14/02/2020 واقعی قبلی
01:30 PM
XK
نرخ تورم (سالانه) JAN 1.2%


کوزوو - تقویم - شاخص های اقتصادی

کوزوو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.