بازارها گذشته مرجع
پول 1.19 2021-03
بازار سهام 1112 2021-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.5 2020-12
نرخ بیکاری 7.9 2020-12
نرخ تورم -0.5 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2021-01
نرخ بهره 0 2021-02
موازنه تجاری -261 2020-12
حساب جاری 266 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 2019-12
بودجه دولت -0.2 2019-12
اطمینان کسب و کار -9.2 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.8 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.9 2021-01
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.4 2020-12
موارد کروناویروس 88668 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 1666 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 77830 2021-03
تخت بیمارستان 5.57 2017-12
بیمارستان ها 32.44 2017-12
پزشکان پزشکی 3.44 2017-12
پرستاران 4.59 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.5 2020-12
تولید ناخالص داخلی 34.12 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7225447 2020-12
تولید ناخالص ملی 8171 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2043946 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 16698 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30830 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 173240 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 473007 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 824005 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 174470 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 631746 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1003126 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 482990 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.9 2020-12
افراد شاغل 886 2020-12
افراد بیکار 72612 2021-01
نرخ بیکاری بلند مدت 2.2 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 15.7 2020-12
هزینه های کار 130 2020-09
پست های خالی شغلی 20540 2020-09
دستمزد 832 2020-09
حداقل دستمزد 500 2021-03
جمعیت 1.92 2019-12
سن بازنشستگی زنان 63.75 2020-12
سن بازنشستگی مردان 63.75 2020-12
تغییر اشتغال 1.4 2020-09
نرخ اشتغال 63.8 2020-12
استخدام تمام وقت 787 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 70.1 2020-09
قسمت مدت زمان اشتغال 62.7 2020-09
بهره وری 119 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.5 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2021-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2021-01
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2020-12
اندازه اصل تورم 1.1 2021-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.1 2020-12
قیمت تولید 106 2021-01
تغییر قیمت تولید کننده 0.7 2021-01
قیمت صادرات 105 2020-12
قیمت واردات 94.2 2020-12
CPI مسکن آب و برق 105 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2021-01
تورم مواد غذایی -0.2 2021-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-02
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2021-03
عرضه پول M0 10559 2021-01
عرضه پول M1 15877 2021-01
عرضه پول M2 17661 2021-01
ترازنامه بانک 24070 2020-12
ذخایر ارزی 4468 2021-01
ترازنامه بانک مرکزی 23061 2021-01
وام به بخش خصوصی 4327 2021-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -261 2020-12
حساب جاری 266 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.5 2019-12
صادرات 1148 2020-12
واردات 1410 2020-12
بدهی خارجی 36983 2020-09
گردش سرمایه 633000 2020-09
ذخایر طلا 6.66 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 91 2020-09
شاخص تروریسم 0.12 2019-12
ورود توریست 9086 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 2019-12
بودجه دولت -0.2 2019-12
ارزش بودجه دولت 82687376 2021-01
هزینه های دولت 1478948 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.9 2019-12
درآمدهای دولت 1096690 2021-01
بدهی های دولت 13153 2020-09
هزینه های مالی 926532 2021-01
درخواست پناهندگی 5 2020-08
ارزیابی اعتبار 73 2021-03
مخارج نظامی 629 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.4 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 35.09 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -9.2 2020-12
تولید صنعتی 4.7 2020-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 2020-12
تولید صنعتی 5.1 2020-12
استفاده از ظرفیت 73.1 2021-03
ثبت خودرو 3204 2020-12
سرعت اینترنت 16580 2017-03
آدرس های IP 878525 2017-03
تغییرات موجودی انبار -147152 2020-12
شاخص رقابتی 66.98 2019-12
رتبه رقابتی 41 2019-12
شاخص فساد مالی 57 2020-12
رتبه فساد مالی 42 2020-12
آسانی کسب و کار 19 2019-12
تولید الکتریسیته 511 2020-12
استخراج معدن 15.2 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.8 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.9 2021-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی -8.9 2021-01
هزینه های مصرف کننده 3691654 2020-12
پس انداز های شخصی 5.99 2019-12
نرخ وام بانکی 4.05 2020-12
شاخص خوشبینی اقتصادی 87.2 2021-01
قیمت گازوئیل 1.52 2021-02
بدهی خانوار به درآمد 32.19 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 148 2020-09
جواز ساختمان 771 2020-12
میزان ساخت و ساز 4.4 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 81.6 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 88668 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 1666 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 77830 2021-03
تخت بیمارستان 5.57 2017-12
بیمارستان ها 32.44 2017-12
پزشکان پزشکی 3.44 2017-12
پرستاران 4.59 2017-12
تختخوابهای ICU 339 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لتونی - شاخص های اقتصادی.