25/02/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
KG
تصمیم نرخ بهره 5.0% 4.25%
27/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
KG
PPI (سالانه) JAN 11% 8.5%
12/03/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
KG
نرخ تورم (سالانه) FEB 3.2%
09:00 AM
KG
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه FEB 1.8%
09:00 AM
KG
PPI (سالانه) FEB 11%
23/03/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
KG
موازنه تجاری JAN $-205.7M
10:00 AM
KG
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB 0.8%
10:00 AM
KG
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 2.4%


قرقیزستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

قرقیزستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.