گذشته قبلی
پول 1.13 1.12
بازار سهام 5292 5484 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2.1 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 7.5 در صد
نرخ بیکاری 6 7 در صد
نرخ تورم 3.2 2.5 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 0.3 در صد
نرخ بهره 0 0 در صد
موازنه تجاری 100 -615 EUR - میلیون
حساب جاری 1146 389 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 -0.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.2 59.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.4 -0.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 24 22.3 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.7 6 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.6 -0.8 در صد
نرخ مالیات شرکت 20 20 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.95 56.95 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 6 7 در صد
افراد شاغل 2570 2527 هزار
افراد بیکار 164 191 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 66.3 65.9 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 1.7 در صد
نرخ بیکاری جوانان 12.4 10.3 در صد
هزینه های کار 103 102 امتیاز
پست های خالی شغلی 81060 80177
دستمزد 3692 3677 EUR / ماه
دستمزد در تولید 108 107 امتیاز
جمعیت 5.53 5.52 میلیون
سن بازنشستگی زنان 63.75 63.5
سن بازنشستگی مردان 63.75 63.5
تغییر اشتغال 0.8 0.6 در صد
نرخ اشتغال 72.3 71.7 در صد
استخدام تمام وقت 2077 1988 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 418 402 هزار
بهره وری 107 106 امتیاز
رشد دستمزد 8.2 0.2 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 3.2 2.5 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 0.3 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 106 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 106 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 105 104 امتیاز
اندازه اصل تورم 1.4 1.2 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 107 امتیاز
قیمت تولید 121 120 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 20.8 19.1 در صد
قیمت صادرات 122 120 امتیاز
قیمت واردات 123 119 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 156 154 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 109 امتیاز
تورم مواد غذایی 1 0.6 در صد
قیمت عمده فروشی 2604 2578 امتیاز
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 150 150 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 8299932 8299932 دوزها
موارد کروناویروس 182284 180878 افراد
مرگ و میر کروناویروس 1305 1302 افراد
Coronavirus بهبود یافت 31000 29000 افراد
تخت بیمارستان 3.35 3.61 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 43.28 43.69 به ازای هر - یک - میلیون نفر
پزشکان پزشکی 3.33 3.39 به ازای هر 1000 نفر
پرستاران 15.84 15.73 به ازای هر 1000 نفر
تختخوابهای ICU 2.61 2.84 به ازای هر 100000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 0 0 در صد
نرخ بهره بین بانکی -0.57 -0.57 در صد
عرضه پول M0 26047 25956 EUR - میلیون
عرضه پول M1 182724 178555 EUR - میلیون
عرضه پول M2 193206 188753 EUR - میلیون
عرضه پول M3 239980 232446 EUR - میلیون
ترازنامه بانک 293510 284017 EUR - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 14378 14319 EUR - میلیون
وام به بخش خصوصی 96349 96368 EUR - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 486 346 EUR - میلیون
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 233 225 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 100 -615 EUR - میلیون
حساب جاری 1146 389 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 -0.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 6500 5111 EUR - میلیون
واردات 6400 5726 EUR - میلیون
بدهی خارجی 586503 587818 EUR - میلیون
رابطه مبادله 99.3 101 امتیاز
گردش سرمایه -2022 176 EUR - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 73758 76394 EUR - میلیون
ذخایر طلا 49.14 49.14 تن
شاخص تروریسم 1.72 2.03
ورود توریست 86388 117102 افراد
فروش اسلحه 12 27 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.2 59.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.4 -0.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -685 -677 EUR - میلیون
هزینه های دولت 14133 13496 EUR - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.7 53.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 4428 3792 EUR - میلیون
بدهی های دولت 132025 130179 EUR - میلیون
هزینه های مالی 4920 4771 EUR - میلیون
درخواست پناهندگی 145 230 افراد
ارزیابی اعتبار 96
مخارج نظامی 3986 3630 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 20 20 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.95 56.95 در صد
نرخ مالیات بر فروش 24 24 در صد
نرخ تامین اجتماعی 31.55 32.52 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.66 20.76 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.89 11.76 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 24 22.3 امتیاز
تولید صنعتی 6.6 4.3 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.5 1.3 در صد
تولید صنعتی 4.6 4 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 83 82.5 در صد
میزان سفارشات جدید 131 121 امتیاز
تغییرات موجودی انبار 509 -80 EUR - میلیون
ورشکستگی 488 600 بانک اطلاعات شرکتها
ثبت خودرو 6611 6534
سرعت اینترنت 20452 20587 KBps
آدرس های IP 2332434 2264535 IP
شاخص رقابتی 80.25 80.26 امتیاز
رتبه رقابتی 11 11
شاخص فساد مالی 85 86 امتیاز
رتبه فساد مالی 3 3
آسانی کسب و کار 20 17
تولید الکتریسیته 4587 4395 گیگاوات ساعت
سفارشات کارخانه 47.7 47.2 در صد
استخراج معدن 3.6 10 در صد
تولید فولاد 339 336 هزار تن
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.7 6 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.6 -0.8 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 4.9 5.5 در صد
هزینه های مصرف کننده 29629 29075 EUR - میلیون
پس انداز های شخصی 2.9 5.4 در صد
نرخ وام بانکی 4.27 4.37 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 16562 16620 EUR - میلیون
قیمت گازوئیل 2.1 1.94 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 70.2 69.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد 119 114 در صد
گذشته قبلی
میزان ساخت و ساز 6 4.7 در صد
شاخص مسکن 112 109 امتیاز
جواز ساختمان 2504 2225
نرخ مالکیت مسکن 70.7 71.1 در صد
خانه های مسکونی نوساز 4249 2725 واحد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فنلاند - شاخص های اقتصادی.