21/09/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
تغییرات ماهیانه PPI AUG 0.1%
10:00 AM
LV
PPI (سالانه) AUG -2.6%
29/09/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG -0.9%
10:00 AM
LV
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 3.8%
05/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 0.1%
10:00 AM
LV
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG -0.8%
08/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
نرخ تورم (سالانه) SEP -0.2%
10:00 AM
LV
نرخ تورم (ماهانه) SEP -0.5%
12/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
موازنه تجاری AUG €-279.9M
10:00 AM
LV
حساب جاری AUG €-38M


لتونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

لتونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.