12/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
XK
نرخ تورم (سالانه) JUN 12.5%
22/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:30 PM
XK
موازنه تجاری JUN €-367.86M € -266.6M

کوزوو - تقویم - شاخص های اقتصادی

کوزوو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.