بازارها گذشته مرجع
پول 1.17 2021-09
بازار سهام 1296 2021-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.4 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.1 2021-06
نرخ بیکاری 7.9 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 84.64 2021-09
نرخ تورم 3.7 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1580201 2021-09
نرخ بهره 0 2021-09
موازنه تجاری -400 2021-07
حساب جاری -175 2021-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.5 2020-12
بودجه دولت -4.5 2020-12
اطمینان کسب و کار 1.5 2021-08
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.9 2021-08
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.5 2021-07
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31 2021-12
موارد کروناویروس 149614 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 2635 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 133928 2021-09
تخت بیمارستان 5.57 2017-12
بیمارستان ها 32.44 2017-12
پزشکان پزشکی 3.44 2017-12
پرستاران 4.59 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.4 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.1 2021-06
تولید ناخالص داخلی 33.51 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7014726 2021-06
تولید ناخالص ملی 7801 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1760786 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 16202 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29932 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 271863 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 373822 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 845421 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 154471 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 470778 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 948518 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 498011 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.9 2021-06
افراد شاغل 862 2021-06
افراد بیکار 59040 2021-08
نرخ بیکاری بلند مدت 2.4 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 13.7 2021-07
هزینه های کار 131 2021-06
پست های خالی شغلی 25060 2021-06
دستمزد 930 2021-06
حداقل دستمزد 500 2021-09
جمعیت 1.91 2020-12
سن بازنشستگی زنان 63.75 2020-12
سن بازنشستگی مردان 63.75 2020-12
تغییر اشتغال -3.9 2021-03
نرخ اشتغال 61.6 2021-03
استخدام تمام وقت 758 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 67.6 2021-06
قسمت مدت زمان اشتغال 59.7 2021-06
بهره وری 118 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 84.64 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1580201 2021-09
موارد کروناویروس 149614 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 2635 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 133928 2021-09
تخت بیمارستان 5.57 2017-12
بیمارستان ها 32.44 2017-12
پزشکان پزشکی 3.44 2017-12
پرستاران 4.59 2017-12
تختخوابهای ICU 339 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.7 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2021-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112 2021-08
قیمت مصرف کننده اصلی 110 2021-07
اندازه اصل تورم 2 2021-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.15 2021-06
قیمت تولید 120 2021-07
تغییر قیمت تولید کننده 15.8 2021-07
قیمت صادرات 120 2021-07
قیمت واردات 105 2021-07
CPI مسکن آب و برق 111 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2021-08
تورم مواد غذایی 2.2 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-09
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2021-09
عرضه پول M0 11043 2021-08
عرضه پول M1 16655 2021-07
عرضه پول M2 18310 2021-07
ترازنامه بانک 24970 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 4797 2021-08
ترازنامه بانک مرکزی 24521 2021-07
وام به بخش خصوصی 4327 2021-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -400 2021-07
حساب جاری -175 2021-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2020-12
صادرات 1329 2021-07
واردات 1728 2021-07
بدهی خارجی 36260 2021-06
گردش سرمایه -172000 2021-06
ذخایر طلا 6.66 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 105 2021-06
شاخص تروریسم 0.12 2019-12
ورود توریست 20912 2021-06

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.5 2020-12
بودجه دولت -4.5 2020-12
ارزش بودجه دولت -3849803 2021-08
هزینه های دولت 1407773 2021-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.6 2020-12
درآمدهای دولت 1065852 2021-08
بدهی های دولت 13430 2021-03
هزینه های مالی 1057634 2021-08
درخواست پناهندگی 5 2021-03
ارزیابی اعتبار 73 2021-09
مخارج نظامی 739 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 34.09 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.59 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 1.5 2021-08
تولید صنعتی 8.4 2021-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.8 2021-07
تولید صنعتی 10.9 2021-06
میزان استفاده ازظرفیت تولید 75.4 2021-09
ثبت خودرو 4300 2021-06
سرعت اینترنت 16580 2017-03
آدرس های IP 878525 2017-03
تغییرات موجودی انبار 634581 2021-06
شاخص رقابتی 66.98 2019-12
رتبه رقابتی 41 2019-12
شاخص فساد مالی 57 2020-12
رتبه فساد مالی 42 2020-12
آسانی کسب و کار 19 2019-12
تولید الکتریسیته 307 2021-07
استخراج معدن 9.3 2021-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.9 2021-08
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.5 2021-07
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 4.8 2021-07
هزینه های مصرف کننده 3788404 2021-06
پس انداز های شخصی 5.99 2019-12
نرخ وام بانکی 3.79 2021-03
شاخص خوشبینی اقتصادی 103 2021-07
قیمت گازوئیل 1.56 2021-08
بدهی خانوار به درآمد 32.19 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 150 2021-03
جواز ساختمان 1001 2021-06
میزان ساخت و ساز -0.7 2021-06
نرخ مالکیت مسکن 80.2 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لتونی - شاخص های اقتصادی.