20/08/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
Unemployment Rate JUL 6.0% 6.2%
26/08/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
Export Prices YoY JUL -1.5%
05:00 AM
FI
Import Prices YoY JUL -2.6%
05:00 AM
FI
PPI YoY JUL -0.9%
27/08/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
Consumer Confidence AUG -3.9
29/08/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
FI
Business Confidence AUG -3.5
30/08/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
GDP Growth Rate QoQ Final Q2 0.2%
05:00 AM
FI
GDP Growth Rate YoY Final Q2 1.2%
06/09/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
Balance of Trade JUL €0.2B
10/09/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
Industrial Production YoY JUL 2.6%
13/09/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
Current Account JUL €0.8B
05:00 AM
FI
Inflation Rate YoY AUG 0.8%
05:00 AM
FI
Inflation Rate MoM AUG -0.3%
05:00 AM
FI
GDP YoY JUL 2.2%


فنلاند - تقویم - شاخص های اقتصادی

فنلاند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.