16/06/2019 واقعی قبلی
GT
General elections - 1st round


گواتمالا - تقویم - شاخص های اقتصادی

گواتمالا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.