تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.57 2021-03
تولید ناخالص داخلی 7.61 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7058 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2017 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4230 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 142 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 135 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 256 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 26.4 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 157 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 281 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 57.8 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 57.4 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10776 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 24.6 2020-09
جمعیت 1.78 2020-12
نرخ اشتغال 30.1 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 40 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 46.9 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 20.08 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 388073 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.4 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2021-06
قیمت تولید 119 2021-03
قیمت واردات 122 2021-03
CPI مسکن آب و برق 100 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2021-06
تورم مواد غذایی 0.2 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 2 2021-03

پول گذشته مرجع
ترازنامه بانک 5569 2021-06
ترازنامه بانک مرکزی 1513 2021-06
وام به بخش خصوصی 2088 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -320381 2021-06
حساب جاری -80.6 2021-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.8 2019-12
صادرات 72914 2021-06
واردات 393295 2021-06
گردش سرمایه -48 2021-02
بدهی خارجی 2531 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 36.3 2021-02
حواله 76.8 2021-02
شاخص تروریسم 0 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.46 2019-12
بودجه دولت -0.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -114 2020-12
هزینه های دولت 1033 2019-12
درآمدهای دولت 703 2020-12
بدهی های دولت 1528 2021-03
هزینه های مالی 817 2020-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 77 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2021-12
نرخ مالیات شرکت 10 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 94.9 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2020-12
رتبه فساد مالی 104 2020-12
آسانی کسب و کار 57 2019-12
تولید الکتریسیته 1796 2020-12
تولید صنعتی 2.8 2020-12
استخراج معدن 7.5 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 5754 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1220 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
نرخ مالکیت مسکن 97.8 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کوزوو - شاخص های اقتصادی.