Jan/01 روز اول ژانویه که آغاز سال نو مسیحیان است
Apr/18 پنجشنبه هفته عذاب ورنج عیسی
Apr/19 جمعه قبل از عید پاک
Apr/20 مقدس شنبه
Apr/21 یکشنبه عید پاک
Apr/22 دوشنبه عید پاک
Apr/29 روز کارگر
Jul/01 روز ارتش
Aug/15 روز فرض
Sep/16 روز استقلال
Oct/21 روز انقلاب
Nov/01 همه روزهای مقدس
Dec/25 روز کریسمس