16/12/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
CI
نرخ تورم (سالانه) NOV 0.3%


ساحل عاج - تقویم - شاخص های اقتصادی

ساحل عاج - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.