گذشته قبلی
پول 1.05 1.05
بازار سهام 867 868 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.7 11.4 در صد
نرخ بیکاری 12.2 12.7 در صد
نرخ تورم 10.2 8.9 در صد
نرخ بهره 0 0 در صد
موازنه تجاری -2385 -3513 EUR - میلیون
حساب جاری -2123 -1995 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.7 -1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 193 206 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7.4 -10.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 105 112 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.8 54.6 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -55.3 -46.6 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.9 0.8 در صد
نرخ مالیات شرکت 24 24 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 44 44 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 12.2 12.7 در صد
افراد شاغل 4143 4096 هزار
افراد بیکار 595 642 هزار
استخدام تمام وقت 3682 3783 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 371 335 هزار
نرخ اشتغال 86.45 86.09 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 9 در صد
نرخ بیکاری جوانان 27.2 31.1 در صد
هزینه های کار 97.67 78.7 امتیاز
پست های خالی شغلی 14713 15125
حداقل دستمزد 774 758 EUR / ماه
جمعیت 10.72 10.72 میلیون
سن بازنشستگی زنان 67 67
سن بازنشستگی مردان 67 67
تغییر اشتغال 0.9 2.6 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 51.6 15.8 در صد
بهره وری 96.4 104 امتیاز
گذشته قبلی
نرخ تورم 10.2 8.9 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 109 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111 108 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 102 101 امتیاز
اندازه اصل تورم 1.85 1.81 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 98.95 امتیاز
قیمت تولید 152 137 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 46.2 33.6 در صد
قیمت واردات 154 146 امتیاز
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) 2.2 2.7 در صد
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه 9.1 8 در صد
CPI مسکن آب و برق 138 132 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 118 امتیاز
تورم مواد غذایی 10.9 8.1 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 2.1 2.7 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 202 202 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 20969724 20963596 دوزها
موارد کروناویروس 3395641 3392575 افراد
مرگ و میر کروناویروس 29576 29547 افراد
تخت بیمارستان 4.18 4.2 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 25.18 25.25 به ازای هر - یک - میلیون نفر
تختخوابهای ICU 3.64 3.63 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 0 0 در صد
نرخ بهره بین بانکی -0.56 -0.56 در صد
عرضه پول M0 34749 34193 EUR - میلیون
عرضه پول M1 188713 190436 EUR - میلیون
عرضه پول M2 225828 228420 EUR - میلیون
عرضه پول M3 226646 229168 EUR - میلیون
ترازنامه بانک 322891 324556 EUR - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 11541 13060 EUR - میلیون
وام به بخش خصوصی 64118 63385 EUR - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 238215 231684 EUR - میلیون
میزان رشد وام 9.2 10.3 در صد
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 139 124 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -2385 -3513 EUR - میلیون
حساب جاری -2123 -1995 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.7 -1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 4511 3646 EUR - میلیون
واردات 6896 6774 EUR - میلیون
بدهی خارجی 556422 538118 EUR - میلیون
گردش سرمایه -1584 -2021 EUR - میلیون
حواله 100 338 EUR - میلیون
ذخایر طلا 114 114 تن
Crude Oil Imports from Russia 318 179 هزار تن
واردات گاز طبیعی 54137 49051 تراژول
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1056 635 EUR - میلیون
شاخص تروریسم 4.18 4.17
درآمد گردشگری 133 140 EUR - میلیون
ورود توریست 2346530 3034064 افراد
فروش اسلحه 17 30 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 193 206 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7.4 -10.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -2974 289 EUR - میلیون
هزینه های دولت 9995 9161 EUR - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 60.7 47.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 11925 8860 EUR - میلیون
بدهی های دولت 388337 386825 EUR - میلیون
هزینه های مالی 15846 9763 EUR - میلیون
درخواست پناهندگی 1630 1845 افراد
ارزیابی اعتبار 43
مخارج نظامی 5237 5472 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 24 24 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 44 44 در صد
نرخ مالیات بر فروش 24 24 در صد
نرخ تامین اجتماعی 36.66 40.56 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.54 24.81 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.12 15.75 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 105 112 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.8 54.6 امتیاز
تولید صنعتی 7.9 4.8 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2 -4.1 در صد
تولید صنعتی 7.9 2.2 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 74.3 76.2 در صد
میزان سفارشات جدید -2 14 در صد
ثبت خودرو 9297 8418
سرعت اینترنت 7862 7493 KBps
آدرس های IP 3133476 3041354 IP
تغییرات موجودی انبار 2973 3025 EUR - میلیون
شاخص رقابتی 62.58 62.1 امتیاز
رتبه رقابتی 59 57
شاخص فساد مالی 49 50 امتیاز
رتبه فساد مالی 58 59
آسانی کسب و کار 79 72
تولید الکتریسیته 4901 3635 گیگاوات ساعت
استخراج معدن -10.7 -21.2 در صد
تولید فولاد 110 135 هزار تن
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -55.3 -46.6 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.9 0.8 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 10.8 8.9 در صد
هزینه های مصرف کننده 33263 33952 EUR - میلیون
اعتبار بخش خصوصی 108493 108139 EUR - میلیون
نرخ وام بانکی 3.9 3.77 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 8706 9001 EUR - میلیون
قیمت گازوئیل 2.26 2.09 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 56.9 58.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
شاخص مسکن 73.7 73.3 امتیاز
جواز ساختمان 1522 2170
میزان ساخت و ساز 5.7 4.4 در صد
نرخ مالکیت مسکن 74.6 75.4 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: یونان - شاخص های اقتصادی.