21/08/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
PPI YoY JUL 1.5% 2.5%
10:00 AM
LV
PPI MoM JUL -0.2% 0.4%
30/08/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
Retail Sales YoY JUL 2.1%
10:00 AM
LV
Retail Sales MoM JUL -0.3%
10:00 AM
LV
GDP Growth Rate QoQ Final Q2 -0.1%
10:00 AM
LV
GDP Growth Rate YoY Final Q2 2.1%
03/09/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
Industrial Production MoM JUL 1.6%
10:00 AM
LV
Industrial Production YoY JUL 4.4%
09/09/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
Inflation Rate MoM AUG -1.0%
10:00 AM
LV
Inflation Rate YoY AUG 2.9%
10/09/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
Balance of Trade JUL €-225.9M
11/09/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
LV
Current Account JUL €41M


لتونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

لتونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.