بازارها گذشته مرجع
پول 1.21 2020-12
بازار سهام 785 2020-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.64 2020-12

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.3 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.7 2020-09
نرخ بیکاری 16.8 2020-08
نرخ تورم -1.8 2020-10
نرخ بهره 0 2020-10
موازنه تجاری -1480 2020-09
حساب جاری -499 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 177 2019-12
بودجه دولت 1.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 91 2020-11
شاخص PMI تولید 42.3 2020-11
ضریب اطمینان مصرف کننده -48.3 2020-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2020-09
نرخ مالیات شرکت 24 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 44 2020-12
موارد کروناویروس 113185 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 2804 2020-12
Coronavirus بهبود یافت 3804 2020-12
تخت بیمارستان 4.21 2017-12
بیمارستان ها 25.76 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.3 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.7 2020-09
تولید ناخالص داخلی 210 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 45240 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4708 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 24024 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30315 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1866 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 710 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 6063 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7715 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 10166 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 16.8 2020-08
افراد شاغل 3848 2020-08
افراد بیکار 733 2020-08
استخدام تمام وقت 3489 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 355 2020-06
نرخ اشتغال 83.99 2020-08
نرخ بیکاری بلند مدت 11 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 39.3 2020-08
هزینه های کار 89.7 2020-09
پست های خالی شغلی 5594 2020-06
حداقل دستمزد 758 2020-06
جمعیت 10.72 2019-12
سن بازنشستگی زنان 67 2020-12
سن بازنشستگی مردان 67 2020-12
تغییر اشتغال -3.2 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 50.8 2020-06
بهره وری 91.8 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.8 2020-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 2020-10
قیمت مصرف کننده اصلی 97.96 2020-10
اندازه اصل تورم -1.4 2020-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 99.9 2019-12
قیمت تولید 95.2 2020-10
تغییر قیمت تولید کننده -6.9 2020-10
قیمت واردات 99.68 2020-09
CPI مسکن آب و برق 114 2020-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 2020-10
تورم مواد غذایی 1.9 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-10

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-10
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2020-11
عرضه پول M0 30692 2020-10
عرضه پول M1 149722 2020-10
عرضه پول M2 201167 2020-10
عرضه پول M3 201678 2020-10
ترازنامه بانک 337243 2020-10
ذخایر ارزی 9693 2020-10
وام به بخش خصوصی 73647 2020-10
ترازنامه بانک مرکزی 169154 2020-08
میزان رشد وام 11.5 2020-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 123 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1480 2020-09
حساب جاری -499 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2019-12
صادرات 2557 2020-09
واردات 4037 2020-09
بدهی خارجی 472645 2020-06
گردش سرمایه -268 2020-09
حواله 112 2020-08
ذخایر طلا 114 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 134 2020-08
شاخص تروریسم 4.17 2018-12
درآمد گردشگری 825 2020-09
ورود توریست 367378 2020-02

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 177 2019-12
بودجه دولت 1.5 2019-12
ارزش بودجه دولت -2182 2020-10
هزینه های دولت 8641 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.3 2019-12
درآمدهای دولت 38403 2020-10
بدهی های دولت 364865 2020-09
هزینه های مالی 51845 2020-10
درخواست پناهندگی 4705 2020-07
ارزیابی اعتبار 37 2020-12
مخارج نظامی 4934 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 44 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 40.56 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.81 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.75 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 91 2020-11
شاخص PMI تولید 42.3 2020-11
تولید صنعتی -2.4 2020-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.4 2020-09
تولید صنعتی 0 2020-07
استفاده از ظرفیت 73.8 2020-10
میزان سفارشات جدید -21 2020-10
ثبت خودرو 6776 2020-10
سرعت اینترنت 7862 2017-03
آدرس های IP 3133476 2017-03
تغییرات موجودی انبار 527 2020-09
شاخص رقابتی 62.58 2019-12
رتبه رقابتی 59 2019-12
شاخص فساد مالی 48 2019-12
رتبه فساد مالی 60 2019-12
آسانی کسب و کار 79 2019-12
تولید الکتریسیته 3844 2019-12
استخراج معدن 5 2020-07
تولید فولاد 135 2020-10

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -48.3 2020-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2020-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.5 2020-09
هزینه های مصرف کننده 32573 2020-09
اعتبار بخش خصوصی 147063 2020-10
نرخ وام بانکی 4.44 2020-10
تسهیلات اعتباری خریدار 14952 2020-10
قیمت گازوئیل 1.69 2020-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54.5 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 67 2020-06
جواز ساختمان 1294 2020-08
میزان ساخت و ساز -26.6 2020-06
نرخ مالکیت مسکن 73.5 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 113185 2020-12
مرگ و میر کروناویروس 2804 2020-12
Coronavirus بهبود یافت 3804 2020-12
تخت بیمارستان 4.21 2017-12
بیمارستان ها 25.76 2017-12
تختخوابهای ICU 346 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: یونان - شاخص های اقتصادی.