21/03/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
LV
تغییرات ماهیانه PPI FEB 0.1%
11:00 AM
LV
PPI (سالانه) FEB 4.6%
29/03/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
LV
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB 0.7%
11:00 AM
LV
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 1.2%
03/04/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB -1.8%
10:00 AM
LV
تولیدات صنعتی (ماهانه) FEB -3.7%
08/04/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
نرخ تورم (سالانه) MAR 2.9%
10:00 AM
LV
نرخ تورم (ماهانه) MAR 0.1%
09/04/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
موازنه تجاری FEB €-144.2M
11/04/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
حساب جاری FEB €198M


لتونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

لتونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.