فنلاند - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-06
نرخ بیکاری 6.8 2018-08
نرخ تورم 1.3 2018-09
نرخ بهره 0 2018-09
موازنه تجاری -400 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.4 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 1.16 2018-10
بازار سهام 3980 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.76 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 252 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50344 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 51575 EUR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11392 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 47058 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40586 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1367 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2799 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7849 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8133 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29552 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2281 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1569 EUR - میلیون 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.8 % 2018-08
افراد شاغل 2566 هزار 2018-08
افراد بیکار 186 هزار 2018-08
نرخ مشارکت نیروی کار 66.8 % 2018-08
نرخ بیکاری بلند مدت 2 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 17.4 % 2018-08
هزینه های کار 109 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 50523 2018-08
دستمزد 3456 EUR / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 102 نقاط شاخص 2018-06
جمعیت 5.51 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
تغییر اشتغال 0.6 % 2018-06
نرخ اشتغال 72.6 % 2018-08
استخدام تمام وقت 2018 هزار 2018-03
هزینه زندگی خانواده 1740 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1170 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 381 هزار 2018-03
بهره وری 103 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3660 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.3 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 2.1 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 0.2 % 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 2055 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 6.2 % 2018-08
قیمت صادرات 108 نقاط شاخص 2018-08
قیمت واردات 111 نقاط شاخص 2018-08
CPI مسکن آب و برق 145 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 2.8 % 2018-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-10
عرضه پول M0 20208 EUR - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 134257 EUR - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 151052 EUR - میلیون 2018-08
عرضه پول M3 168327 EUR - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک 146340 EUR - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 8761 EUR - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 84274 EUR - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 507 EUR - میلیون 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211 % 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -400 EUR - میلیون 2018-08
صادرات 5050 EUR - میلیون 2018-08
واردات 5450 EUR - میلیون 2018-08
حساب جاری -104 EUR - میلیون 2018-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2017-12
بدهی خارجی 423985 EUR - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 97.4 نقاط شاخص 2018-08
گردش سرمایه -3458 EUR - میلیون 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 76591 EUR - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 49.1 تن 2018-09
شاخص تروریسم 2.34 2016-12
فروش اسلحه 58 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.4 % 2017-12
بودجه دولت -0.6 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -334 EUR - میلیون 2018-08
هزینه های دولت 11907 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.7 % 2017-12
درآمدهای دولت 3920 EUR - میلیون 2018-08
بدهی های دولت 105413 EUR - میلیون 2018-08
هزینه های مالی 4254 EUR - میلیون 2018-08
درخواست پناهندگی 235 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 95.78
مخارج نظامی 3516 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 11.1 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی 1.8 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 % 2018-08
تولید صنعتی 0 % 2018-08
استفاده از ظرفیت 84.7 % 2018-09
میزان سفارشات جدید 122 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات موجودی انبار -29 EUR - میلیون 2018-06
ورشکستگی 635 بانک اطلاعات شرکتها 2018-06
ثبت خودرو 6528 2018-09
شاخص اقتصادی مقدم 1.55 % 2018-07
سرعت اینترنت 20452 KBps 2017-03
آدرس های IP 2332434 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.49 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 10 2018-12
شاخص فساد مالی 85 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 3 2017-12
آسانی کسب و کار 13 2017-12
تولید الکتریسیته 4659 گیگاوات ساعت 2018-08
استخراج معدن 61.5 % 2018-08
تولید فولاد 349 هزار تن 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 20.2 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.7 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 27549 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 0.5 % 2018-03
نرخ وام بانکی 0.25 % 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 15721 EUR - میلیون 2018-08
قیمت گازوئیل 1.82 USD / لیتر 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.7 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 116 % 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 5.5 % 2018-06
شاخص مسکن 103 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 752 2018-07
نرخ مالکیت مسکن 71.4 % 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 2871 واحد 2018-07
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 32.53 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.2 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.33 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 53.81 mm 2015-12
درجه حرارت -3.79 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فنلاند - شاخص های اقتصادی.