بازارها گذشته مرجع
پول 84.77 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.6 2020-12
نرخ بیکاری 3 2020-12
نرخ تورم 10.2 2021-03
نرخ بهره 6.5 2021-04
موازنه تجاری -175 2021-02
حساب جاری -6.8 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.1 2020-12
بودجه دولت -0.1 2019-12
موارد کروناویروس 97278 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 1643 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 90909 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.6 2020-12
تولید ناخالص داخلی 8.45 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 598344 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 50769 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 1116 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5253 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3 2020-12
افراد بیکار 76.7 2020-12
حداقل دستمزد 1750 2019-12
جمعیت 6.5 2019-12
افراد شاغل 545868 2020-12
دستمزد 17915 2021-02
دستمزد در تولید 20172 2021-02

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 10.2 2021-03
اندازه اصل تورم 10.2 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 302 2021-03
CPI مسکن آب و برق 312 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 234 2021-03
تورم مواد غذایی 16.5 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 2021-03
قیمت تولید 208 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 20.8 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 0.43 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 27858 2021-05
موارد کروناویروس 97278 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 1643 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 90909 2021-05
تختخوابهای ICU 354 2014-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.5 2021-04
عرضه پول M0 124172 2020-12
ذخایر ارزی 2673 2021-02
نرخ بهره سپرده 1.54 2019-12
عرضه پول M1 174215 2020-12
عرضه پول M2 219104 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -175 2021-02
حساب جاری -6.8 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.7 2019-12
صادرات 136 2021-02
واردات 312 2021-02
ذخایر طلا 16.77 2020-12
تولید نفت خام 1 2020-12
بدهی خارجی 8702 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -16.9 2020-09
حواله 201 2020-11
شاخص تروریسم 0.95 2019-12
ورود توریست 1779 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.1 2020-12
بودجه دولت -0.1 2019-12
درآمدهای دولت 23682006 2021-02
بدهی های دولت 4949 2021-02
هزینه های مالی 24620745 2021-02
ارزیابی اعتبار 30 2021-05
ارزش بودجه دولت -4.92 2021-03
هزینه های دولت 25472 2020-06
مخارج نظامی 124 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -13.7 2021-03
تولید صنعتی -22 2021-02
سرعت اینترنت 3814 2017-03
آدرس های IP 125795 2017-03
تغییرات موجودی انبار 4992 2020-06
شاخص رقابتی 54 2019-12
رتبه رقابتی 96 2019-12
شاخص فساد مالی 31 2020-12
رتبه فساد مالی 124 2020-12
آسانی کسب و کار 80 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -9.4 2021-03
استخراج معدن -15.2 2021-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 25 2020-12
هزینه های مصرف کننده 168258 2020-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی -12.1 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
خانه های مسکونی نوساز 2198 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قرقیزستان - شاخص های اقتصادی.