13/12/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
LV
حساب جاری OCT €13M €-86M
20/12/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
LV
تغییرات ماهیانه PPI NOV -0.6%
11:00 AM
LV
PPI (سالانه) NOV -0.2%
30/12/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
LV
تغییرات ماهیانه خرده فروشی NOV -0.2%
11:00 AM
LV
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV -0.4%
03/01/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LV
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی NOV 3%
11:00 AM
LV
تولیدات صنعتی (ماهانه) NOV -2.3%
09/01/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
LV
موازنه تجاری NOV €-139.9M


لتونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

لتونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.