01/06/2021 واقعی قبلی
02:45 AM
IR
نرخ تورم (سالانه) MAY 49.5%


ایران - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایران - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.