ITC

Price

313.95

تغییر روزانه:

6.50 2.11%

تغییر سالانه:

11.39%


قیمت روز سال
ITC 313.95 6.50 2.11% 11.39%
Hindustan Unilever 1,755.00 17.60 1.01% 45.98%
قیمت روز سال
SENSEX 37955 291.75 0.77% 20.40%
NIFTY 50 11468 83.85 0.74% 16.58%ITC ITC | قیمت سهام

ارزش قیمت سازمان بورس نمودار تاریخی عایدات عملکرد سود - ITC ITC قیمت سهام - 8/17/2018.