29/01/2020 واقعی قبلی
11:15 AM
GR
مجموع اعتبار (سالانه) DEC -0.8%
30/01/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
GR
اطمینان کسب و کار JAN 109.5
10:00 AM
GR
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN -6.2
10:00 AM
GR
PPI (سالانه) DEC 1.1%
31/01/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
GR
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV 7.1%
03/02/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
GR
پی ام آی توليد Markit JAN 53.9
06/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
GR
نرخ بیکاری NOV 16.6%
07/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
GR
موازنه تجاری DEC €-1.608B
10/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
GR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -8.1%
14/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
GR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ JAN 1.1%
10:00 AM
GR
نرخ تورم (سالانه) JAN 0.8%
20/02/2020 واقعی قبلی
09:05 AM
GR
حساب جاری DEC


یونان - تقویم - شاخص های اقتصادی

یونان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.