ایران - حساب جاری به تولید ناخالص داخلی - پیش بینی


Iran Current Account to GDP
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.ایران تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 5643 5858 4545 5101 5790 4139
صادرات 24800 20953 20738 19601 20000 23425
واردات 19158 15095 16193 14500 14210 19287
حساب جاری 3473 2746 3151 2596 3257 3106
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.3 6.1 6.1 5.9 5.9 6.5
تولید نفت خام 3802 3802 3803 3803 3803 3803
شاخص تروریسم 3.71 3.63 3.56 3.52 3.48 3.11
فروش اسلحه 10 14.42 12.62 11.26 9.9 8.57
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 877 785 779 1032 1285 3191
[+]