نرخ ارز

0.000001

تغییر روزانه:

3.20%

سالیانه:

-73.86%