گذشته قبلی
پول 42000 42000
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.5 -6.7 در صد
نرخ بیکاری 8.9 9.6 در صد
نرخ تورم 52.5 39.3 در صد
نرخ بهره 18 18 در صد
موازنه تجاری 3813 4260 USD - میلیون
حساب جاری 5997 3534 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.5 1.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.4 44.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -9.5 -5.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.5 -6.7 در صد
تولید ناخالص داخلی 203 258 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3510000 4055000 IRR - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 224000 317000 IRR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 4802 4785 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12433 12389 USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 307000 863000 IRR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 884000 852000 IRR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1996000 2040000 IRR - میلیارد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 8.9 9.6 در صد
افراد شاغل 23675894 23134913
نرخ بیکاری جوانان 23.6 25.7 در صد
جمعیت 84 82.1 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 52.5 39.3 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 430 415 امتیاز
تورم مواد غذایی 49.6 43.5 در صد
CPI مسکن آب و برق 284 278 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 550 516 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 3.5 3.3 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 176 176 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 149957751 149903496 دوزها
موارد کروناویروس 7238589 7238126 افراد
مرگ و میر کروناویروس 141390 141389 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 18 18 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 3813 4260 USD - میلیون
حساب جاری 5997 3534 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.5 1.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 18850 17285 USD - میلیون
واردات 15010 13025 USD - میلیون
تولید نفت خام 2544 2565 BBL/D/1K
بدهی خارجی 9142 9031 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1224 906 USD - میلیون
صادرات غیرنفتی 28805 30375 USD - میلیون
صادرات نفت 21043 29016 USD - میلیون
شاخص تروریسم 4.16 4.72
فروش اسلحه 20 5 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.4 44.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -9.5 -5.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -937852 -753339 IRR - میلیارد
درآمدهای دولت 1838360 1676033 IRR - میلیارد
هزینه های مالی 2776212 2429371 IRR - میلیارد
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 134000 176000 IRR - میلیارد
مخارج نظامی 12151 12528 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات بر فروش 8 8 در صد
گذشته قبلی
تولید صنعتی -1.6 5.8 در صد
سرعت اینترنت 4704 4136 KBps
آدرس های IP 6878918 7179821 IP
تولید خودرو 863263 955923 واحد
شاخص رقابتی 52.97 54.85 امتیاز
رتبه رقابتی 99 89
شاخص فساد مالی 25 25 امتیاز
رتبه فساد مالی 150 149
خطوط نفت خام 117 117
آسانی کسب و کار 127 128
تولید فولاد 2300 2200 هزار تن
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 1832000 1750981 IRR - میلیارد
قیمت گازوئیل 0.36 0.36 USD / لیتر


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایران - شاخص های اقتصادی.