14/12/2020 واقعی قبلی
03:00 AM
IR
نرخ تورم (سالانه) NOV 41.4%


ایران - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایران - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.