15/01/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
GR
نرخ بیکاری OCT 16.7% 16.7% ®
20/01/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
GR
حساب جاری NOV €-0.767B
28/01/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
GR
اطمینان کسب و کار JAN 91.5
10:00 AM
GR
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN -44.7
29/01/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
GR
PPI (سالانه) DEC -9%
10:00 AM
GR
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV 4.7%
11:15 AM
GR
مجموع اعتبار (سالانه) DEC 12.5%
01/02/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
GR
پی ام آی توليد Markit JAN 46.9
05/02/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
GR
موازنه تجاری DEC €-1.36B
09/02/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
GR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC 8.6%
11/02/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
GR
نرخ بیکاری NOV 16.7%


یونان - تقویم - شاخص های اقتصادی

یونان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.