بازارها گذشته مرجع
پول 7.75 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.45 2019-06
نرخ بیکاری 2 2018-09
نرخ تورم 3.01 2019-08
نرخ بهره 2.75 2019-09
موازنه تجاری -781 2019-07
حساب جاری 315 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.26 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 7 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.45 2019-06
تولید ناخالص داخلی 78.46 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 66762 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 39015 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3160 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7509 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8207 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1787 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11602 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 243 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3016 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7414 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2039 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2 2018-09
جمعیت 17.31 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 60.9 2018-09
هزینه زندگی خانواده 4850 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 2500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8230 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3180 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.01 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 134 2019-07
اندازه اصل تورم 3.05 2019-08
CPI مسکن آب و برق 113 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2019-08
تورم مواد غذایی 5.98 2019-08
انتظارات تورم 4.6 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.86 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.75 2019-09
عرضه پول M0 68798 2019-09
عرضه پول M1 95228 2019-09
عرضه پول M2 265057 2019-09
ذخایر ارزی 14516 2019-09
نرخ بهره سپرده 5.17 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -781 2019-07
حساب جاری 315 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
صادرات 923 2019-07
واردات 1704 2019-07
گردش سرمایه 64.4 2018-12
حواله 9288 2018-12
ذخایر طلا 6.89 2019-09
تولید نفت خام 10 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 340 2019-03
شاخص تروریسم 0.21 2017-12
ورود توریست 622396 2019-06
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.26 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -1911 2019-08
هزینه های دولت 27370 2018-12
درآمدهای دولت 4746 2019-08
هزینه های مالی 6657 2019-08
ارزیابی اعتبار 48.75
مخارج نظامی 275 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 7 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 869 2018-12
سرعت اینترنت 3309 2017-03
آدرس های IP 208790 2017-03
شاخص رقابتی 53.52 2019-12
رتبه رقابتی 98 2019-12
شاخص فساد مالی 27 2018-12
رتبه فساد مالی 144 2018-12
آسانی کسب و کار 98 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.2 2019-07
تولید فولاد 25 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 232000 2018-12
قیمت گازوئیل 0.83 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 135185 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گواتمالا - شاخص های اقتصادی.