21/10/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
GR
حساب جاری AUG €1.28B
29/10/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
GR
مجموع اعتبار (سالانه) SEP -0.7%
30/10/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
GR
اطمینان کسب و کار OCT 107.2
10:00 AM
GR
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT -6.8
10:00 AM
GR
PPI (سالانه) SEP -2.6%
31/10/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
GR
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG -3%
01/11/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
GR
پی ام آی توليد Markit OCT 53.6
07/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
GR
نرخ بیکاری AUG 16.9%
10:00 AM
GR
موازنه تجاری SEP €-1.729B
08/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
GR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ OCT 0.2%
10:00 AM
GR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -0.6%
10:00 AM
GR
نرخ تورم (سالانه) OCT -0.1%


یونان - تقویم - شاخص های اقتصادی

یونان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.