07/12/2020 واقعی قبلی
01:30 PM
XK
PPI (سالانه) Q3 -1.5%
11/12/2020 واقعی قبلی
01:30 PM
XK
نرخ تورم (سالانه) NOV -0.2%
17/12/2020 واقعی قبلی
01:30 PM
XK
نرخ بیکاری Q2 25%
01:30 PM
XK
نرخ بیکاری Q3
23/12/2020 واقعی قبلی
01:30 PM
XK
موازنه تجاری NOV €-267M
24/12/2020 واقعی قبلی
01:30 PM
XK
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 -9.3%


کوزوو - تقویم - شاخص های اقتصادی

کوزوو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.