بازارها گذشته مرجع
پول 1.2 2021-03
بازار سهام 815 2021-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.99 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.3 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.7 2020-09
نرخ بیکاری 16.2 2020-11
نرخ تورم -2 2021-01
نرخ بهره 0 2021-02
موازنه تجاری -1460 2020-12
حساب جاری -654 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 177 2019-12
بودجه دولت 1.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 91.9 2021-02
شاخص PMI تولید 49.4 2021-02
ضریب اطمینان مصرف کننده -46.2 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3 2020-12
نرخ مالیات شرکت 24 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 44 2020-12
موارد کروناویروس 194582 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 6557 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 3804 2021-03
تخت بیمارستان 4.21 2017-12
بیمارستان ها 25.76 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.3 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.7 2020-09
تولید ناخالص داخلی 210 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 45240 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4708 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 24024 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30315 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1866 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 710 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 6063 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7715 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 10166 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 16.2 2020-11
افراد شاغل 3829 2020-11
افراد بیکار 759 2020-11
استخدام تمام وقت 3607 2020-09
قسمت مدت زمان اشتغال 320 2020-09
نرخ اشتغال 83.46 2020-11
نرخ بیکاری بلند مدت 10.2 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 34 2020-11
هزینه های کار 89.7 2020-09
پست های خالی شغلی 9685 2020-09
حداقل دستمزد 758 2021-03
جمعیت 10.72 2019-12
سن بازنشستگی زنان 67 2020-12
سن بازنشستگی مردان 67 2020-12
تغییر اشتغال 1.2 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 51.6 2020-09
بهره وری 91.8 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -2 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2021-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.2 2021-01
قیمت مصرف کننده اصلی 94.7 2021-01
اندازه اصل تورم -1.3 2021-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 99.9 2019-12
قیمت تولید 99.4 2021-01
تغییر قیمت تولید کننده -5.4 2021-01
قیمت واردات 105 2020-12
CPI مسکن آب و برق 116 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 2021-01
تورم مواد غذایی -0.4 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) -1.3 2021-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-02
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2021-02
عرضه پول M0 31591 2021-01
عرضه پول M1 156986 2021-01
عرضه پول M2 206552 2021-01
عرضه پول M3 207302 2021-01
ترازنامه بانک 334524 2021-01
ذخایر ارزی 9672 2021-01
وام به بخش خصوصی 72435 2021-01
ترازنامه بانک مرکزی 183830 2020-12
میزان رشد وام 15.8 2021-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 123 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1460 2020-12
حساب جاری -654 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2019-12
صادرات 2980 2020-12
واردات 4440 2020-12
بدهی خارجی 488707 2020-09
گردش سرمایه 240 2020-12
حواله 161 2020-12
ذخایر طلا 114 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 352 2020-12
شاخص تروریسم 4.18 2019-12
درآمد گردشگری 33.52 2020-12
ورود توریست 732195 2020-10

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 177 2019-12
بودجه دولت 1.5 2019-12
ارزش بودجه دولت -1561 2021-01
هزینه های دولت 8641 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.3 2019-12
درآمدهای دولت 3848 2021-01
بدهی های دولت 374006 2020-12
هزینه های مالی 5409 2021-01
درخواست پناهندگی 4705 2020-07
ارزیابی اعتبار 37 2021-03
مخارج نظامی 4934 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 44 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 40.56 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.81 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.75 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 91.9 2021-02
شاخص PMI تولید 49.4 2021-02
تولید صنعتی 3.3 2020-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 6.2 2020-11
تولید صنعتی 6.8 2020-11
استفاده از ظرفیت 74.2 2020-12
میزان سفارشات جدید -21 2020-12
ثبت خودرو 7767 2021-01
سرعت اینترنت 7862 2017-03
آدرس های IP 3133476 2017-03
تغییرات موجودی انبار 527 2020-09
شاخص رقابتی 62.58 2019-12
رتبه رقابتی 59 2019-12
شاخص فساد مالی 50 2020-12
رتبه فساد مالی 59 2020-12
آسانی کسب و کار 79 2019-12
تولید الکتریسیته 4386 2020-12
استخراج معدن 2.1 2020-11
تولید فولاد 110 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -46.2 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3 2020-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -11 2020-12
هزینه های مصرف کننده 32573 2020-09
اعتبار بخش خصوصی 140888 2021-01
نرخ وام بانکی 3.61 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 14116 2021-01
قیمت گازوئیل 1.8 2021-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 56.4 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 67.3 2020-09
جواز ساختمان 1585 2020-11
میزان ساخت و ساز -3 2020-09
نرخ مالکیت مسکن 73.5 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 194582 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 6557 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 3804 2021-03
تخت بیمارستان 4.21 2017-12
بیمارستان ها 25.76 2017-12
تختخوابهای ICU 346 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: یونان - شاخص های اقتصادی.