بازارها گذشته مرجع
پول 1.09 2020-04
بازار سهام 984 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2019-12
نرخ بیکاری 6 2019-12
نرخ تورم 2.3 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-02
نرخ بهره 0 2020-03
موازنه تجاری -93 2020-01
حساب جاری 180 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.9 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
اطمینان کسب و کار 3.8 2020-02
ضریب اطمینان مصرف کننده -10 2020-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.5 2020-02
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.4 2018-12
موارد کروناویروس 548 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 2 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 16 2020-04
تخت بیمارستان 5.57 2017-12
بیمارستان ها 32.44 2017-12
پزشکان پزشکی 3.44 2017-12
پرستاران 4.59 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2019-12
تولید ناخالص داخلی 35.8 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7326935 2019-12
تولید ناخالص ملی 7868 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2059563 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 16406 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26437 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 166338 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 493678 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 750119 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 215494 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 623143 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 951880 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 548677 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6 2019-12
افراد شاغل 913 2019-12
افراد بیکار 58247 2020-02
نرخ بیکاری بلند مدت 2.2 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 10.8 2020-02
هزینه های کار 124 2019-12
پست های خالی شغلی 27316 2019-12
دستمزد 846 2019-12
حداقل دستمزد 430 2019-12
جمعیت 1.92 2019-12
سن بازنشستگی زنان 63.25 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.25 2018-12
تغییر اشتغال 1 2019-09
نرخ اشتغال 65.4 2019-12
استخدام تمام وقت 801 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 69.9 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 76.6 2019-09
بهره وری 114 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.3 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2020-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2020-02
اندازه اصل تورم 2 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.1 2019-12
قیمت تولید 105 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده -1.9 2020-02
قیمت صادرات 104 2020-01
قیمت واردات 96.2 2020-01
CPI مسکن آب و برق 108 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2020-02
تورم مواد غذایی 4.4 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2020-04
عرضه پول M0 10189 2020-02
عرضه پول M1 12993 2020-02
عرضه پول M2 15628 2020-02
ترازنامه بانک 22268 2019-11
ذخایر ارزی 4173 2020-02
ترازنامه بانک مرکزی 18702 2019-11
وام به بخش خصوصی 4611 2020-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -93 2020-01
حساب جاری 180 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1 2018-12
صادرات 1073 2020-01
واردات 1166 2020-01
بدهی خارجی 35398 2019-12
گردش سرمایه 145000 2019-12
ذخایر طلا 6.62 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 209 2019-12
شاخص تروریسم 0.23 2018-12
ورود توریست 119345 2019-11

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.9 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
ارزش بودجه دولت 36911844 2020-02
هزینه های دولت 1458977 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.5 2018-12
درآمدهای دولت 1081767 2020-02
بدهی های دولت 11031 2019-09
هزینه های مالی 978056 2020-02
درخواست پناهندگی 10 2019-12
ارزیابی اعتبار 71 2020-04
مخارج نظامی 629 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.4 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 35.09 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 3.8 2020-02
تولید صنعتی 0.8 2020-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3 2020-02
تولید صنعتی -0.9 2020-02
استفاده از ظرفیت 74.7 2020-03
ثبت خودرو 4247 2019-12
سرعت اینترنت 16580 2017-03
آدرس های IP 878525 2017-03
تغییرات موجودی انبار -263882 2019-12
شاخص رقابتی 66.98 2019-12
رتبه رقابتی 41 2019-12
شاخص فساد مالی 56 2019-12
رتبه فساد مالی 44 2019-12
آسانی کسب و کار 19 2019-12
تولید الکتریسیته 581 2019-12
استخراج معدن 16.7 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -10 2020-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.5 2020-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5 2020-02
هزینه های مصرف کننده 4101333 2019-12
پس انداز های شخصی 6.34 2018-12
نرخ وام بانکی 3.92 2019-11
شاخص خوشبینی اقتصادی 104 2019-12
قیمت گازوئیل 1.24 2020-03
بدهی خانوار به درآمد 33.47 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 146 2019-09
جواز ساختمان 1023 2019-09
میزان ساخت و ساز -0.6 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 81.6 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 548 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 2 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 16 2020-04
تخت بیمارستان 5.57 2017-12
بیمارستان ها 32.44 2017-12
پزشکان پزشکی 3.44 2017-12
پرستاران 4.59 2017-12
ICU Beds 339 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لتونی - شاخص های اقتصادی.