بازارها گذشته مرجع
پول 1.12 2019-05
بازار سهام 733 2019-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.39 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2018-12
نرخ بیکاری 18.5 2019-02
نرخ تورم 1 2019-04
نرخ بهره 0 2019-04
موازنه تجاری -2084 2019-03
حساب جاری -1503 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181 2018-12
بودجه دولت 1.1 2018-12
اطمینان کسب و کار 100 2019-04
شاخص PMI تولید 56.6 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده -30.9 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-02
نرخ مالیات شرکت 29 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 200 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 47812 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4981 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 23027 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24574 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1946 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2382 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4932 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9170 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8593 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 18.5 2019-02
افراد شاغل 3759 2019-02
افراد بیکار 928 2019-02
استخدام تمام وقت 3481 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 353 2018-12
نرخ اشتغال 80.2 2019-02
نرخ بیکاری بلند مدت 13.1 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 38.8 2019-02
هزینه های کار 93.5 2018-12
پست های خالی شغلی 13584 2018-09
حداقل دستمزد 758 2019-02
جمعیت 10.74 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2019-12
سن بازنشستگی مردان 67 2019-12
تغییر اشتغال 0 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 51.7 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1070 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 595 2018-12
بهره وری 93.1 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1510 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 717 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 99.6 2019-03
اندازه اصل تورم 0.3 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 96.8 2018-12
قیمت تولید 107 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 4.4 2019-03
قیمت واردات 104 2019-03
CPI مسکن آب و برق 121 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 128 2019-04
تورم مواد غذایی 1.3 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 1 2019-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-04
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2019-04
عرضه پول M0 27085 2019-03
عرضه پول M1 120261 2019-03
عرضه پول M2 175274 2019-03
عرضه پول M3 175913 2019-03
ترازنامه بانک 286717 2019-03
ذخایر ارزی 6423 2019-04
وام به بخش خصوصی 78226 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 103008 2019-03
میزان رشد وام -0.5 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2084 2019-03
حساب جاری -1503 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2018-12
صادرات 2797 2019-03
واردات 4881 2019-03
بدهی خارجی 403411 2018-12
گردش سرمایه -1133 2019-03
حواله 90.6 2019-03
ذخایر طلا 113 2019-03
تولید نفت خام 4 2019-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 277 2019-03
شاخص تروریسم 4.29 2017-12
درآمد گردشگری 318 2019-03
ورود توریست 495608 2019-03
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181 2018-12
بودجه دولت 1.1 2018-12
ارزش بودجه دولت 368 2019-03
هزینه های دولت 11112 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.7 2018-12
درآمدهای دولت 15954 2019-04
بدهی های دولت 357694 2019-03
هزینه های مالی 16997 2019-04
درخواست پناهندگی 5300 2019-02
ارزیابی اعتبار 9.78
مخارج نظامی 4934 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 29 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 40.06 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.06 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 100 2019-04
شاخص PMI تولید 56.6 2019-04
تولید صنعتی -2.7 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.6 2019-03
تولید صنعتی -0.2 2019-03
استفاده از ظرفیت 70.3 2019-02
میزان سفارشات جدید -17 2019-02
ثبت خودرو 12294 2019-04
سرعت اینترنت 7862 2017-03
آدرس های IP 3133476 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1075 2018-12
شاخص رقابتی 62.1 2018-12
رتبه رقابتی 57 2018-12
شاخص فساد مالی 45 2018-12
رتبه فساد مالی 67 2018-12
آسانی کسب و کار 72 2018-12
تولید الکتریسیته 3183 2019-03
استخراج معدن 0.3 2019-03
تولید فولاد 135 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -30.9 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.3 2019-02
هزینه های مصرف کننده 32328 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 164888 2019-03
نرخ وام بانکی 4.58 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 18317 2019-03
قیمت گازوئیل 1.85 2019-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.6 2018-09
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 60.5 2018-12
جواز ساختمان 955 2019-02
نرخ مالکیت مسکن 73.3 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: یونان - شاخص های اقتصادی.