بازنگری گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.1 2018-06
نرخ تورم 36.9 2018-10
نرخ بهره 18 2018-10
موازنه تجاری 12983 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 42000 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 440 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1677000 IRR - میلیارد 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 197000 IRR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 6947 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19083 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 103000 IRR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 370000 IRR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 844000 IRR - میلیارد 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.1 % 2018-06
افراد شاغل 24064690 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 28.3 % 2018-06
جمعیت 80.9 میلیون 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 36.9 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 148 نقاط شاخص 2018-10
قیمت تولید 176 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 55.9 % 2018-10
CPI مسکن آب و برق 122 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 169 نقاط شاخص 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 4.6 % 2018-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 18 % 2018-10
نرخ بهره سپرده 12.8 % 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 12983 USD - میلیون 2018-06
صادرات 29336 USD - میلیون 2018-06
واردات 16353 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری 11061 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.26 % 2017-12
تولید نفت خام 3755 BBL/D/1K 2018-09
بدهی خارجی 10910 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1969 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 3.71 2016-12
فروش اسلحه 10 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 % 2017-12
بودجه دولت -1.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -610301 IRR - میلیارد 2017-12
درآمدهای دولت 1459875 IRR - میلیارد 2017-12
هزینه های مالی 2070176 IRR - میلیارد 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 149000 RR - میلیارد 2018-06
مخارج نظامی 14086 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -0.5 % 2018-06
سرعت اینترنت 4704 KBps 2017-03
آدرس های IP 6878918 IP 2017-03
تولید خودرو 958339 واحد 2017-03
شاخص رقابتی 54.85 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 89 2018-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 130 2017-12
آسانی کسب و کار 128 2018-12
تولید فولاد 2070 هزار تن 2018-10
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 706000 IRR - میلیارد 2018-06
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 9 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 32.77 mm 2015-12
درجه حرارت 6.54 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایران - شاخص های اقتصادی.