Greece Employed Persons
width
height
Forecast Data Chart

یونان کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 18.50 18.70 27.90 7.30 در صد [+]
افراد شاغل 3793.58 3883.07 4658.20 3438.10 هزار [+]
افراد بیکار 914.32 862.44 1384.90 335.60 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 337.20 362.50 385.20 158.68 هزار [+]
استخدام تمام وقت 3557.00 3497.90 4383.59 3153.50 هزار [+]
نرخ اشتغال 80.58 81.83 93.28 71.29 در صد [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 13.10 13.70 19.90 3.60 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 39.10 38.50 60.30 20.00 در صد [+]
هزینه های کار 78.30 90.00 107.40 48.50 نقاط شاخص [+]
پست های خالی شغلی 14466.00 14351.00 51613.00 2825.00 [+]
حداقل دستمزد 758.33 683.76 876.62 522.00 EUR / ماه [+]
جمعیت 10.74 10.77 11.12 8.30 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 67.00 67.00 67.00 57.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 67.00 67.00 67.00 57.00 [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 52.20 52.10 53.70 51.00 در صد [+]
هزینه زندگی خانواده 1070.00 1080.00 1080.00 1030.00 EUR / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 595.00 600.00 600.00 555.00 EUR / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1510.00 1590.00 1710.00 1510.00 EUR / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 717.00 868.00 913.00 717.00 EUR / ماه [+]
بهره وری 98.50 93.20 108.10 70.90 نقاط شاخص [+]
تغییر اشتغال 0.00 1.00 3.60 -2.80 در صد [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - یونان - افراد شاغل.