بازارها گذشته مرجع
پول 1.13 2020-07
بازار سهام 1060 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.9 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.5 2020-03
نرخ بیکاری 7.4 2020-03
نرخ تورم -0.7 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-06
نرخ بهره 0 2020-06
موازنه تجاری -119 2020-05
حساب جاری 147 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 2019-12
بودجه دولت -0.2 2019-12
اطمینان کسب و کار -11.3 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.4 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.8 2020-05
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.4 2018-12
موارد کروناویروس 1154 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 30 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 1019 2020-07
تخت بیمارستان 5.57 2017-12
بیمارستان ها 32.44 2017-12
پزشکان پزشکی 3.44 2017-12
پرستاران 4.59 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.9 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.5 2020-03
تولید ناخالص داخلی 34.12 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5974893 2020-03
تولید ناخالص ملی 6990 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1378555 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 16698 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30830 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 169757 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 273389 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 662374 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 223650 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 351751 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 735696 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 467213 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.4 2020-03
افراد شاغل 902 2020-03
افراد بیکار 76440 2020-05
نرخ بیکاری بلند مدت 2.1 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 18.4 2020-05
هزینه های کار 132 2020-03
پست های خالی شغلی 18255 2020-03
دستمزد 822 2020-03
حداقل دستمزد 430 2019-12
جمعیت 1.92 2019-12
سن بازنشستگی زنان 63.25 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.25 2018-12
تغییر اشتغال 0.1 2020-03
نرخ اشتغال 64.7 2020-03
استخدام تمام وقت 763 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 69.9 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 94.8 2020-03
بهره وری 112 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.7 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2020-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2020-05
اندازه اصل تورم 0.1 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.13 2020-03
قیمت تولید 104 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده -2.4 2020-05
قیمت صادرات 102 2020-04
قیمت واردات 92.7 2020-04
CPI مسکن آب و برق 105 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2020-06
تورم مواد غذایی 1 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2020-07
عرضه پول M0 10094 2020-05
عرضه پول M1 13916 2020-05
عرضه پول M2 16027 2020-05
ترازنامه بانک 21504 2020-03
ذخایر ارزی 4245 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 19132 2020-03
وام به بخش خصوصی 4548 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -119 2020-05
حساب جاری 147 2020-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.5 2019-12
صادرات 906 2020-05
واردات 1025 2020-05
بدهی خارجی 34624 2020-03
گردش سرمایه 547000 2020-03
ذخایر طلا 6.7 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 26 2020-03
شاخص تروریسم 0.23 2018-12
ورود توریست 99670 2020-02

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 2019-12
بودجه دولت -0.2 2019-12
ارزش بودجه دولت 82499337 2020-05
هزینه های دولت 1132216 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.9 2019-12
درآمدهای دولت 986041 2020-05
بدهی های دولت 11292 2020-03
هزینه های مالی 916004 2020-05
درخواست پناهندگی 25 2020-03
ارزیابی اعتبار 73 2020-07
مخارج نظامی 629 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.4 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 35.09 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -11.3 2020-06
تولید صنعتی -6.4 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.9 2020-05
تولید صنعتی -7.4 2020-05
استفاده از ظرفیت 69.1 2020-06
ثبت خودرو 3884 2020-03
سرعت اینترنت 16580 2017-03
آدرس های IP 878525 2017-03
تغییرات موجودی انبار -107740 2020-03
شاخص رقابتی 66.98 2019-12
رتبه رقابتی 41 2019-12
شاخص فساد مالی 56 2019-12
رتبه فساد مالی 44 2019-12
آسانی کسب و کار 19 2019-12
تولید الکتریسیته 581 2019-12
استخراج معدن 0.6 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.4 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.8 2020-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.6 2020-05
هزینه های مصرف کننده 3690364 2020-03
پس انداز های شخصی 6.34 2018-12
نرخ وام بانکی 3.73 2020-02
شاخص خوشبینی اقتصادی 83.7 2020-06
قیمت گازوئیل 1.25 2020-06
بدهی خانوار به درآمد 33.47 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 145 2019-12
جواز ساختمان 718 2019-12
میزان ساخت و ساز 1.1 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 81.6 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1154 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 30 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 1019 2020-07
تخت بیمارستان 5.57 2017-12
بیمارستان ها 32.44 2017-12
پزشکان پزشکی 3.44 2017-12
پرستاران 4.59 2017-12
تختخوابهای ICU 339 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لتونی - شاخص های اقتصادی.