بازارها گذشته مرجع
پول 79.35 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-12
نرخ بیکاری 3.1 2020-06
نرخ تورم 5 2020-08
نرخ بهره 5 2020-08
موازنه تجاری -154 2020-07
حساب جاری 2.9 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.1 2019-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
موارد کروناویروس 45630 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 1063 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 41796 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی 8.45 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 590042 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 46716 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 1116 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5253 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.1 2020-06
افراد بیکار 77.8 2020-04
حداقل دستمزد 1750 2019-12
جمعیت 6.5 2019-12
افراد شاغل 539574 2020-07
دستمزد 18102 2020-07
دستمزد در تولید 18362 2020-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5 2020-08
اندازه اصل تورم 5.4 2020-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 273 2020-07
CPI مسکن آب و برق 299 2020-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 203 2020-07
تورم مواد غذایی 9.5 2020-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-08
قیمت تولید 204 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده 30.3 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5 2020-08
عرضه پول M0 114300 2020-06
ذخایر ارزی 2398 2020-04
نرخ بهره سپرده 1.54 2019-12
عرضه پول M1 161047 2020-06
عرضه پول M2 204416 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -154 2020-07
حساب جاری 2.9 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2018-12
صادرات 156 2020-07
واردات 309 2020-07
ذخایر طلا 11.8 2020-06
تولید نفت خام 1 2020-05
بدهی خارجی 8271 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -57.3 2019-09
حواله 144 2020-03
شاخص تروریسم 1.47 2018-12
ورود توریست 1779 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.1 2019-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
درآمدهای دولت 76871406 2020-07
بدهی های دولت 3772 2019-09
هزینه های مالی 90956060 2020-07
ارزیابی اعتبار 30 2020-09
ارزش بودجه دولت -14.82 2020-07
هزینه های دولت 50215 2019-12
مخارج نظامی 118 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 7.3 2020-08
تولید صنعتی -2.9 2020-07
سرعت اینترنت 3814 2017-03
آدرس های IP 125795 2017-03
تغییرات موجودی انبار 14248 2019-09
شاخص رقابتی 54 2019-12
رتبه رقابتی 96 2019-12
شاخص فساد مالی 30 2019-12
رتبه فساد مالی 126 2019-12
آسانی کسب و کار 80 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -5.9 2020-08
استخراج معدن -12.4 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 27.8 2019-12
هزینه های مصرف کننده 170200 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی -15.8 2020-08

مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 1004 2020-04

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 45630 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 1063 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 41796 2020-09
تختخوابهای ICU 354 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قرقیزستان - شاخص های اقتصادی.