بازارها گذشته مرجع
پول 1.12 2019-07
بازار سهام 868 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.15 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-03
نرخ بیکاری 17.6 2019-04
نرخ تورم -0.3 2019-06
نرخ بهره 0 2019-06
موازنه تجاری -2186 2019-05
حساب جاری 301 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181 2018-12
بودجه دولت 1.1 2018-12
اطمینان کسب و کار 101 2019-06
شاخص PMI تولید 52.4 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -27.8 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.8 2019-04
نرخ مالیات شرکت 28 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-03
تولید ناخالص داخلی 218 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 43999 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5488 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 23558 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25141 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1722 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1086 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 4801 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9016 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7500 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 17.6 2019-04
افراد شاغل 3884 2019-04
افراد بیکار 853 2019-04
استخدام تمام وقت 3462 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 352 2019-03
نرخ اشتغال 82 2019-04
نرخ بیکاری بلند مدت 12.5 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 40.4 2019-03
هزینه های کار 93.2 2019-03
پست های خالی شغلی 8288 2018-12
حداقل دستمزد 758 2019-12
جمعیت 10.74 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2019-12
سن بازنشستگی مردان 67 2019-12
تغییر اشتغال 0.6 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 51.8 2019-03
هزینه زندگی خانواده 1070 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 595 2018-12
بهره وری 88.9 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1510 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 717 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.3 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2019-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 99.6 2019-05
اندازه اصل تورم 0.1 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 96.8 2018-12
قیمت تولید 108 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 0.1 2019-05
قیمت واردات 113 2019-05
CPI مسکن آب و برق 119 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 2019-06
تورم مواد غذایی -1.1 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-06
نرخ بهره بین بانکی -0.36 2019-05
عرضه پول M0 27316 2019-05
عرضه پول M1 122015 2019-05
عرضه پول M2 177838 2019-05
عرضه پول M3 178423 2019-05
ترازنامه بانک 288629 2019-05
ذخایر ارزی 6591 2019-06
وام به بخش خصوصی 75001 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 103008 2019-03
میزان رشد وام -0.5 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2186 2019-05
حساب جاری 301 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2018-12
صادرات 3045 2019-05
واردات 5231 2019-05
بدهی خارجی 404105 2019-03
گردش سرمایه 221 2019-05
حواله 103 2019-05
ذخایر طلا 113 2019-06
تولید نفت خام 4 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 695 2019-05
شاخص تروریسم 4.29 2017-12
درآمد گردشگری 1605 2019-05
ورود توریست 495608 2019-03
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181 2018-12
بودجه دولت 1.1 2018-12
ارزش بودجه دولت -719 2019-05
هزینه های دولت 8979 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.7 2018-12
درآمدهای دولت 23451 2019-06
بدهی های دولت 357694 2019-03
هزینه های مالی 26137 2019-06
درخواست پناهندگی 5300 2019-02
ارزیابی اعتبار 9.78
مخارج نظامی 4934 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 41.06 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.06 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 101 2019-06
شاخص PMI تولید 52.4 2019-06
تولید صنعتی -1.2 2019-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 2019-04
تولید صنعتی -0.2 2019-04
استفاده از ظرفیت 72.3 2019-06
میزان سفارشات جدید -12 2019-06
ثبت خودرو 13131 2019-06
سرعت اینترنت 7862 2017-03
آدرس های IP 3133476 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1135 2019-03
شاخص رقابتی 62.1 2018-12
رتبه رقابتی 57 2018-12
شاخص فساد مالی 45 2018-12
رتبه فساد مالی 67 2018-12
آسانی کسب و کار 72 2018-12
تولید الکتریسیته 3333 2019-05
استخراج معدن -16.4 2019-04
تولید فولاد 115 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -27.8 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.8 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.7 2019-04
هزینه های مصرف کننده 31026 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 161048 2019-05
نرخ وام بانکی 4.42 2019-05
تسهیلات اعتباری خریدار 18235 2019-05
قیمت گازوئیل 1.82 2019-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.6 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 61.6 2019-03
جواز ساختمان 1228 2019-04
نرخ مالکیت مسکن 73.5 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: یونان - شاخص های اقتصادی.