بازارها گذشته مرجع
پول 84.26 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.4 2021-03
نرخ بیکاری 3.1 2021-04
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 2.66 2021-07
نرخ تورم 14.2 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 173700 2021-07
نرخ بهره 6.5 2021-06
موازنه تجاری -264 2021-05
حساب جاری -6.5 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.1 2020-12
بودجه دولت 0.8 2021-04
موارد کروناویروس 155005 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 2205 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 110082 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.4 2021-03
تولید ناخالص داخلی 7.74 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 598344 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 150271 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1000 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4707 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.1 2021-04
افراد بیکار 79.9 2021-04
حداقل دستمزد 1970 2021-12
جمعیت 6.64 2020-12
افراد شاغل 547981 2021-03
دستمزد 20715 2021-03
دستمزد در تولید 21321 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 2.66 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 173700 2021-07
موارد کروناویروس 155005 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 2205 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 110082 2021-07
تختخوابهای ICU 354 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 14.2 2021-06
اندازه اصل تورم 14.2 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 314 2021-06
CPI مسکن آب و برق 316 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 242 2021-06
تورم مواد غذایی 22.8 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 2.3 2021-06
قیمت تولید 221 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 19.9 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.5 2021-06
عرضه پول M0 117351 2021-04
ذخایر ارزی خارجی 2784 2021-05
نرخ بهره سپرده 1.37 2020-12
عرضه پول M1 166901 2021-04
عرضه پول M2 212884 2021-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -264 2021-05
حساب جاری -6.5 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2020-12
صادرات 228 2021-05
واردات 492 2021-05
ذخایر طلا 20.56 2021-03
تولید نفت خام 1 2021-03
بدهی خارجی 8693 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -92 2020-12
حواله 216 2021-04
شاخص تروریسم 0.95 2019-12
ورود توریست 464 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.1 2020-12
بودجه دولت 0.8 2021-04
درآمدهای دولت 75377661 2021-05
بدهی های دولت 4949 2021-02
هزینه های مالی 72100273 2021-05
ارزیابی اعتبار 30 2021-07
ارزش بودجه دولت 3277388 2021-05
هزینه های دولت 53639 2020-12
مخارج نظامی 130 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -15 2021-06
تولید صنعتی -25.5 2021-06
سرعت اینترنت 3814 2017-03
آدرس های IP 125795 2017-03
تغییرات موجودی انبار 21161 2020-12
شاخص رقابتی 54 2019-12
رتبه رقابتی 96 2019-12
شاخص فساد مالی 31 2020-12
رتبه فساد مالی 124 2020-12
آسانی کسب و کار 80 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -1.7 2021-06
استخراج معدن 40.9 2021-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 25 2020-12
هزینه های مصرف کننده 439532 2020-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.4 2021-06

مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 4950 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قرقیزستان - شاخص های اقتصادی.