23/11/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LV
تغییرات ماهیانه PPI OCT 0.2% 0.3%
11:00 AM
LV
PPI (سالانه) OCT -1.3% -2.1%
27/11/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LV
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT 0.4%
11:00 AM
LV
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 5.9%
30/11/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LV
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q3 -7.1%
11:00 AM
LV
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3 -8.9%
04/12/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LV
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT -2.8%
11:00 AM
LV
تولیدات صنعتی (ماهانه) OCT 0.5%
08/12/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LV
نرخ تورم (سالانه) NOV -0.7%
11:00 AM
LV
نرخ تورم (ماهانه) NOV 0%
10/12/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LV
موازنه تجاری OCT €-152.8M
14/12/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LV
حساب جاری OCT


لتونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

لتونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.