28/03/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
GR
اطمینان کسب و کار MAR 101.3
10:00 AM
GR
ضریب اطمینان مصرف کننده MAR -33.3
29/03/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
GR
PPI (سالانه) FEB 0%
10:00 AM
GR
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN 0.7%
01/04/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
GR
پی ام آی توليد Markit MAR 54.2
05/04/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
GR
موازنه تجاری FEB €-2.158B
09/04/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
GR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB 3.4%
10/04/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
GR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ MAR 0.8%
09:00 AM
GR
نرخ تورم (سالانه) MAR 0.6%
11/04/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
GR
نرخ بیکاری JAN 18%
19/04/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
GR
حساب جاری FEB €-1.183B


یونان - تقویم - شاخص های اقتصادی

یونان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.