27/10/2020 واقعی قبلی
11:15 AM
GR
مجموع اعتبار (سالانه) SEP 10.6% 9.2%
29/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
GR
اطمینان کسب و کار OCT 92.3 89.5
10:00 AM
GR
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT -45.5 -41
30/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
GR
PPI (سالانه) SEP -6.6%
10:00 AM
GR
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG -3.1%
02/11/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
GR
پی ام آی توليد Markit OCT 50
05/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
GR
نرخ بیکاری AUG 16.8%
06/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
GR
موازنه تجاری SEP €-1.27B
09/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
GR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -3.8%
10/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
GR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ OCT
10:00 AM
GR
نرخ تورم (سالانه) OCT -2%
20/11/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
GR
حساب جاری SEP €0.08B


یونان - تقویم - شاخص های اقتصادی

یونان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.