بازارها گذشته مرجع
پول 42000 2021-10
بازار سهام 1384452 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.7 2021-03
نرخ بیکاری 9.6 2021-09
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 95.69 2021-10
نرخ تورم 43.7 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 81360772 2021-10
نرخ بهره 18 2021-09
موازنه تجاری 2219 2020-12
حساب جاری 1124 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.4 2020-12
بودجه دولت -9.5 2020-12
موارد کروناویروس 5888100 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 125716 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 2876828 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.7 2021-03
تولید ناخالص داخلی 192 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1543000 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 224000 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5944 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12433 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17000 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 453000 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 875367 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.6 2021-09
افراد شاغل 23675894 2021-06
نرخ بیکاری جوانان 22.1 2021-06
جمعیت 84 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 95.69 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 81360772 2021-10
موارد کروناویروس 5888100 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 125716 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 2876828 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 43.7 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 351 2021-09
قیمت تولید 190 2019-03
تورم مواد غذایی 59.5 2021-09
CPI مسکن آب و برق 220 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 394 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 3.9 2021-08
تغییر قیمت تولید کننده 62.28 2019-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 18 2021-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2219 2020-12
حساب جاری 1124 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.5 2020-12
صادرات 14081 2020-12
واردات 11963 2020-12
تولید نفت خام 2503 2021-09
بدهی خارجی 9142 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 906 2019-12
صادرات غیرنفتی 28805 2020-12
صادرات نفت 21043 2020-12
شاخص تروریسم 4.16 2019-12
فروش اسلحه 20 2017-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.4 2020-12
بودجه دولت -9.5 2020-12
ارزش بودجه دولت -937852 2019-12
درآمدهای دولت 1838360 2019-12
هزینه های مالی 2776212 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 134000 2020-12
مخارج نظامی 12151 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 8 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 9.1 2021-03
سرعت اینترنت 4704 2017-03
آدرس های IP 6878918 2017-03
تولید خودرو 863263 2020-03
شاخص رقابتی 52.97 2019-12
رتبه رقابتی 99 2019-12
شاخص فساد مالی 25 2020-12
رتبه فساد مالی 149 2020-12
خطوط نفت خام 117 2021-06
آسانی کسب و کار 127 2019-12
تولید فولاد 2500 2021-08

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 601938 2020-12
قیمت گازوئیل 0.36 2021-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایران - شاخص های اقتصادی.