بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2019-11
بازار سهام 885 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.5 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-06
نرخ بیکاری 16.7 2019-08
نرخ تورم -0.7 2019-10
نرخ بهره 0 2019-10
موازنه تجاری -1884 2019-09
حساب جاری 1874 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181 2018-12
بودجه دولت 1 2018-12
اطمینان کسب و کار 107 2019-10
شاخص PMI تولید 53.5 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.4 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.3 2019-08
نرخ مالیات شرکت 28 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-06
تولید ناخالص داخلی 218 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 48845 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5651 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 23558 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25141 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1870 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1542 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 5108 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9134 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 10005 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 16.7 2019-08
افراد شاغل 3957 2019-08
افراد بیکار 781 2019-08
استخدام تمام وقت 3594 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 362 2019-06
نرخ اشتغال 83.52 2019-08
نرخ بیکاری بلند مدت 12 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 33.1 2019-06
هزینه های کار 91.9 2019-06
پست های خالی شغلی 14343 2019-06
حداقل دستمزد 758 2019-12
جمعیت 10.74 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2019-12
سن بازنشستگی مردان 67 2019-12
تغییر اشتغال 0.7 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 52.3 2019-06
هزینه زندگی خانواده 1070 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 595 2018-12
بهره وری 91.7 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1510 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 717 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.7 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2019-09
اندازه اصل تورم 0.2 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 96.8 2018-12
قیمت تولید 106 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده -2 2019-09
قیمت واردات 112 2019-08
CPI مسکن آب و برق 120 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127 2019-10
تورم مواد غذایی -1.6 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-10
نرخ بهره بین بانکی -0.4 2019-10
عرضه پول M0 27754 2019-09
عرضه پول M1 128045 2019-09
عرضه پول M2 182738 2019-09
عرضه پول M3 183289 2019-09
ترازنامه بانک 316458 2019-09
ذخایر ارزی 7429 2019-10
وام به بخش خصوصی 74545 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 105851 2019-09
میزان رشد وام -0.9 2019-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 123 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1884 2019-09
حساب جاری 1874 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.1 2018-12
صادرات 2836 2019-09
واردات 4720 2019-09
بدهی خارجی 423049 2019-06
گردش سرمایه 1662 2019-08
حواله 99.1 2019-08
ذخایر طلا 113 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 151 2019-08
شاخص تروریسم 4.29 2017-12
درآمد گردشگری 4182 2019-08
ورود توریست 3063126 2019-09
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181 2018-12
بودجه دولت 1 2018-12
ارزش بودجه دولت 1469 2019-09
هزینه های دولت 10101 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.7 2018-12
درآمدهای دولت 38531 2019-09
بدهی های دولت 356549 2019-06
هزینه های مالی 38644 2019-09
درخواست پناهندگی 5555 2019-07
ارزیابی اعتبار 9.78
مخارج نظامی 4934 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 41.06 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.06 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 107 2019-10
شاخص PMI تولید 53.5 2019-10
تولید صنعتی 1.2 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1 2019-09
تولید صنعتی 4.5 2019-09
استفاده از ظرفیت 73.7 2019-08
میزان سفارشات جدید -9 2019-08
ثبت خودرو 5899 2019-09
سرعت اینترنت 7862 2017-03
آدرس های IP 3133476 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1106 2019-06
شاخص رقابتی 62.58 2019-12
رتبه رقابتی 59 2019-12
شاخص فساد مالی 45 2018-12
رتبه فساد مالی 67 2018-12
آسانی کسب و کار 79 2019-12
تولید الکتریسیته 4980 2019-08
استخراج معدن -1.9 2019-09
تولید فولاد 120 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.4 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.3 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.8 2019-08
هزینه های مصرف کننده 33116 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 157174 2019-09
نرخ وام بانکی 4.25 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 17149 2019-09
قیمت گازوئیل 1.76 2019-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 51.8 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 64.4 2019-06
جواز ساختمان 1300 2019-08
نرخ مالکیت مسکن 73.5 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: یونان - شاخص های اقتصادی.