ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ساحل عاج - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
FitchBB- Stable Jul 19 2021
S&PBB- Stable Jul 06 2021
Moody'sBa3 Stable Aug 07 2020
Moody'sBa3 Under Review Jun 12 2020
FitchB+ Positive Nov 12 2019
FitchB+ Stable Dec 18 2015
Moody'sBa3 Stable Nov 05 2015
FitchB Positive Jul 11 2014
Moody'sB1 Positive Jul 08 2014