بازارها گذشته مرجع
پول 1.18 2021-07
بازار سهام 867 2021-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.66 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.4 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.3 2021-03
نرخ بیکاری 17 2021-04
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 96.19 2021-07
نرخ تورم 1 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 10025958 2021-07
نرخ بهره 0 2021-07
موازنه تجاری -1674 2021-05
حساب جاری -1403 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.7 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 206 2020-12
بودجه دولت -9.7 2020-12
اطمینان کسب و کار 109 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 58.6 2021-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.6 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.2 2021-04
نرخ مالیات شرکت 24 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 44 2021-12
موارد کروناویروس 469042 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 12875 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 3804 2021-07
تخت بیمارستان 4.21 2017-12
بیمارستان ها 25.76 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.4 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.3 2021-03
تولید ناخالص داخلی 189 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 40520 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4966 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 21598 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27287 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1800 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 693 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 5612 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8136 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6950 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 17 2021-04
افراد شاغل 3757 2021-04
افراد بیکار 772 2021-04
استخدام تمام وقت 3342 2021-03
قسمت مدت زمان اشتغال 283 2021-03
نرخ اشتغال 82.96 2021-04
نرخ بیکاری بلند مدت 10 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 38.2 2021-05
هزینه های کار 96.6 2021-03
پست های خالی شغلی 6685 2021-03
حداقل دستمزد 758 2021-03
جمعیت 10.72 2020-12
سن بازنشستگی زنان 67 2021-12
سن بازنشستگی مردان 67 2021-12
تغییر اشتغال -1.7 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 48.2 2021-03
بهره وری 104 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 96.19 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 10025958 2021-07
موارد کروناویروس 469042 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 12875 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 3804 2021-07
تخت بیمارستان 4.21 2017-12
بیمارستان ها 25.76 2017-12
تختخوابهای ICU 346 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2021-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 97.59 2021-06
اندازه اصل تورم -0.5 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.44 2020-12
قیمت تولید 106 2021-05
تغییر قیمت تولید کننده 13.7 2021-05
قیمت واردات 118 2021-05
CPI مسکن آب و برق 118 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125 2021-06
تورم مواد غذایی 0.4 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-07
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2021-02
عرضه پول M0 32555 2021-05
عرضه پول M1 169558 2021-05
عرضه پول M2 214223 2021-05
عرضه پول M3 215372 2021-05
ترازنامه بانک 321720 2021-05
ذخایر ارزی خارجی 9175 2021-06
وام به بخش خصوصی 68082 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 202418 2021-05
میزان رشد وام 16.6 2021-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 139 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1674 2021-05
حساب جاری -1403 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.7 2020-12
صادرات 3224 2021-05
واردات 4898 2021-05
بدهی خارجی 503574 2021-03
گردش سرمایه -829 2021-05
حواله 92.7 2021-05
ذخایر طلا 114 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 640 2021-05
شاخص تروریسم 4.18 2019-12
درآمد گردشگری 168 2021-05
ورود توریست 88101 2020-12
فروش اسلحه 17 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 206 2020-12
بودجه دولت -9.7 2020-12
ارزش بودجه دولت -2003 2021-05
هزینه های دولت 8684 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 60.7 2020-12
درآمدهای دولت 21977 2021-06
بدهی های دولت 380795 2021-03
هزینه های مالی 34192 2021-06
درخواست پناهندگی 1380 2021-03
ارزیابی اعتبار 38 2021-07
مخارج نظامی 5237 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 44 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 36.66 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.54 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.12 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 109 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 58.6 2021-06
تولید صنعتی 14 2021-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.4 2021-04
تولید صنعتی 22.8 2021-04
میزان استفاده ازظرفیت تولید 76.8 2021-06
میزان سفارشات جدید -7 2021-06
ثبت خودرو 13877 2021-06
سرعت اینترنت 7862 2017-03
آدرس های IP 3133476 2017-03
تغییرات موجودی انبار -125 2021-03
شاخص رقابتی 62.58 2019-12
رتبه رقابتی 59 2019-12
شاخص فساد مالی 50 2020-12
رتبه فساد مالی 59 2020-12
آسانی کسب و کار 79 2019-12
تولید الکتریسیته 3596 2021-05
استخراج معدن 46.4 2021-04
تولید فولاد 110 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.6 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.2 2021-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 39.3 2021-04
هزینه های مصرف کننده 27928 2021-03
اعتبار بخش خصوصی 128992 2021-05
نرخ وام بانکی 3.79 2021-05
تسهیلات اعتباری خریدار 12058 2021-05
قیمت گازوئیل 1.97 2021-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.9 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 68.9 2021-03
جواز ساختمان 2209 2021-04
میزان ساخت و ساز -5.6 2021-03
نرخ مالکیت مسکن 74.6 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: یونان - شاخص های اقتصادی.