گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.36 14.53 در صد
نرخ بیکاری 25.8 27 در صد
نرخ تورم 11.2 10 در صد
موازنه تجاری -381745 -405317 EUR هزار
حساب جاری -149 -14.9 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.2 -5.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.34 22.44 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -9.9 -3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 10 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 25.8 27 در صد
افراد بیکار 70233 88160
جمعیت 1.78 1.8 میلیون
نرخ اشتغال 29.3 30.2 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 39.5 41.3 در صد
نرخ بیکاری جوانان 48.6 49.9 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 11.2 10 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 119 امتیاز
قیمت تولید 126 125 امتیاز
قیمت واردات 142 135 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 111 113 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 122 امتیاز
تورم مواد غذایی 13 9.7 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.5 2.7 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 7.2 6.9 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 103 103 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1828962 1828870 دوزها
گذشته قبلی
ترازنامه بانک 5890 5824 EUR - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 1713 1675 EUR - میلیون
وام به بخش خصوصی 2190 2197 EUR - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -381745 -405317 EUR هزار
حساب جاری -149 -14.9 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.2 -5.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 80997 88600 EUR هزار
واردات 462742 493917 EUR هزار
گردش سرمایه -109 20 EUR - میلیون
بدهی خارجی 2977 2841 EUR - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 58.2 -63.5 EUR - میلیون
حواله 92 76.1 EUR - میلیون
شاخص تروریسم 0 2.26
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.34 22.44 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -9.9 -3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت 147 154 EUR - میلیون
هزینه های دولت 899 889 EUR - میلیون
درآمدهای دولت 674 660 EUR - میلیون
بدهی های دولت 1683 1655 EUR - میلیون
هزینه های مالی 527 506 EUR - میلیون
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 77 65.7 USD - میلیون
گذشته قبلی
تغییرات موجودی انبار 241 206 EUR - میلیون
شاخص فساد مالی 39 36 امتیاز
رتبه فساد مالی 87 104
آسانی کسب و کار 57 44
تولید الکتریسیته 1358 1739 گیگاوات ساعت
تولید صنعتی 3.33 43.6 در صد
استخراج معدن 112 12.7 در صد
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 5760 5596 EUR - میلیون
تسهیلات اعتباری خریدار 1326 1325 EUR - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالکیت مسکن 97.8 97.8 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کوزوو - شاخص های اقتصادی.