بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2019-11
بازار سهام 4111 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.08 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-09
نرخ بیکاری 5.9 2019-09
نرخ تورم 0.7 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-10
نرخ بهره 0 2019-10
موازنه تجاری -210 2019-09
حساب جاری 541 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -9.4 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.6 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 2019-08
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-09
تولید ناخالص داخلی 276 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51037 2019-06
تولید ناخالص ملی 51291 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11563 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 48580 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41899 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1308 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2809 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8123 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7955 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29949 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2195 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1470 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2019-09
افراد شاغل 2573 2019-09
افراد بیکار 161 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 66.2 2019-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 14.3 2019-09
هزینه های کار 110 2019-06
پست های خالی شغلی 58730 2019-09
دستمزد 3540 2019-09
دستمزد در تولید 104 2019-09
جمعیت 5.51 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-06
نرخ اشتغال 72.7 2019-09
استخدام تمام وقت 2126 2019-06
هزینه زندگی خانواده 1700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1160 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 386 2019-06
بهره وری 105 2019-06
رشد دستمزد 3.7 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4250 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1980 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.7 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-10
اندازه اصل تورم 0.9 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117 2019-06
قیمت تولید 2045 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده -0.6 2019-09
قیمت صادرات 107 2019-09
قیمت واردات 108 2019-09
CPI مسکن آب و برق 148 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-10
تورم مواد غذایی 0.4 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-10
نرخ بهره بین بانکی -0.4 2019-11
عرضه پول M0 21626 2019-08
عرضه پول M1 142418 2019-09
عرضه پول M2 158409 2019-09
عرضه پول M3 192150 2019-09
ترازنامه بانک 182558 2019-08
ذخایر ارزی 10190 2019-10
وام به بخش خصوصی 89591 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 489 2019-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -210 2019-09
حساب جاری 541 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2018-12
صادرات 5270 2019-10
واردات 5480 2019-10
بدهی خارجی 552639 2019-06
رابطه مبادله 98.4 2019-09
گردش سرمایه -345 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 62448 2018-12
ذخایر طلا 49.14 2019-12
شاخص تروریسم 2.5 2017-12
ورود توریست 249525 2019-09
فروش اسلحه 68 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -673 2019-09
هزینه های دولت 11964 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.1 2018-12
درآمدهای دولت 3560 2019-09
بدهی های دولت 106257 2019-09
هزینه های مالی 4233 2019-09
درخواست پناهندگی 260 2019-07
ارزیابی اعتبار 95.78
مخارج نظامی 3615 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 29.96 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.79 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -9.4 2019-10
تولید صنعتی 0.3 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.2 2019-09
تولید صنعتی 6.1 2019-08
استفاده از ظرفیت 78.6 2019-12
میزان سفارشات جدید 106 2019-09
تغییرات موجودی انبار 637 2019-06
ورشکستگی 611 2019-09
ثبت خودرو 9366 2019-10
شاخص اقتصادی مقدم 0.8 2019-09
سرعت اینترنت 20452 2017-03
آدرس های IP 2332434 2017-03
شاخص رقابتی 80.25 2019-12
رتبه رقابتی 11 2019-12
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 20 2019-12
تولید الکتریسیته 4440 2019-08
سفارشات کارخانه -17 2019-08
استخراج معدن -15 2019-08
تولید فولاد 298 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.6 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.9 2019-08
هزینه های مصرف کننده 27730 2019-06
پس انداز های شخصی 1.9 2019-06
نرخ وام بانکی 0.25 2019-10
تسهیلات اعتباری خریدار 16308 2019-09
قیمت گازوئیل 1.69 2019-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.8 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 116 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -1.2 2019-09
شاخص مسکن 104 2019-06
جواز ساختمان 2180 2019-08
نرخ مالکیت مسکن 71.6 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 4821 2019-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فنلاند - شاخص های اقتصادی.