21/06/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
تغییرات ماهیانه PPI MAY 0.4%
10:00 AM
LV
PPI (سالانه) MAY 3.8%
28/06/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY 0.9%
10:00 AM
LV
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 7%
04/07/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY -2.4%
10:00 AM
LV
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY -2%
08/07/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
نرخ تورم (سالانه) JUN 3.3%
10:00 AM
LV
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.2%
10/07/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
موازنه تجاری MAY €-290.6M






لتونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

لتونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.