14/05/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
KG
نرخ تورم (سالانه) APR 10.2%
09:00 AM
KG
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه APR -9.4%
09:00 AM
KG
تغییرات سالیانه PPI APR 20.8%
20/05/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
KG
موازنه تجاری MAR $-175M
10:00 AM
KG
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR -13.7%
10:00 AM
KG
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR -12.1%


قرقیزستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

قرقیزستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.