فنلاند - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-06
نرخ بیکاری 6.7 2018-06
نرخ تورم 1.4 2018-07
نرخ بهره 0 2018-07
موازنه تجاری 15 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.4 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 1.14 2018-08
بازار سهام 4195 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.5 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 252 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50149 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 51422 EUR - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11748 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 47058 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40586 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1332 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2843 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7779 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7954 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29796 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2295 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1451 EUR - میلیون 2018-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.7 % 2018-06
افراد شاغل 2672 هزار 2018-06
افراد بیکار 192 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 69.5 % 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 2 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 17.3 % 2018-06
هزینه های کار 108 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 46101 2018-06
دستمزد 3418 EUR / ماه 2018-03
دستمزد در تولید 102 نقاط شاخص 2018-03
جمعیت 5.51 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 % 2018-03
نرخ اشتغال 75.5 % 2018-06
استخدام تمام وقت 2018 هزار 2018-03
هزینه زندگی خانواده 1740 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1170 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 381 هزار 2018-03
بهره وری 101 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3660 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.4 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 0.4 % 2018-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 2045 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 6.2 % 2018-06
قیمت صادرات 108 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 111 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 145 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 2 % 2018-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-08
عرضه پول M0 20017 EUR - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 135723 EUR - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 152945 EUR - میلیون 2018-06
عرضه پول M3 170352 EUR - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک 161785 EUR - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 8590 EUR - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 83112 EUR - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 573 EUR - میلیون 2018-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 212 % 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 15 EUR - میلیون 2018-06
صادرات 5355 EUR - میلیون 2018-06
واردات 5340 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری -443 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2017-12
بدهی خارجی 423088 EUR - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 97.6 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه -1524 EUR - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 76591 EUR - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 49.1 تن 2018-06
شاخص تروریسم 2.34 2016-12
فروش اسلحه 58 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.4 % 2017-12
بودجه دولت -0.6 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -135 EUR - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 11404 EUR - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.7 % 2017-12
درآمدهای دولت 4469 EUR - میلیون 2018-05
بدهی های دولت 104332 EUR - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 4519 EUR - میلیون 2018-05
درخواست پناهندگی 240 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 95.78
مخارج نظامی 3516 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 17.7 نقاط شاخص 2018-07
تولید صنعتی 5.4 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.6 % 2018-06
تولید صنعتی 4.1 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 84.7 % 2018-09
میزان سفارشات جدید 115 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات موجودی انبار 898 EUR - میلیون 2018-03
ورشکستگی 635 بانک اطلاعات شرکتها 2018-06
ثبت خودرو 9579 2018-07
شاخص اقتصادی مقدم 3.03 % 2018-06
سرعت اینترنت 20452 KBps 2017-03
آدرس های IP 2332434 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.49 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 10 2018-12
شاخص فساد مالی 85 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 3 2017-12
آسانی کسب و کار 13 2017-12
تولید الکتریسیته 5087 گیگاوات ساعت 2018-05
استخراج معدن 76.6 % 2018-06
تولید فولاد 345 هزار تن 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 22 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.8 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.5 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 27491 EUR - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 0.5 % 2018-03
نرخ وام بانکی 0.25 % 2018-07
تسهیلات اعتباری خریدار 15595 EUR - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 1.8 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.1 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 116 % 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -3.3 % 2018-04
شاخص مسکن 102 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 2956 2018-04
نرخ مالکیت مسکن 71.4 % 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 4634 واحد 2018-04
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 32.53 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.2 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.33 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 53.81 mm 2015-12
درجه حرارت -3.79 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فنلاند - شاخص های اقتصادی.