بازارها گذشته مرجع
پول 1.08 2020-02
بازار سهام 893 2020-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.96 2020-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-09
نرخ بیکاری 16.5 2019-11
نرخ تورم 0.9 2020-01
نرخ بهره 0 2020-01
موازنه تجاری -1554 2019-12
حساب جاری -540 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181 2018-12
بودجه دولت 1 2018-12
اطمینان کسب و کار 108 2020-01
شاخص PMI تولید 54.4 2020-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -10 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2019-11
نرخ مالیات شرکت 24 2020-01
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 218 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 52844 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5326 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 23558 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25141 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1847 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1491 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 5130 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8751 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12823 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 16.5 2019-11
افراد شاغل 3859 2019-11
افراد بیکار 797 2019-11
استخدام تمام وقت 3612 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 360 2019-09
نرخ اشتغال 82.88 2019-11
نرخ بیکاری بلند مدت 12.1 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 35.6 2019-10
هزینه های کار 77.7 2019-09
پست های خالی شغلی 12897 2019-09
حداقل دستمزد 758 2019-12
جمعیت 10.74 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2019-12
سن بازنشستگی مردان 67 2019-12
تغییر اشتغال -0.3 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 52.2 2019-09
هزینه زندگی خانواده 1070 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 595 2018-12
بهره وری 100 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1510 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 717 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.9 2020-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2020-01
قیمت مصرف کننده اصلی 99.6 2019-11
اندازه اصل تورم 0.4 2019-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 96.8 2018-12
قیمت تولید 108 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 4.7 2019-12
قیمت واردات 117 2019-12
CPI مسکن آب و برق 120 2020-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125 2020-01
تورم مواد غذایی -0.1 2020-01
نرخ تورم (ماهانه) -1.7 2020-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-01
نرخ بهره بین بانکی -0.39 2020-01
عرضه پول M0 28353 2019-12
عرضه پول M1 130546 2019-12
عرضه پول M2 185199 2019-12
عرضه پول M3 185780 2019-12
ترازنامه بانک 319432 2019-12
ذخایر ارزی 7596 2020-01
وام به بخش خصوصی 73753 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 109016 2019-11
میزان رشد وام -1.2 2019-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 123 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1554 2019-12
حساب جاری -540 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.1 2018-12
صادرات 2869 2019-12
واردات 4423 2019-12
بدهی خارجی 445385 2019-09
گردش سرمایه 239 2019-12
حواله 135 2019-11
ذخایر طلا 113 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 261 2019-11
شاخص تروریسم 4.17 2018-12
درآمد گردشگری 289 2019-12
ورود توریست 531055 2019-11

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181 2018-12
بودجه دولت 1 2018-12
ارزش بودجه دولت -2090 2019-12
هزینه های دولت 9522 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.7 2018-12
درآمدهای دولت 53751 2020-01
بدهی های دولت 356015 2019-12
هزینه های مالی 56037 2020-01
درخواست پناهندگی 9490 2019-10
ارزیابی اعتبار 36 2020-02
مخارج نظامی 4934 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2020-01
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 41.06 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.06 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 108 2020-01
شاخص PMI تولید 54.4 2020-01
تولید صنعتی -4.5 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.6 2019-12
تولید صنعتی 0.3 2019-12
استفاده از ظرفیت 73.9 2019-12
میزان سفارشات جدید -7 2019-12
ثبت خودرو 9785 2020-01
سرعت اینترنت 7862 2017-03
آدرس های IP 3133476 2017-03
تغییرات موجودی انبار 430 2019-09
شاخص رقابتی 62.58 2019-12
رتبه رقابتی 59 2019-12
شاخص فساد مالی 48 2019-12
رتبه فساد مالی 60 2019-12
آسانی کسب و کار 79 2019-12
تولید الکتریسیته 3844 2019-12
استخراج معدن -5 2019-12
تولید فولاد 120 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -10 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.1 2019-11
هزینه های مصرف کننده 33453 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 154158 2019-12
نرخ وام بانکی 4.14 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 16257 2019-12
قیمت گازوئیل 1.78 2020-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 55.1 2019-06

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 64.4 2019-06
جواز ساختمان 1785 2019-11
میزان ساخت و ساز -9.1 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 73.5 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: یونان - شاخص های اقتصادی.