بازارها گذشته مرجع
پول 1.13 2020-07
بازار سهام 644 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.13 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.9 2020-03
نرخ بیکاری 14.4 2020-03
نرخ تورم -1.1 2020-05
نرخ بهره 0 2020-06
موازنه تجاری -1162 2020-05
حساب جاری -1133 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 177 2019-12
بودجه دولت 1.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 87.6 2020-06
شاخص PMI تولید 49.4 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -27.7 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -25.5 2020-04
نرخ مالیات شرکت 24 2020-01
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 3562 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 192 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 1374 2020-07
تخت بیمارستان 4.21 2017-12
بیمارستان ها 25.76 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.9 2020-03
تولید ناخالص داخلی 210 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 43462 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5215 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 24024 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30315 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1656 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1298 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 4742 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9101 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7098 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 14.4 2020-03
افراد شاغل 3813 2020-03
افراد بیکار 665 2020-03
استخدام تمام وقت 3487 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 366 2020-03
نرخ اشتغال 85.14 2020-03
نرخ بیکاری بلند مدت 12.1 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 32.4 2020-03
هزینه های کار 95 2020-03
پست های خالی شغلی 12897 2019-09
حداقل دستمزد 758 2019-12
جمعیت 10.72 2019-12
سن بازنشستگی زنان 67 2019-12
سن بازنشستگی مردان 67 2019-12
تغییر اشتغال -0.1 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 50.6 2020-03
بهره وری 103 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.1 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2020-03
اندازه اصل تورم 0.5 2020-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 96.54 2019-12
قیمت تولید 92.8 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده -11.8 2020-05
قیمت واردات 90.67 2020-04
CPI مسکن آب و برق 114 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 2020-05
تورم مواد غذایی 1.5 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.8 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-06
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2020-04
عرضه پول M0 29951 2020-05
عرضه پول M1 138559 2020-05
عرضه پول M2 191343 2020-05
عرضه پول M3 191828 2020-05
ترازنامه بانک 319942 2020-05
ذخایر ارزی 8652 2020-05
وام به بخش خصوصی 73298 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 111151 2020-02
میزان رشد وام 4 2020-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 123 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1162 2020-05
حساب جاری -1133 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2019-12
صادرات 2066 2020-05
واردات 3228 2020-05
بدهی خارجی 455824 2020-03
گردش سرمایه -368 2020-04
حواله 112 2020-02
ذخایر طلا 114 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 378 2020-02
شاخص تروریسم 4.17 2018-12
درآمد گردشگری 7.28 2020-04
ورود توریست 367378 2020-02

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 177 2019-12
بودجه دولت 1.5 2019-12
ارزش بودجه دولت -3422 2020-05
هزینه های دولت 9591 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.3 2019-12
درآمدهای دولت 16078 2020-05
بدهی های دولت 361829 2020-03
هزینه های مالی 23523 2020-05
درخواست پناهندگی 2320 2020-03
ارزیابی اعتبار 37 2020-07
مخارج نظامی 4934 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2020-01
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 41.06 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.06 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 87.6 2020-06
شاخص PMI تولید 49.4 2020-06
تولید صنعتی -9.9 2020-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.8 2020-03
تولید صنعتی 2 2020-03
استفاده از ظرفیت 67.1 2020-04
میزان سفارشات جدید -10 2020-04
ثبت خودرو 4497 2020-05
سرعت اینترنت 7862 2017-03
آدرس های IP 3133476 2017-03
تغییرات موجودی انبار -1276 2020-03
شاخص رقابتی 62.58 2019-12
رتبه رقابتی 59 2019-12
شاخص فساد مالی 48 2019-12
رتبه فساد مالی 60 2019-12
آسانی کسب و کار 79 2019-12
تولید الکتریسیته 3844 2019-12
استخراج معدن -4.3 2020-03
تولید فولاد 100 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -27.7 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -25.5 2020-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی -24.8 2020-04
هزینه های مصرف کننده 30828 2020-03
اعتبار بخش خصوصی 147801 2020-05
نرخ وام بانکی 3.81 2020-05
تسهیلات اعتباری خریدار 15064 2020-05
قیمت گازوئیل 1.6 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.3 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 65.6 2019-12
جواز ساختمان 1305 2020-03
میزان ساخت و ساز -10.3 2020-03
نرخ مالکیت مسکن 73.5 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 3562 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 192 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 1374 2020-07
تخت بیمارستان 4.21 2017-12
بیمارستان ها 25.76 2017-12
تختخوابهای ICU 346 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: یونان - شاخص های اقتصادی.