فنلاند - نرخ بیکاری

Finland Unemployment Rate
width
height

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2018-07-24 06:00 AM نرخ بیکاری 6.7% 9.3%
2018-08-21 06:00 AM نرخ بیکاری 6.5% 6.7%
2018-09-25 06:00 AM نرخ بیکاری 6.8% 6.5%
2018-10-23 06:00 AM نرخ بیکاری 6.8%
2018-11-20 07:00 AM نرخ بیکاری
2018-12-21 07:00 AM نرخ بیکاری
[+]


فنلاند کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 6.80 6.50 19.90 0.70 در صد [+]
افراد شاغل 2566.00 2631.00 2688.00 1942.00 هزار [+]
افراد بیکار 186.00 183.00 512.00 15.00 هزار [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 66.80 68.30 73.80 62.00 در صد [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 2.00 2.00 5.50 1.10 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 17.40 17.40 35.70 8.30 در صد [+]
هزینه های کار 108.88 107.75 111.98 28.40 نقاط شاخص [+]
پست های خالی شغلی 50523.00 45391.00 77558.00 2624.00 [+]
دستمزد 3456.00 3424.00 3456.00 2009.00 EUR / ماه [+]
دستمزد در تولید 101.90 101.40 101.90 40.60 نقاط شاخص [+]
جمعیت 5.51 5.50 5.51 4.41 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 63.00 63.00 63.00 63.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 63.00 63.00 63.00 63.00 [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 381.10 376.70 381.10 225.90 هزار [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760.00 1970.00 2000.00 1760.00 EUR / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3660.00 4170.00 4250.00 3660.00 EUR / ماه [+]
بهره وری 102.80 101.40 109.00 59.30 نقاط شاخص [+]
هزینه زندگی خانواده 1740.00 1780.00 1780.00 1660.00 EUR / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 1170.00 1160.00 1170.00 1060.00 EUR / ماه [+]
تغییر اشتغال 0.60 0.80 1.70 -2.70 در صد [+]
نرخ اشتغال 72.60 74.10 79.60 56.80 در صد [+]
استخدام تمام وقت 2018.40 2033.70 2243.80 1868.00 هزار [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - فنلاند - نرخ بیکاری.