بازارها گذشته مرجع
پول 84.79 2020-11

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-12
نرخ بیکاری 3.1 2020-09
نرخ تورم 7.2 2020-10
نرخ بهره 5 2020-09
موازنه تجاری -88.8 2020-09
حساب جاری 227 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.1 2019-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
موارد کروناویروس 69885 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 1241 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 61593 2020-11

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی 8.45 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 590042 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 46716 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 1116 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5253 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.1 2020-09
افراد بیکار 77.8 2020-04
حداقل دستمزد 1750 2019-12
جمعیت 6.5 2019-12
افراد شاغل 538000 2020-08
دستمزد 17443 2020-08
دستمزد در تولید 18469 2020-08

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 7.2 2020-10
اندازه اصل تورم 5.7 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 280 2020-10
CPI مسکن آب و برق 306 2020-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 213 2020-10
تورم مواد غذایی 13.4 2020-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 2.3 2020-10
قیمت تولید 208 2020-10
تغییر قیمت تولید کننده 25 2020-10

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5 2020-09
عرضه پول M0 122636 2020-08
ذخایر ارزی 2398 2020-04
نرخ بهره سپرده 1.54 2019-12
عرضه پول M1 161047 2020-06
عرضه پول M2 204416 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -88.8 2020-09
حساب جاری 227 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2018-12
صادرات 226 2020-09
واردات 315 2020-09
ذخایر طلا 11.8 2020-06
تولید نفت خام 1 2020-07
بدهی خارجی 8614 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -57.3 2019-09
حواله 144 2020-03
شاخص تروریسم 1.47 2018-12
ورود توریست 1779 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.1 2019-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
درآمدهای دولت 102711367 2020-09
بدهی های دولت 3772 2019-09
هزینه های مالی 118325433 2020-09
ارزیابی اعتبار 30 2020-11
ارزش بودجه دولت -16.42 2020-09
هزینه های دولت 10281 2020-03
مخارج نظامی 118 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -13.6 2020-10
تولید صنعتی -2.9 2020-07
سرعت اینترنت 3814 2017-03
آدرس های IP 125795 2017-03
تغییرات موجودی انبار 14248 2019-09
شاخص رقابتی 54 2019-12
رتبه رقابتی 96 2019-12
شاخص فساد مالی 30 2019-12
رتبه فساد مالی 126 2019-12
آسانی کسب و کار 80 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -7.4 2020-10
استخراج معدن -12.4 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 27.8 2019-12
هزینه های مصرف کننده 170200 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی -16.3 2020-10

مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 1004 2020-04

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 69885 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 1241 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 61593 2020-11
تختخوابهای ICU 354 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قرقیزستان - شاخص های اقتصادی.