نرخ ارز

0.001

تغییر روزانه:

8.66%

سالیانه:

-74.09%