بازارها گذشته مرجع
پول 1.09 2020-04
بازار سهام 536 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.77 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2019-12
نرخ بیکاری 16.3 2019-12
نرخ تورم 0.2 2020-02
نرخ بهره 0 2020-03
موازنه تجاری -1906 2020-01
حساب جاری -1291 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181 2018-12
بودجه دولت 1 2018-12
اطمینان کسب و کار 109 2020-03
شاخص PMI تولید 42.5 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -16.5 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.3 2020-01
نرخ مالیات شرکت 24 2020-01
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 1314 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 49 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 52 2020-03
تخت بیمارستان 4.21 2017-12
بیمارستان ها 25.76 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2019-12
تولید ناخالص داخلی 222 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 48072 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5771 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 23558 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25141 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1899 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2186 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4753 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9108 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8738 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 16.3 2019-12
افراد شاغل 3864 2019-12
افراد بیکار 775 2019-12
استخدام تمام وقت 3533 2019-12
قسمت مدت زمان اشتغال 369 2019-12
نرخ اشتغال 83.3 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 12.1 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 34.7 2019-12
هزینه های کار 77.7 2019-09
پست های خالی شغلی 12897 2019-09
حداقل دستمزد 758 2019-12
جمعیت 10.72 2019-12
سن بازنشستگی زنان 67 2019-12
سن بازنشستگی مردان 67 2019-12
تغییر اشتغال 0.2 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 51.6 2019-12
هزینه زندگی خانواده 1070 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 595 2018-12
بهره وری 100 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1510 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 717 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.2 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 97.7 2020-01
اندازه اصل تورم 0.2 2020-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 96.54 2019-12
قیمت تولید 108 2020-01
تغییر قیمت تولید کننده -0.8 2020-02
قیمت واردات 113 2020-01
CPI مسکن آب و برق 119 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125 2020-02
تورم مواد غذایی -0.1 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-03
نرخ بهره بین بانکی -0.42 2020-02
عرضه پول M0 28270 2020-02
عرضه پول M1 130187 2020-02
عرضه پول M2 184846 2020-02
عرضه پول M3 185676 2020-02
ترازنامه بانک 314570 2020-02
ذخایر ارزی 7785 2020-02
وام به بخش خصوصی 74235 2020-02
ترازنامه بانک مرکزی 109016 2019-11
میزان رشد وام -0.9 2020-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 123 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1906 2020-01
حساب جاری -1291 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.1 2018-12
صادرات 2845 2020-01
واردات 4751 2020-01
بدهی خارجی 445385 2019-09
گردش سرمایه -1685 2020-01
حواله 134 2020-01
ذخایر طلا 113 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 303 2020-01
شاخص تروریسم 4.17 2018-12
درآمد گردشگری 287 2020-01
ورود توریست 531055 2019-11

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181 2018-12
بودجه دولت 1 2018-12
ارزش بودجه دولت -768 2020-01
هزینه های دولت 10959 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.7 2018-12
درآمدهای دولت 7549 2020-02
بدهی های دولت 356015 2019-12
هزینه های مالی 8644 2020-02
درخواست پناهندگی 8220 2019-12
ارزیابی اعتبار 36 2020-03
مخارج نظامی 4934 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2020-01
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 41.06 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.06 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 109 2020-03
شاخص PMI تولید 42.5 2020-03
تولید صنعتی -1.2 2020-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.3 2020-01
تولید صنعتی 3.9 2020-01
استفاده از ظرفیت 70.3 2020-02
میزان سفارشات جدید -10 2020-02
ثبت خودرو 7862 2020-02
سرعت اینترنت 7862 2017-03
آدرس های IP 3133476 2017-03
تغییرات موجودی انبار -246 2019-12
شاخص رقابتی 62.58 2019-12
رتبه رقابتی 59 2019-12
شاخص فساد مالی 48 2019-12
رتبه فساد مالی 60 2019-12
آسانی کسب و کار 79 2019-12
تولید الکتریسیته 3844 2019-12
استخراج معدن 27.2 2020-01
تولید فولاد 105 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -16.5 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.3 2020-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.4 2020-01
هزینه های مصرف کننده 33007 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 153631 2020-02
نرخ وام بانکی 4.08 2020-01
تسهیلات اعتباری خریدار 16080 2020-02
قیمت گازوئیل 1.76 2020-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54.4 2019-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 65.6 2019-12
جواز ساختمان 1799 2019-12
میزان ساخت و ساز -5.7 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 73.5 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1314 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 49 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 52 2020-03
تخت بیمارستان 4.21 2017-12
بیمارستان ها 25.76 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: یونان - شاخص های اقتصادی.