Ok
width
height
Jordan Core Consumer Prices
اردن قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 0.60 -0.40 32.91 -8.28 در صد [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126.00 125.60 127.70 14.60 امتیاز [+]
قیمت تولید 117.30 118.70 173.40 59.10 امتیاز [+]
قیمت صادرات 208.60 210.00 347.70 96.70 امتیاز [+]
قیمت واردات 331.70 336.00 463.80 113.70 امتیاز [+]
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.28 6.00 -3.40 در صد [+]
تورم مواد غذایی 0.10 -1.90 29.30 -15.31 در صد [+]
قیمت مصرف کننده اصلی 130.60 131.20 131.20 121.00 امتیاز [+]
اندازه اصل تورم 0.90 1.60 6.10 0.10 در صد [+]
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 239.60 235.70 239.60 33.60 امتیاز [+]
CPI مسکن آب و برق 133.40 133.50 133.50 81.50 امتیاز [+]
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 135.70 136.02 138.70 79.10 امتیاز [+]
تغییر قیمت تولید کننده -6.30 -4.70 90.30 -35.40 در صد [+]
[+]