061 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8580 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9075 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34039 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1951 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1422 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.1 2021-03
افراد شاغل 2496 2021-03
افراد بیکار 219 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 65.8 2021-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.3 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 20 2020-12
هزینه های کار 102 2020-12
پست های خالی شغلی 79299 2021-03
دستمزد 3620 2020-12
دستمزد در تولید 106 2020-12
جمعیت 5.53 2020-12
سن بازنشستگی زنان 63.75 2020-12
سن بازنشستگی مردان 63.75 2020-12
تغییر اشتغال 0.6 2020-12
نرخ اشتغال 70.7 2021-03
استخدام تمام وقت 2054 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 384 2020-12
بهره وری 97.1 2021-03
رشد دستمزد 0.2 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.3 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2021-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2021-03
اندازه اصل تورم 1.2 2021-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2020-12
قیمت تولید 107 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 6.7 2021-03
قیمت صادرات 107 2021-03
قیمت واردات 109 2021-03
CPI مسکن آب و برق 149 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2021-03
تورم مواد غذایی 0.5 2021-03
قیمت عمده فروشی 2409 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 38.88 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2154469 2021-05
موارد کروناویروس 88332 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 922 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 31000 2021-05
تخت بیمارستان 3.28 2017-12
بیمارستان ها 44.84 2017-12
پزشکان پزشکی 3.33 2015-12
پرستاران 15.84 2014-12
تختخوابهای ICU 308 2014-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-04
نرخ بهره بین بانکی -0.53 2021-05
عرضه پول M0 25078 2021-03
عرضه پول M1 174629 2021-03
عرضه پول M2 185796 2021-03
عرضه پول M3 222895 2021-03
ترازنامه بانک 244303 2021-02
ذخایر ارزی 11128 2021-03
وام به بخش خصوصی 96737 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 531 2021-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 226 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -305 2021-03
حساب جاری 373 2021-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2020-12
صادرات 5700 2021-04
واردات 6000 2021-04
بدهی خارجی 529347 2020-12
رابطه مبادله 98.1 2021-03
گردش سرمایه 419 2021-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 76394 2019-12
ذخایر طلا 49.14 2020-12
شاخص تروریسم 1.72 2019-12
ورود توریست 18151 2021-02
فروش اسلحه 12 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.2 2020-12
بودجه دولت -5.4 2020-12
ارزش بودجه دولت -1418 2021-03
هزینه های دولت 14734 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.3 2019-12
درآمدهای دولت 4315 2020-12
بدهی های دولت 128372 2021-03
هزینه های مالی 6768 2020-12
درخواست پناهندگی 170 2020-08
ارزیابی اعتبار 96 2021-05
مخارج نظامی 4137 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.95 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 32.52 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.76 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.76 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 9.8 2021-04
تولید صنعتی -2.3 2021-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.1 2021-03
تولید صنعتی 4.9 2021-02
استفاده از ظرفیت 81 2021-06
میزان سفارشات جدید 117 2021-02
تغییرات موجودی انبار -377 2020-12
ورشکستگی 695 2021-03
ثبت خودرو 8840 2021-04
شاخص اقتصادی مقدم -0.6 2021-02
سرعت اینترنت 20452 2017-03
آدرس های IP 2332434 2017-03
شاخص رقابتی 80.25 2019-12
رتبه رقابتی 11 2019-12
شاخص فساد مالی 85 2020-12
رتبه فساد مالی 3 2020-12
آسانی کسب و کار 20 2019-12
تولید الکتریسیته 6506 2021-02
سفارشات کارخانه 18.9 2021-02
استخراج معدن -13.2 2021-02
تولید فولاد 339 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.8 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.3 2021-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.8 2021-02
هزینه های مصرف کننده 29014 2020-12
پس انداز های شخصی 7.2 2020-12
نرخ وام بانکی 4.06 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 16491 2021-03
قیمت گازوئیل 1.87 2021-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.6 2020-09
بدهی خانوار به درآمد 116 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -3.4 2021-02
شاخص مسکن 108 2020-12
جواز ساختمان 3232 2021-02
نرخ مالکیت مسکن 70.7 2020-12
خانه های مسکونی نوساز 2752 2021-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فنلاند - شاخص های اقتصادی.