12/08/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
KG
نرخ تورم (سالانه) JUL 5.8%
09:00 AM
KG
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه JUL -5.3%
09:00 AM
KG
PPI (سالانه) JUL 19%
20/08/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
KG
موازنه تجاری JUN $-90.7M
10:00 AM
KG
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUL 1.7%
10:00 AM
KG
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUL -19%


قرقیزستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

قرقیزستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.