بازارها گذشته مرجع
پول 1.16 2021-10
بازار سهام 895 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.92 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.4 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 16.2 2021-06
نرخ بیکاری 13.9 2021-08
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 119 2021-10
نرخ تورم 2.2 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 12360246 2021-10
نرخ بهره 0 2021-09
موازنه تجاری -2199 2021-08
حساب جاری 538 2021-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.7 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 206 2020-12
بودجه دولت -9.7 2020-12
اطمینان کسب و کار 110 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 58.4 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -38.3 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -5.2 2021-07
نرخ مالیات شرکت 24 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 44 2021-12
موارد کروناویروس 687278 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 15289 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 3804 2021-10
تخت بیمارستان 4.21 2017-12
بیمارستان ها 25.76 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.4 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 16.2 2021-06
تولید ناخالص داخلی 189 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 45201 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5281 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 21577 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27287 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1882 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 769 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 6205 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8211 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 9329 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.9 2021-08
افراد شاغل 4100 2021-08
افراد بیکار 632 2021-08
استخدام تمام وقت 3596 2021-06
قسمت مدت زمان اشتغال 319 2021-06
نرخ اشتغال 86.64 2021-08
نرخ بیکاری بلند مدت 10 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 30.8 2021-08
هزینه های کار 95.1 2021-06
پست های خالی شغلی 6685 2021-03
حداقل دستمزد 758 2021-09
جمعیت 10.72 2020-12
سن بازنشستگی زنان 67 2021-12
سن بازنشستگی مردان 67 2021-12
تغییر اشتغال 2.8 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 51.3 2021-06
بهره وری 108 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 119 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 12360246 2021-10
موارد کروناویروس 687278 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 15289 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 3804 2021-10
تخت بیمارستان 4.21 2017-12
بیمارستان ها 25.76 2017-12
تختخوابهای ICU 346 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.2 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2021-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 94.66 2021-08
اندازه اصل تورم -0.3 2021-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.44 2020-12
قیمت تولید 108 2021-08
تغییر قیمت تولید کننده 13.1 2021-08
قیمت واردات 122 2021-08
CPI مسکن آب و برق 119 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126 2021-09
تورم مواد غذایی 3.1 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 2.1 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-09
نرخ بهره بین بانکی -0.57 2021-10
عرضه پول M0 33148 2021-08
عرضه پول M1 179875 2021-08
عرضه پول M2 221554 2021-08
عرضه پول M3 222556 2021-08
ترازنامه بانک 332652 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 12195 2021-09
وام به بخش خصوصی 65206 2021-08
ترازنامه بانک مرکزی 219924 2021-08
میزان رشد وام 13.5 2021-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 139 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2199 2021-08
حساب جاری 538 2021-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.7 2020-12
صادرات 2795 2021-08
واردات 4994 2021-08
بدهی خارجی 526463 2021-06
گردش سرمایه 398 2021-07
حواله 121 2021-07
ذخایر طلا 114 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 579 2021-06
شاخص تروریسم 4.18 2019-12
درآمد گردشگری 2275 2021-07
ورود توریست 88101 2020-12
فروش اسلحه 17 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 206 2020-12
بودجه دولت -9.7 2020-12
ارزش بودجه دولت 1996 2021-08
هزینه های دولت 9323 2021-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 60.7 2020-12
درآمدهای دولت 34682 2021-08
بدهی های دولت 387329 2021-06
هزینه های مالی 45205 2021-08
درخواست پناهندگی 1380 2021-03
ارزیابی اعتبار 40 2021-10
مخارج نظامی 5237 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 44 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 36.66 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.54 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.12 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 110 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 58.4 2021-09
تولید صنعتی 10.1 2021-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1 2021-07
تولید صنعتی 5.2 2021-07
میزان استفاده ازظرفیت تولید 79.6 2021-08
میزان سفارشات جدید 4 2021-08
ثبت خودرو 6612 2021-09
سرعت اینترنت 7862 2017-03
آدرس های IP 3133476 2017-03
تغییرات موجودی انبار 2935 2021-06
شاخص رقابتی 62.58 2019-12
رتبه رقابتی 59 2019-12
شاخص فساد مالی 50 2020-12
رتبه فساد مالی 59 2020-12
آسانی کسب و کار 79 2019-12
تولید الکتریسیته 5406 2021-07
استخراج معدن -6.1 2021-07
تولید فولاد 110 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -38.3 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -5.2 2021-07
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 11.6 2021-07
هزینه های مصرف کننده 32135 2021-06
اعتبار بخش خصوصی 121142 2021-08
نرخ وام بانکی 3.73 2021-08
تسهیلات اعتباری خریدار 10963 2021-08
قیمت گازوئیل 1.98 2021-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.3 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 70.2 2021-06
جواز ساختمان 2289 2021-07
میزان ساخت و ساز 16.2 2021-06
نرخ مالکیت مسکن 74.6 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: یونان - شاخص های اقتصادی.