بازارها گذشته مرجع
پول 1.22 2021-05
بازار سهام 897 2021-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.7 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.9 2020-12
نرخ بیکاری 15.8 2020-12
نرخ تورم -1.6 2021-03
نرخ بهره 0 2021-04
موازنه تجاری -1142 2021-02
حساب جاری -840 2021-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.7 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 206 2020-12
بودجه دولت -9.7 2020-12
اطمینان کسب و کار 97.9 2021-04
شاخص PMI تولید 54.4 2021-04
ضریب اطمینان مصرف کننده -34.6 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.1 2021-01
نرخ مالیات شرکت 24 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 44 2020-12
موارد کروناویروس 358116 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 10910 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 3804 2021-05
تخت بیمارستان 4.21 2017-12
بیمارستان ها 25.76 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.7 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.9 2020-12
تولید ناخالص داخلی 210 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 43178 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4744 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 24024 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30315 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1894 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 977 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 5657 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8073 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7961 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 15.8 2020-12
افراد شاغل 3817 2020-12
افراد بیکار 746 2020-12
استخدام تمام وقت 3576 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 302 2020-12
نرخ اشتغال 83.65 2020-12
نرخ بیکاری بلند مدت 10.2 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 34.2 2020-12
هزینه های کار 103 2020-12
پست های خالی شغلی 9685 2020-09
حداقل دستمزد 758 2021-03
جمعیت 10.72 2020-12
سن بازنشستگی زنان 67 2020-12
سن بازنشستگی مردان 67 2020-12
تغییر اشتغال -0.1 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 51 2020-12
بهره وری 103 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.6 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2021-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 96.11 2021-03
اندازه اصل تورم -2.8 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.44 2020-12
قیمت تولید 104 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 9.1 2021-03
قیمت واردات 115 2021-02
CPI مسکن آب و برق 117 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123 2021-03
تورم مواد غذایی -0.3 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 1.2 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 32.85 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 3424468 2021-05
موارد کروناویروس 358116 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 10910 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 3804 2021-05
تخت بیمارستان 4.21 2017-12
بیمارستان ها 25.76 2017-12
تختخوابهای ICU 346 2014-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-04
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2021-02
عرضه پول M0 32094 2021-03
عرضه پول M1 161953 2021-03
عرضه پول M2 209358 2021-03
عرضه پول M3 210605 2021-03
ترازنامه بانک 334584 2021-03
ذخایر ارزی 9018 2021-04
وام به بخش خصوصی 72409 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 183830 2020-12
میزان رشد وام 15.6 2021-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 123 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1142 2021-02
حساب جاری -840 2021-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.7 2020-12
صادرات 2881 2021-02
واردات 4022 2021-02
بدهی خارجی 494509 2020-12
گردش سرمایه -550 2021-02
حواله 109 2021-02
ذخایر طلا 114 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 259 2021-02
شاخص تروریسم 4.18 2019-12
درآمد گردشگری 23.43 2021-02
ورود توریست 88101 2020-12
فروش اسلحه 17 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 206 2020-12
بودجه دولت -9.7 2020-12
ارزش بودجه دولت -2446 2021-03
هزینه های دولت 10005 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.3 2019-12
درآمدهای دولت 11497 2021-03
بدهی های دولت 374006 2020-12
هزینه های مالی 17222 2021-03
درخواست پناهندگی 4705 2020-07
ارزیابی اعتبار 38 2021-05
مخارج نظامی 5732 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 44 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 40.56 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.81 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.75 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 97.9 2021-04
شاخص PMI تولید 54.4 2021-04
تولید صنعتی 4.4 2021-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.3 2021-02
تولید صنعتی 2.7 2021-02
استفاده از ظرفیت 73.6 2021-02
میزان سفارشات جدید -14 2021-02
ثبت خودرو 8984 2021-03
سرعت اینترنت 7862 2017-03
آدرس های IP 3133476 2017-03
تغییرات موجودی انبار 673 2020-12
شاخص رقابتی 62.58 2019-12
رتبه رقابتی 59 2019-12
شاخص فساد مالی 50 2020-12
رتبه فساد مالی 59 2020-12
آسانی کسب و کار 79 2019-12
تولید الکتریسیته 3909 2021-02
استخراج معدن -5.6 2021-02
تولید فولاد 110 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -34.6 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.1 2021-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.8 2021-02
هزینه های مصرف کننده 30883 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 139647 2021-03
نرخ وام بانکی 3.84 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 13564 2021-03
قیمت گازوئیل 1.88 2021-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.2 2020-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 67.2 2020-12
جواز ساختمان 1453 2021-01
میزان ساخت و ساز -1 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 75.4 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: یونان - شاخص های اقتصادی.