بازارها گذشته مرجع
پول 1.14 2019-06
بازار سهام 1022 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 2019-06
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2019-03
نرخ بیکاری 6.9 2019-03
نرخ تورم 3.3 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-05
نرخ بهره 0 2019-06
موازنه تجاری -291 2019-04
حساب جاری -115 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.9 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
اطمینان کسب و کار 0.3 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.5 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 2019-04
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2019-03
تولید ناخالص داخلی 30.26 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5380515 2019-03
تولید ناخالص ملی 7073 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1302986 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 15553 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25064 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 163881 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 231614 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 602035 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 215398 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 265080 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 729173 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 569936 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.9 2019-03
افراد شاغل 904 2019-03
افراد بیکار 56105 2019-05
نرخ بیکاری بلند مدت 3 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 11.5 2019-04
هزینه های کار 119 2019-03
پست های خالی شغلی 27763 2019-03
دستمزد 791 2019-03
حداقل دستمزد 430 2019-06
جمعیت 1.93 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.25 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.25 2018-12
تغییر اشتغال 0.4 2019-03
نرخ اشتغال 64.4 2019-03
استخدام تمام وقت 802 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 70.2 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 67 2018-12
بهره وری 118 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.3 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2019-05
اندازه اصل تورم 2.5 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.27 2019-03
قیمت تولید 120 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 2019-05
قیمت صادرات 105 2019-04
قیمت واردات 98.7 2019-04
CPI مسکن آب و برق 107 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-05
تورم مواد غذایی 3.2 2019-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-06
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2019-06
عرضه پول M0 8759 2019-05
عرضه پول M1 12502 2019-04
عرضه پول M2 14685 2019-04
ترازنامه بانک 22447 2019-03
ذخایر ارزی 3940 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 18248 2018-12
وام به بخش خصوصی 4963 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -291 2019-04
حساب جاری -115 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1 2018-12
صادرات 1056 2019-04
واردات 1347 2019-04
بدهی خارجی 36107 2019-03
گردش سرمایه 555000 2019-03
ذخایر طلا 6.6 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 79 2019-04
شاخص تروریسم 0.46 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.9 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
ارزش بودجه دولت 250831767 2019-05
هزینه های دولت 899824 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.5 2018-12
درآمدهای دولت 1183738 2019-05
بدهی های دولت 10386 2018-06
هزینه های مالی 942352 2019-05
درخواست پناهندگی 5 2019-02
ارزیابی اعتبار 69.35
مخارج نظامی 629 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.4 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 35.09 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 0.3 2019-04
تولید صنعتی -2.4 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2 2019-04
تولید صنعتی 3.8 2019-04
استفاده از ظرفیت 76.9 2019-06
ثبت خودرو 4473 2019-03
سرعت اینترنت 16580 2017-03
آدرس های IP 878525 2017-03
تغییرات موجودی انبار -71994 2019-03
شاخص رقابتی 66.25 2018-12
رتبه رقابتی 42 2018-12
شاخص فساد مالی 58 2018-12
رتبه فساد مالی 41 2018-12
آسانی کسب و کار 19 2018-12
تولید الکتریسیته 512 2019-04
استخراج معدن 23 2019-04
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.5 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7 2019-04
هزینه های مصرف کننده 3482523 2019-03
پس انداز های شخصی 3.25 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 509 2018-12
نرخ وام بانکی 3.48 2019-03
شاخص خوشبینی اقتصادی 104 2019-04
قیمت گازوئیل 1.47 2019-05
بدهی خانوار به درآمد 35.94 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 134 2018-12
میزان ساخت و ساز -6.5 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 81.6 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لتونی - شاخص های اقتصادی.