تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 16.28 2021-06
تولید ناخالص داخلی 7.61 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6679 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2012 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4230 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 159537 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 145 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 293 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 37.51 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 113 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 234 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 57.32 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 72.81 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10776 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 25.8 2021-03
جمعیت 1.78 2020-12
نرخ اشتغال 30.2 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 41.3 2020-12
نرخ بیکاری جوانان 48.6 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 86.91 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1542975 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.9 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2021-09
قیمت تولید 119 2021-06
قیمت واردات 126 2021-06
CPI مسکن آب و برق 102 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2021-09
تورم مواد غذایی 4.1 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 3.6 2021-06

پول گذشته مرجع
ترازنامه بانک 5748 2021-08
ترازنامه بانک مرکزی 1797 2021-09
وام به بخش خصوصی 2190 2021-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -351342 2021-09
حساب جاری 58.98 2021-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.2 2020-12
صادرات 69327 2021-09
واردات 420669 2021-09
گردش سرمایه 74.21 2021-07
بدهی خارجی 2514 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 46.2 2021-07
حواله 95.2 2021-08
شاخص تروریسم 0 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.8 2020-12
بودجه دولت -9.9 2020-12
ارزش بودجه دولت 154 2021-06
هزینه های دولت 899 2020-12
درآمدهای دولت 660 2021-06
بدهی های دولت 1633 2021-06
هزینه های مالی 506 2021-06
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 77 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2021-12
نرخ مالیات شرکت 10 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 241 2020-12
شاخص فساد مالی 36 2020-12
رتبه فساد مالی 104 2020-12
آسانی کسب و کار 57 2019-12
تولید الکتریسیته 1739 2021-06
تولید صنعتی 43.6 2021-06
استخراج معدن 12.7 2021-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 5760 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1326 2021-08

مسکن سازی گذشته مرجع
نرخ مالکیت مسکن 97.8 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کوزوو - شاخص های اقتصادی.