12/11/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
KG
نرخ تورم (سالانه) OCT 5.4%
09:00 AM
KG
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه OCT -6%
09:00 AM
KG
PPI (سالانه) OCT 23.3%
23/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
KG
موازنه تجاری SEP $-142.9M
10:00 AM
KG
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT -15.1%
10:00 AM
KG
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT -12.5%


قرقیزستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

قرقیزستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.