21/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
GR
حساب جاری AUG €0.538B €1.1B
27/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:15 AM
GR
مجموع اعتبار (تغییرات سالانه) SEP 13.5% 12.7%
28/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
GR
اطمینان کسب و کار OCT 109.7 108.5
10:00 AM
GR
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT -38.3 -37
29/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
GR
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه SEP 13.1% 14%
09:00 AM
GR
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه AUG 11.6% 7.5%
01/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
GR
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت OCT 58.4
05/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
GR
موازنه تجاری SEP €-2.19B €-1.6B
10/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
GR
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه OCT 1.9%
10:00 AM
GR
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه SEP
10:00 AM
GR
نرخ تورم (سالانه) OCT 2.2%

یونان - تقویم - شاخص های اقتصادی

یونان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.