بازارها گذشته مرجع
پول 7.66 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2019-03
نرخ بیکاری 2.8 2018-03
نرخ تورم 4.37 2019-07
نرخ بهره 2.75 2019-07
موازنه تجاری -812 2019-05
حساب جاری 315 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.26 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 7 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2019-03
تولید ناخالص داخلی 78.46 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64195 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 39015 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3160 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7509 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8318 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1477 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11966 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 232 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3061 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6888 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1872 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.8 2018-03
جمعیت 17.31 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 60.2 2018-03
هزینه زندگی خانواده 4850 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 2500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8230 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3180 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.37 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 134 2019-07
اندازه اصل تورم 3.16 2019-07
CPI مسکن آب و برق 113 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 2019-07
تورم مواد غذایی 9.07 2019-07
انتظارات تورم 4.4 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.06 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.75 2019-07
عرضه پول M0 70928 2019-07
عرضه پول M1 94522 2019-07
عرضه پول M2 260638 2019-07
ذخایر ارزی 14386 2019-07
نرخ بهره سپرده 5.17 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -812 2019-05
حساب جاری 315 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
صادرات 963 2019-05
واردات 1775 2019-05
گردش سرمایه 64.4 2018-12
حواله 9288 2018-12
ذخایر طلا 6.9 2019-06
تولید نفت خام 9 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 340 2019-03
شاخص تروریسم 0.21 2017-12
ورود توریست 613856 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.26 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -2254 2019-06
هزینه های دولت 27370 2018-12
درآمدهای دولت 4512 2019-06
هزینه های مالی 6766 2019-06
ارزیابی اعتبار 48.75
مخارج نظامی 275 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 7 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 869 2018-12
سرعت اینترنت 3309 2017-03
آدرس های IP 208790 2017-03
شاخص رقابتی 53.36 2018-12
رتبه رقابتی 96 2018-12
شاخص فساد مالی 27 2018-12
رتبه فساد مالی 144 2018-12
آسانی کسب و کار 98 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.3 2019-05
تولید فولاد 25 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 232000 2018-12
قیمت گازوئیل 0.88 2019-07
اعتبار بخش خصوصی 133487 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گواتمالا - شاخص های اقتصادی.