19/08/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
KG
Balance of Trade JUN $-197.7M $-259.9M ®
08:30 AM
KG
Retail Sales YoY JUL 3.7% 4.1%
08:30 AM
KG
Industrial Production YoY JUL 17.7% 34.4%
26/08/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
KG
Interest Rate Decision 4.25%
12/09/2019 واقعی قبلی
10:35 AM
KG
Inflation Rate YoY AUG 1.5%
10:35 AM
KG
GDP YoY AUG 6.9%
13/09/2019 واقعی قبلی
09:05 AM
KG
Retail Sales YoY AUG 3.7%
09:20 AM
KG
PPI YoY AUG 5.8%
17/09/2019 واقعی قبلی
09:15 AM
KG
Industrial Production YoY AUG 17.7%


قرقیزستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

قرقیزستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.