فنلاند - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

Finland GDP Annual Growth Rate
width
height

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2018-05-15 06:00 AM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی 2.8% 2.7%
2018-05-31 06:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی 3.1% 2.6% 2.8%
2018-08-14 06:00 AM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی 2.9% 3.1%
2018-08-31 06:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی 3.1% 2.9%
2018-11-14 07:00 AM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی
2018-11-30 07:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی
[+]


فنلاند تولید ناخالص داخلی گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 1.20 5.00 -6.80 در صد [+]
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 3.10 7.60 -9.20 در صد [+]
تولید ناخالص داخلی 251.88 238.68 283.74 5.22 USD - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50149.00 49532.00 50206.00 17125.00 EUR - میلیون [+]
تولید ناخالص ملی 51422.00 50849.00 51422.00 27880.00 EUR - میلیون [+]
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11748.00 11215.00 11889.00 3979.00 EUR - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی سرانه 47057.62 45983.31 49363.70 12195.33 USD [+]
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40585.72 39659.17 42574.64 25686.51 USD [+]
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1332.00 1267.00 1332.00 873.00 EUR - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2843.00 2730.00 3204.00 1774.00 EUR - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7779.00 7421.00 10103.00 3242.00 EUR - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7954.00 8090.00 8510.00 7561.00 EUR - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29796.00 29723.00 29796.00 18089.00 EUR - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2295.00 2266.00 2301.00 1639.00 EUR - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1451.00 1360.00 1616.00 991.00 EUR - میلیون [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - فنلاند - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه.