ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - یونان - دستمزد ماهر بالا.

Ok
width
height
Greece Wages High Skilled

یونان کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 16.10 16.20 27.90 7.40 در صد [+]
افراد شاغل 3779.23 3857.07 4658.20 3438.10 هزار [+]
افراد بیکار 771.64 800.54 1384.90 335.60 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 368.70 359.90 385.20 158.68 هزار [+]
استخدام تمام وقت 3533.00 3612.00 4383.59 3153.50 هزار [+]
نرخ اشتغال 83.04 82.81 93.28 71.29 در صد [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 12.10 12.10 19.90 3.60 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 35.60 32.40 59.80 20.20 در صد [+]
هزینه های کار 77.70 91.90 107.40 48.50 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 12897.00 14343.00 51613.00 2825.00 [+]
حداقل دستمزد 758.33 758.33 876.62 522.00 EUR / ماه [+]
جمعیت 10.72 10.74 11.12 8.30 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 67.00 67.00 67.00 57.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 67.00 67.00 67.00 57.00 [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 51.60 52.20 53.70 51.00 در صد [+]
هزینه زندگی خانواده 1070.00 1080.00 1080.00 1030.00 EUR / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 595.00 600.00 600.00 555.00 EUR / ماه [+]
بهره وری 98.40 99.70 112.50 79.30 امتیاز [+]
تغییر اشتغال 0.20 -0.10 3.50 -2.80 در صد [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1510.00 1590.00 1710.00 1510.00 EUR / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 717.00 868.00 913.00 717.00 EUR / ماه [+]
[+]