بازارها گذشته مرجع
پول 84.79 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.4 2021-03
نرخ بیکاری 3.1 2021-07
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 25.06 2021-10
نرخ تورم 13.5 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1661058 2021-10
نرخ بهره 7.5 2021-09
موازنه تجاری -349 2021-08
حساب جاری -83.5 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.1 2020-12
بودجه دولت 0.8 2021-04
موارد کروناویروس 180629 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 2655 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 110082 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.4 2021-03
تولید ناخالص داخلی 7.74 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 598344 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 18501 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 1000 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4707 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.1 2021-07
افراد بیکار 80.5 2021-07
حداقل دستمزد 1970 2021-12
جمعیت 6.64 2020-12
افراد شاغل 548078 2021-07
دستمزد 20475 2021-07
دستمزد در تولید 21702 2021-07

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 25.06 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1661058 2021-10
موارد کروناویروس 180629 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 2655 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 110082 2021-10
تختخوابهای ICU 354 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 13.5 2021-09
اندازه اصل تورم 13.5 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 311 2021-09
CPI مسکن آب و برق 321 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 251 2021-09
تورم مواد غذایی 19.9 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117 2021-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-09
قیمت تولید 219 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 5.8 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7.5 2021-09
عرضه پول M0 128131 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 2861 2021-08
نرخ بهره سپرده 1.37 2020-12
عرضه پول M1 185738 2021-07
عرضه پول M2 234054 2021-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -349 2021-08
حساب جاری -83.5 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2020-12
صادرات 91.7 2021-08
واردات 443 2021-08
ذخایر طلا 16.08 2021-06
تولید نفت خام 1 2021-06
بدهی خارجی 8696 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -92 2020-12
حواله 267 2021-06
شاخص تروریسم 0.95 2019-12
ورود توریست 464 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.1 2020-12
بودجه دولت 0.8 2021-04
درآمدهای دولت 127257722 2021-08
بدهی های دولت 487434 2021-07
هزینه های مالی 122775321 2021-08
ارزیابی اعتبار 30 2021-10
ارزش بودجه دولت 4482401 2021-08
هزینه های دولت 20980 2021-03
مخارج نظامی 130 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 21.4 2021-09
تولید صنعتی 26.5 2021-09
سرعت اینترنت 3814 2017-03
آدرس های IP 125795 2017-03
تغییرات موجودی انبار 17276 2021-03
شاخص رقابتی 54 2019-12
رتبه رقابتی 96 2019-12
شاخص فساد مالی 31 2020-12
رتبه فساد مالی 124 2020-12
آسانی کسب و کار 80 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.1 2021-09
استخراج معدن 11.8 2021-09

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 26 2021-06
هزینه های مصرف کننده 103374 2021-03
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 11.8 2021-09

مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 6188 2021-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قرقیزستان - شاخص های اقتصادی.