Ok
width
height
Kyrgyzstan Cpi Transportation
قرقیزستان قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 3.10 2.80 32.45 -0.70 در صد [+]
اندازه اصل تورم 2.40 2.40 10.47 -0.50 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.90 9.00 -1.90 در صد [+]
قیمت تولید 164.50 165.90 166.30 56.20 امتیاز [+]
تغییر قیمت تولید کننده 8.50 10.00 34.58 -9.87 در صد [+]
تورم مواد غذایی 5.70 5.50 48.16 -10.31 در صد [+]
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 99.10 98.80 127.10 94.40 امتیاز [+]
CPI مسکن آب و برق 304.30 301.00 305.00 84.40 امتیاز [+]
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 210.70 211.50 224.90 83.90 امتیاز [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 266.40 263.90 266.40 89.91 امتیاز [+]
[+]