بازارها گذشته مرجع
پول 69.84 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 2019-06
نرخ بیکاری 3.3 2019-08
نرخ تورم 2.3 2019-09
نرخ بهره 4.25 2019-09
موازنه تجاری -306 2019-08
حساب جاری -132 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48 2018-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 2019-06
تولید ناخالص داخلی 8.09 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 557113 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 41556 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 1087 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3447 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2019-08
افراد بیکار 83.1 2019-08
حداقل دستمزد 1200 2018-12
جمعیت 6.32 2018-12
افراد شاغل 543790 2019-07
دستمزد 17445 2019-07
دستمزد در تولید 16803 2019-07
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.3 2019-09
اندازه اصل تورم 1.3 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 260 2019-09
CPI مسکن آب و برق 296 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 213 2019-09
تورم مواد غذایی 4.2 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.1 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-08
قیمت تولید 170 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 13.8 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.25 2019-09
عرضه پول M0 95223 2019-08
ذخایر ارزی 2286 2019-09
نرخ بهره سپرده 2.42 2018-12
عرضه پول M1 135591 2019-08
عرضه پول M2 173915 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -306 2019-08
حساب جاری -132 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2018-12
صادرات 107 2019-08
واردات 414 2019-08
ذخایر طلا 13.59 2019-09
تولید نفت خام 1 2019-06
بدهی خارجی 8442 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0.5 2019-03
حواله 225 2019-07
شاخص تروریسم 1.72 2017-12
ورود توریست 1380 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48 2018-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
درآمدهای دولت 84941043 2019-07
بدهی های دولت 3793 2019-06
هزینه های مالی 85115588 2019-07
ارزیابی اعتبار 30
ارزش بودجه دولت -1.77 2019-08
هزینه های دولت 6754 2019-03
مخارج نظامی 118 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -0.8 2019-08
تولید صنعتی 3.7 2019-08
سرعت اینترنت 3814 2017-03
آدرس های IP 125795 2017-03
تغییرات موجودی انبار 20352 2019-03
شاخص رقابتی 54 2019-12
رتبه رقابتی 96 2019-12
شاخص فساد مالی 29 2018-12
رتبه فساد مالی 132 2018-12
آسانی کسب و کار 70 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 6.1 2019-09
استخراج معدن -45.9 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 26.5 2019-03
هزینه های مصرف کننده 105701 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2 2019-09
مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 776 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قرقیزستان - شاخص های اقتصادی.