بازارها گذشته مرجع
پول 1.16 2020-09
بازار سهام 618 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.01 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -14 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15.2 2020-06
نرخ بیکاری 18.3 2020-06
نرخ تورم -1.9 2020-08
نرخ بهره 0 2020-09
موازنه تجاری -1562 2020-07
حساب جاری -874 2020-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 177 2019-12
بودجه دولت 1.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 90.7 2020-08
شاخص PMI تولید 49.4 2020-08
ضریب اطمینان مصرف کننده -35 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2020-06
نرخ مالیات شرکت 24 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 44 2020-12
موارد کروناویروس 16913 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 369 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 3804 2020-09
تخت بیمارستان 4.21 2017-12
بیمارستان ها 25.76 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -14 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15.2 2020-06
تولید ناخالص داخلی 210 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 41814 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5106 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 24024 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30315 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1737 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1962 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 4531 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9412 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6440 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 18.3 2020-06
افراد شاغل 3815 2020-06
افراد بیکار 805 2020-06
استخدام تمام وقت 3489 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 355 2020-06
نرخ اشتغال 82.57 2020-06
نرخ بیکاری بلند مدت 11.4 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 39.3 2020-06
هزینه های کار 101 2020-06
پست های خالی شغلی 9617 2020-03
حداقل دستمزد 758 2020-06
جمعیت 10.72 2019-12
سن بازنشستگی زنان 67 2020-12
سن بازنشستگی مردان 67 2020-12
تغییر اشتغال -3.2 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 50.8 2020-06
بهره وری 115 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.9 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2020-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.45 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 97.6 2020-07
اندازه اصل تورم -0.8 2020-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 96.54 2019-12
قیمت تولید 95.9 2020-07
تغییر قیمت تولید کننده -7.9 2020-07
قیمت واردات 102 2020-07
CPI مسکن آب و برق 113 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 2020-08
تورم مواد غذایی 1.9 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-09
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2020-08
عرضه پول M0 30331 2020-07
عرضه پول M1 142747 2020-07
عرضه پول M2 194876 2020-07
عرضه پول M3 195371 2020-07
ترازنامه بانک 335599 2020-08
ذخایر ارزی 9558 2020-08
وام به بخش خصوصی 73573 2020-08
ترازنامه بانک مرکزی 144769 2020-05
میزان رشد وام 9.2 2020-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 123 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1562 2020-07
حساب جاری -874 2020-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2019-12
صادرات 2884 2020-07
واردات 446 2020-07
بدهی خارجی 455824 2020-03
گردش سرمایه -529 2020-07
حواله 104 2020-06
ذخایر طلا 114 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 356 2020-06
شاخص تروریسم 4.17 2018-12
درآمد گردشگری 577 2020-07
ورود توریست 367378 2020-02

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 177 2019-12
بودجه دولت 1.5 2019-12
ارزش بودجه دولت -1684 2020-07
هزینه های دولت 10200 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.3 2019-12
درآمدهای دولت 28930 2020-08
بدهی های دولت 362871 2020-06
هزینه های مالی 39735 2020-08
درخواست پناهندگی 0 2020-04
ارزیابی اعتبار 37 2020-09
مخارج نظامی 4934 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 44 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 40.56 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.81 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.75 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 90.7 2020-08
شاخص PMI تولید 49.4 2020-08
تولید صنعتی -0.2 2020-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.9 2020-07
تولید صنعتی 0 2020-07
استفاده از ظرفیت 69.2 2020-08
میزان سفارشات جدید -43 2020-08
ثبت خودرو 6853 2020-08
سرعت اینترنت 7862 2017-03
آدرس های IP 3133476 2017-03
تغییرات موجودی انبار -671 2020-06
شاخص رقابتی 62.58 2019-12
رتبه رقابتی 59 2019-12
شاخص فساد مالی 48 2019-12
رتبه فساد مالی 60 2019-12
آسانی کسب و کار 79 2019-12
تولید الکتریسیته 3844 2019-12
استخراج معدن 5 2020-07
تولید فولاد 30 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -35 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2020-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی -7.3 2020-06
هزینه های مصرف کننده 29256 2020-06
اعتبار بخش خصوصی 147523 2020-08
نرخ وام بانکی 3.62 2020-07
تسهیلات اعتباری خریدار 15074 2020-08
قیمت گازوئیل 1.71 2020-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54.5 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 66.9 2020-03
جواز ساختمان 1747 2020-06
میزان ساخت و ساز -26.6 2020-06
نرخ مالکیت مسکن 73.5 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 16913 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 369 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 3804 2020-09
تخت بیمارستان 4.21 2017-12
بیمارستان ها 25.76 2017-12
تختخوابهای ICU 346 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: یونان - شاخص های اقتصادی.