Ok
width
height
Iraq Government Budget Value
عراق دولت گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 59.60 344.30 32.00 در صد [+]
بودجه دولت 6.20 -1.60 10.70 -34.90 درصد از تولید ناخالص داخلی [+]
ارزش بودجه دولت 8537096.00 9309916.00 61244368.00 -13581445.00 IQD - میلیون [+]
درآمدهای دولت 66163584.00 57680949.00 119466403.00 1119448.00 IQD - میلیون [+]
هزینه های مالی 57626488.00 48371033.00 106873027.00 468749.00 IQD - میلیون [+]
مخارج نظامی 6200.00 7416.00 9536.00 2037.00 USD - میلیون [+]
ارزیابی اعتبار 25.00 [+]
[+]