28/05/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
GR
اطمینان کسب و کار MAY 99.3
09:00 AM
GR
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY -32.6
29/05/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
GR
PPI (سالانه) APR -9.1%
09:00 AM
GR
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 3.5%
10:15 AM
GR
مجموع اعتبار (سالانه) APR 0.7%
01/06/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
GR
پی ام آی توليد Markit MAY 29.5
04/06/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
GR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 -0.7%
09:00 AM
GR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 1%
09:00 AM
GR
نرخ بیکاری MAR 16.1%
05/06/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
GR
موازنه تجاری APR €-1.79B
09:00 AM
GR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR 0.6%
10/06/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
GR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ MAY -0.9%
09:00 AM
GR
نرخ تورم (سالانه) MAY -1.4%
15/06/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
GR
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز Q1 -5.7%
19/06/2020 واقعی قبلی
08:15 AM
GR
حساب جاری APR €-1.106B


یونان - تقویم - شاخص های اقتصادی

یونان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.