Iran Food Inflation
width
height

ایران قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 31.40 24.20 59.02 -3.27 در صد [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141.90 133.80 141.90 0.90 نقاط شاخص [+]
قیمت تولید 176.00 157.80 277.30 56.28 نقاط شاخص [+]
تورم مواد غذایی 46.50 35.90 57.90 1.80 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) 6.05 5.52 7.69 -4.17 در صد [+]
CPI مسکن آب و برق 120.40 118.60 120.40 99.00 نقاط شاخص [+]
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 164.00 143.10 164.00 99.50 نقاط شاخص [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ایران - تورم مواد غذایی.