Ok
width
height
Kosovo Government Debt
کوزوو دولت گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.12 16.22 17.12 5.51 در صد [+]
بودجه دولت -2.50 -0.90 7.17 -4.58 درصد از تولید ناخالص داخلی [+]
ارزش بودجه دولت 85.00 14.60 231.00 -162.60 EUR - میلیون [+]
هزینه های دولت 939.60 847.70 939.60 620.80 EUR - میلیون [+]
درآمدهای دولت 1921.20 1779.30 1921.20 835.30 EUR - میلیون [+]
بدهی های دولت 1131.37 1115.70 1131.37 249.01 EUR - میلیون [+]
هزینه های مالی 1836.20 1764.70 1836.20 791.60 EUR - میلیون [+]
مخارج نظامی 59.80 57.30 59.80 0.80 USD - میلیون [+]
ارزیابی اعتبار 15.00 [+]
[+]