20/01/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
KG
موازنه تجاری NOV $-214.5M
10:00 AM
KG
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -20.9%
10:00 AM
KG
نرخ تورم (سالانه) DEC 8.2%
10:00 AM
KG
PPI (سالانه) DEC 27.2%
10:00 AM
KG
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC -11.2%
12/02/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
KG
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه JAN -8.6%
09:30 AM
KG
نرخ تورم (سالانه) JAN


قرقیزستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

قرقیزستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.