بازارها گذشته مرجع
پول 1.19 2020-11
بازار سهام 1116 2020-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 2020-11

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.6 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.1 2020-09
نرخ بیکاری 8.4 2020-09
نرخ تورم -0.7 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-10
نرخ بهره 0 2020-10
موازنه تجاری -153 2020-09
حساب جاری 75 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 2019-12
بودجه دولت -0.2 2019-12
اطمینان کسب و کار -1.1 2020-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.4 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2020-09
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.4 2020-12
موارد کروناویروس 13693 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 175 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 1686 2020-11
تخت بیمارستان 5.57 2017-12
بیمارستان ها 32.44 2017-12
پزشکان پزشکی 3.44 2017-12
پرستاران 4.59 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.6 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.1 2020-09
تولید ناخالص داخلی 34.12 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6290947 2020-06
تولید ناخالص ملی 6915 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1561647 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 16698 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30830 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 281465 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 382030 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 700864 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 175562 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 452195 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 795966 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 402065 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.4 2020-09
افراد شاغل 893 2020-09
افراد بیکار 67124 2020-10
نرخ بیکاری بلند مدت 2.1 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 15.5 2020-09
هزینه های کار 132 2020-06
پست های خالی شغلی 19753 2020-06
دستمزد 836 2020-06
حداقل دستمزد 430 2020-09
جمعیت 1.92 2019-12
سن بازنشستگی زنان 63.75 2020-12
سن بازنشستگی مردان 63.75 2020-12
تغییر اشتغال -4.4 2020-06
نرخ اشتغال 64.1 2020-06
استخدام تمام وقت 783 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 70.1 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 68.3 2020-06
بهره وری 118 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.7 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2020-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2020-10
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2020-10
اندازه اصل تورم 0.8 2020-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.1 2020-06
قیمت تولید 105 2020-10
تغییر قیمت تولید کننده -1.3 2020-10
قیمت صادرات 102 2020-09
قیمت واردات 92.9 2020-09
CPI مسکن آب و برق 103 2020-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2020-10
تورم مواد غذایی 1.1 2020-10

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-10
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2020-11
عرضه پول M0 10070 2020-10
عرضه پول M1 14617 2020-09
عرضه پول M2 16581 2020-09
ترازنامه بانک 23390 2020-09
ذخایر ارزی 4307 2020-10
ترازنامه بانک مرکزی 21463 2020-06
وام به بخش خصوصی 4457 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -153 2020-09
حساب جاری 75 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.5 2019-12
صادرات 1275 2020-09
واردات 1428 2020-09
بدهی خارجی 36444 2020-06
گردش سرمایه 573000 2020-06
ذخایر طلا 6.7 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -54 2020-07
شاخص تروریسم 0.23 2018-12
ورود توریست 35676 2020-09

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 2019-12
بودجه دولت -0.2 2019-12
ارزش بودجه دولت -237418918 2020-10
هزینه های دولت 1346025 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.9 2019-12
درآمدهای دولت 982052 2020-10
بدهی های دولت 12756 2020-06
هزینه های مالی 1221840 2020-10
درخواست پناهندگی 5 2020-08
ارزیابی اعتبار 73 2020-11
مخارج نظامی 629 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.4 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 35.09 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -1.1 2020-09
تولید صنعتی -2.8 2020-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.5 2020-09
تولید صنعتی -0.6 2020-09
استفاده از ظرفیت 72.7 2020-12
ثبت خودرو 3910 2020-09
سرعت اینترنت 16580 2017-03
آدرس های IP 878525 2017-03
تغییرات موجودی انبار 4143 2020-06
شاخص رقابتی 66.98 2019-12
رتبه رقابتی 41 2019-12
شاخص فساد مالی 56 2019-12
رتبه فساد مالی 44 2019-12
آسانی کسب و کار 19 2019-12
تولید الکتریسیته 581 2019-12
استخراج معدن 21.8 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.4 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2020-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.9 2020-09
هزینه های مصرف کننده 3288856 2020-06
پس انداز های شخصی 6.34 2018-12
نرخ وام بانکی 4.36 2020-05
شاخص خوشبینی اقتصادی 91 2020-08
قیمت گازوئیل 1.28 2020-10
بدهی خانوار به درآمد 32.19 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 142 2020-06
جواز ساختمان 718 2019-12
میزان ساخت و ساز 1.1 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 81.6 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 13693 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 175 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 1686 2020-11
تخت بیمارستان 5.57 2017-12
بیمارستان ها 32.44 2017-12
پزشکان پزشکی 3.44 2017-12
پرستاران 4.59 2017-12
تختخوابهای ICU 339 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لتونی - شاخص های اقتصادی.