11/12/2019 واقعی قبلی
04:25 AM
IR
نرخ تورم (سالانه) NOV 27.0% 28.3%


ایران - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایران - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.