10/07/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
XK
نرخ تورم (سالانه) JUN 0.1% 0.2%
24/07/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
XK
موازنه تجاری JUN €-200M


کوزوو - تقویم - شاخص های اقتصادی

کوزوو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.