گابن سلامتی گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 1.34 1.34 1.34 0.00 doses per 100 people [+]
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 29728.00 29728.00 29728.00 0.00 doses [+]
موارد کروناویروس 24736.00 24696.00 24736.00 0.00 افراد [+]
مرگ و میر کروناویروس 156.00 154.00 156.00 0.00 افراد [+]
Coronavirus بهبود یافت 23483.00 23180.00 23483.00 0.00 افراد [+]
[+]