ایران - حساب جاری به تولید ناخالص داخلی - پیش بینی


Iran Current Account to GDP
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.ایران تجارت گذشته Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 5642 7893 7893 7893 7893 7893
صادرات 24800 32810 32810 32810 32810 32810
واردات 19158 24918 24918 24918 24918 24918
حساب جاری 3473 6144 6751 6563 6779 7179
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.3 6.1 6.1 6.1 5.9 6.5
تولید نفت خام 3814 3837 3851 3847 3852 3851
شاخص تروریسم 3.71 3.7 3.63 3.56 3.57 3.96
فروش اسلحه 10 10 10 10 10 10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 877 700 727 753 951 3781
[+]