بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2020-03
بازار سهام 3225 2020-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.11 2020-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2019-12
نرخ بیکاری 6.9 2020-02
نرخ تورم 0.8 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-02
نرخ بهره 0 2020-03
موازنه تجاری -365 2020-01
حساب جاری -215 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -8.4 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.1 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-11
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.75 2020-12
موارد کروناویروس 1240 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 11 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 10 2020-03
تخت بیمارستان 3.28 2017-12
بیمارستان ها 44.84 2017-12
پزشکان پزشکی 3.33 2015-12
پرستاران 15.84 2014-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی 291 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51282 2019-12
تولید ناخالص ملی 52473 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11687 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 48580 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41899 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1275 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2723 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8235 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8119 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 30535 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2190 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1418 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.9 2020-02
افراد شاغل 2524 2020-02
افراد بیکار 187 2020-02
نرخ مشارکت نیروی کار 65.6 2020-02
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 18.4 2020-02
هزینه های کار 99.4 2019-12
پست های خالی شغلی 93997 2020-02
دستمزد 3540 2019-09
دستمزد در تولید 104 2019-12
جمعیت 5.53 2019-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 2019-12
نرخ اشتغال 71.3 2020-02
استخدام تمام وقت 2161 2019-09
هزینه زندگی خانواده 1700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1160 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 359 2019-09
بهره وری 108 2019-12
رشد دستمزد 3.4 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4250 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1980 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.8 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2020-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2020-02
اندازه اصل تورم 0.7 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 118 2019-12
قیمت تولید 1989 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده -2.8 2020-02
قیمت صادرات 104 2020-02
قیمت واردات 106 2020-02
CPI مسکن آب و برق 147 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2020-02
تورم مواد غذایی 1.3 2020-02
قیمت عمده فروشی 2343 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-03
نرخ بهره بین بانکی -0.35 2020-03
عرضه پول M0 22011 2020-01
عرضه پول M1 147858 2020-01
عرضه پول M2 162877 2020-01
عرضه پول M3 203141 2020-01
ترازنامه بانک 170133 2019-11
ذخایر ارزی 10411 2020-02
وام به بخش خصوصی 92627 2020-01
ترازنامه بانک مرکزی 586 2020-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -365 2020-01
حساب جاری -215 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2018-12
صادرات 4765 2020-01
واردات 5130 2020-01
بدهی خارجی 528337 2019-12
رابطه مبادله 97.7 2020-02
گردش سرمایه -765 2020-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 62448 2018-12
ذخایر طلا 49.14 2019-12
شاخص تروریسم 2.03 2018-12
ورود توریست 207777 2019-11
فروش اسلحه 68 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -28.8 2019-11
هزینه های دولت 12185 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.1 2018-12
درآمدهای دولت 4297 2019-11
بدهی های دولت 106812 2019-11
هزینه های مالی 4326 2019-11
درخواست پناهندگی 195 2019-11
ارزیابی اعتبار 96 2020-03
مخارج نظامی 3615 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.75 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 29.96 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.79 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -8.4 2020-03
تولید صنعتی -1.8 2020-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.8 2020-01
تولید صنعتی -0.7 2020-01
استفاده از ظرفیت 78.4 2020-03
میزان سفارشات جدید 112 2020-01
تغییرات موجودی انبار -1362 2019-12
ورشکستگی 632 2019-12
ثبت خودرو 8271 2020-02
شاخص اقتصادی مقدم 1.7 2020-01
سرعت اینترنت 20452 2017-03
آدرس های IP 2332434 2017-03
شاخص رقابتی 80.25 2019-12
رتبه رقابتی 11 2019-12
شاخص فساد مالی 86 2019-12
رتبه فساد مالی 3 2019-12
آسانی کسب و کار 20 2019-12
تولید الکتریسیته 6606 2019-12
سفارشات کارخانه -11.2 2019-11
استخراج معدن -13.2 2020-01
تولید فولاد 324 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.1 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.1 2019-11
هزینه های مصرف کننده 28148 2019-12
پس انداز های شخصی 2.6 2019-09
نرخ وام بانکی 0.25 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 16642 2020-01
قیمت گازوئیل 1.5 2020-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 65.4 2019-09
بدهی خانوار به درآمد 116 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -3.7 2019-12
شاخص مسکن 104 2019-09
جواز ساختمان 3059 2019-11
نرخ مالکیت مسکن 71.6 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 3964 2019-11

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1240 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 11 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 10 2020-03
تخت بیمارستان 3.28 2017-12
بیمارستان ها 44.84 2017-12
پزشکان پزشکی 3.33 2015-12
پرستاران 15.84 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فنلاند - شاخص های اقتصادی.