15/07/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
IR
نرخ تورم (سالانه) JUN 52.1%


ایران - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایران - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.