15/06/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
KG
نرخ تورم (سالانه) MAY 8.6%
09:00 AM
KG
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه MAY -3.8%
09:00 AM
KG
PPI (سالانه) MAY 21.9%
22/06/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
KG
موازنه تجاری APR $-116.2M
10:00 AM
KG
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY -21.5%
10:00 AM
KG
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 5%


قرقیزستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

قرقیزستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.