بازارها گذشته مرجع
پول 7.77 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.64 2020-06
نرخ بیکاری 2 2019-09
نرخ تورم 4.97 2020-09
نرخ بهره 1.75 2020-08
موازنه تجاری -502 2020-06
حساب جاری 1049 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.88 2019-12
بودجه دولت -2.3 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 7 2020-12
موارد کروناویروس 101028 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 3515 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 89494 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.64 2020-06
تولید ناخالص داخلی 85.3 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 115162 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 72283 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3413 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8638 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12396 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5008 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16677 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 936 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5111 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2361 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3081 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2 2019-09
جمعیت 17.69 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 59.1 2019-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.97 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 146 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 137 2020-08
اندازه اصل تورم 2.3 2020-08
CPI مسکن آب و برق 111 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 2020-09
تورم مواد غذایی 11.05 2020-09
انتظارات تورم 3.49 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.16 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.75 2020-08
عرضه پول M0 89160 2020-09
عرضه پول M1 122245 2020-09
عرضه پول M2 314321 2020-09
ذخایر ارزی 17611 2020-09
نرخ بهره سپرده 5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -502 2020-06
حساب جاری 1049 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.4 2019-12
صادرات 793 2020-06
واردات 1296 2020-06
گردش سرمایه 968 2020-03
حواله 5650 2019-12
ذخایر طلا 6.9 2020-06
تولید نفت خام 9 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 281 2020-03
شاخص تروریسم 1.33 2018-12
ورود توریست 0 2020-06

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.88 2019-12
بودجه دولت -2.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -4435 2020-08
هزینه های دولت 52932 2019-12
درآمدهای دولت 4055 2020-08
هزینه های مالی 8490 2020-08
ارزیابی اعتبار 45 2020-10
مخارج نظامی 275 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 7 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 1038 2019-12
سرعت اینترنت 3309 2017-03
آدرس های IP 208790 2017-03
شاخص رقابتی 53.52 2019-12
رتبه رقابتی 98 2019-12
شاخص فساد مالی 26 2019-12
رتبه فساد مالی 146 2019-12
آسانی کسب و کار 96 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -8.6 2020-06
تولید فولاد 10 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 454844 2019-12
قیمت گازوئیل 0.68 2020-09
اعتبار بخش خصوصی 145770 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 101028 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 3515 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 89494 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گواتمالا - شاخص های اقتصادی.