بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2019-09
بازار سهام 876 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.36 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-06
نرخ بیکاری 17 2019-06
نرخ تورم -0.2 2019-08
نرخ بهره 0 2019-09
موازنه تجاری -1828 2019-07
حساب جاری 1280 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181 2018-12
بودجه دولت 1.1 2018-12
اطمینان کسب و کار 108 2019-08
شاخص PMI تولید 54.9 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.2 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.5 2019-06
نرخ مالیات شرکت 28 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-06
تولید ناخالص داخلی 218 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 48845 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5651 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 23558 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25141 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1870 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1542 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 5108 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9134 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 10005 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 17 2019-06
افراد شاغل 3989 2019-06
افراد بیکار 743 2019-06
استخدام تمام وقت 3594 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 362 2019-06
نرخ اشتغال 84.3 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 12.5 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 33 2019-06
هزینه های کار 91.9 2019-06
پست های خالی شغلی 14343 2019-06
حداقل دستمزد 758 2019-12
جمعیت 10.74 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2019-12
سن بازنشستگی مردان 67 2019-12
تغییر اشتغال 0.7 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 52.3 2019-06
هزینه زندگی خانواده 1070 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 595 2018-12
بهره وری 91.7 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1510 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 717 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.2 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 98.4 2019-07
اندازه اصل تورم 0.2 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 96.8 2018-12
قیمت تولید 107 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده -0.9 2019-07
قیمت واردات 115 2019-07
CPI مسکن آب و برق 119 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 128 2019-08
تورم مواد غذایی -1.9 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-09
نرخ بهره بین بانکی -0.44 2019-07
عرضه پول M0 27669 2019-07
عرضه پول M1 126447 2019-07
عرضه پول M2 182309 2019-07
عرضه پول M3 182868 2019-07
ترازنامه بانک 298988 2019-07
ذخایر ارزی 7489 2019-08
وام به بخش خصوصی 74970 2019-07
ترازنامه بانک مرکزی 103699 2019-07
میزان رشد وام -0.4 2019-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 123 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1828 2019-07
حساب جاری 1280 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2018-12
صادرات 3174 2019-07
واردات 5002 2019-07
بدهی خارجی 404105 2019-03
گردش سرمایه 951 2019-06
حواله 114 2019-06
ذخایر طلا 113 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 196 2019-06
شاخص تروریسم 4.29 2017-12
درآمد گردشگری 2620 2019-06
ورود توریست 3226187 2019-06
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181 2018-12
بودجه دولت 1.1 2018-12
ارزش بودجه دولت 819 2019-07
هزینه های دولت 10101 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.7 2018-12
درآمدهای دولت 28605 2019-07
بدهی های دولت 356549 2019-06
هزینه های مالی 30456 2019-07
درخواست پناهندگی 4720 2019-05
ارزیابی اعتبار 9.78
مخارج نظامی 4934 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 41.06 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.06 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 108 2019-08
شاخص PMI تولید 54.9 2019-08
تولید صنعتی -2.1 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 2019-07
تولید صنعتی -1.9 2019-07
استفاده از ظرفیت 73.7 2019-08
میزان سفارشات جدید -9 2019-08
ثبت خودرو 8818 2019-07
سرعت اینترنت 7862 2017-03
آدرس های IP 3133476 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1106 2019-06
شاخص رقابتی 62.1 2018-12
رتبه رقابتی 57 2018-12
شاخص فساد مالی 45 2018-12
رتبه فساد مالی 67 2018-12
آسانی کسب و کار 72 2018-12
تولید الکتریسیته 4687 2019-07
استخراج معدن -10.4 2019-07
تولید فولاد 130 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.2 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.5 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.3 2019-06
هزینه های مصرف کننده 33116 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 160209 2019-07
نرخ وام بانکی 4.23 2019-07
تسهیلات اعتباری خریدار 18119 2019-07
قیمت گازوئیل 1.8 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.6 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 64.4 2019-06
جواز ساختمان 1461 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 73.5 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: یونان - شاخص های اقتصادی.