گذشته قبلی
پول 1458 1458
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.9 -15.7 در صد
نرخ بیکاری 13.74 12.76 در صد
نرخ تورم 5.1 5.3 در صد
نرخ بهره 4 4 در صد
موازنه تجاری 10065 9140 USD - میلیون
حساب جاری 5665 4609 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.9 -10.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.3 84.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت 1.9 -12.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 35 15 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 15 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 13.74 12.76 در صد
جمعیت 40.2 39.4 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 5.1 5.3 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 115 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 116 116 امتیاز
اندازه اصل تورم 4.6 4.6 در صد
CPI مسکن آب و برق 121 120 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 111 امتیاز
تورم مواد غذایی 7.83 8.36 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 44.18 44.06 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 18190992 18142685 دوزها
موارد کروناویروس 2326965 2326852 افراد
مرگ و میر کروناویروس 25216 25215 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 4 4 در صد
عرضه پول M0 114404 111789 IQD - میلیارد
عرضه پول M1 26328 25457 IQD - میلیارد
عرضه پول M2 141917 139642 IQD - میلیارد
نسبت ذخیره نقدی 13 13 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 10065 9140 USD - میلیون
حساب جاری 5665 4609 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.9 -10.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 20660 19826 USD - میلیون
واردات 10595 10686 USD - میلیون
ذخایر طلا 96.42 96.42 تن
تولید نفت خام 4430 4148 BBL/D/1K
صادرات نفت 19578 19826 USD - میلیون
شاخص تروریسم 8.68 9.24
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.3 84.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت 1.9 -12.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت 7120385 5555493 IQD - میلیون
درآمدهای دولت 94038465 81649919 IQD - میلیون
هزینه های مالی 86918080 76094426 IQD - میلیون
ارزیابی اعتبار 23
مخارج نظامی 6994 7599 USD - میلیون
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 4080 4191 KBps
آدرس های IP 200240 226075 IP
شاخص فساد مالی 23 21 امتیاز
رتبه فساد مالی 157 160
خطوط نفت خام 46 46
آسانی کسب و کار 172 171


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عراق - شاخص های اقتصادی.