26/07/2021 واقعی قبلی
04:00 AM
KG
تصمیم نرخ بهره 6.5%
12/08/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
KG
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه JUL -1.7%
13/08/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
KG
نرخ تورم (سالانه) JUL 14.2%
20/08/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
KG
موازنه تجاری JUN $-264M
10:00 AM
KG
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUL -15.0%
10:00 AM
KG
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUL 9.4%


قرقیزستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

قرقیزستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.