بازارها گذشته مرجع
پول 1.16 2020-09
بازار سهام 1117 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.5 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.9 2020-06
نرخ بیکاری 8.6 2020-06
نرخ تورم -0.2 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2020-08
نرخ بهره 0 2020-09
موازنه تجاری -280 2020-07
حساب جاری -38 2020-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 2019-12
بودجه دولت -0.2 2019-12
اطمینان کسب و کار -11.3 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.2 2020-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.9 2020-07
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.4 2020-12
موارد کروناویروس 1654 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 36 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 1282 2020-09
تخت بیمارستان 5.57 2017-12
بیمارستان ها 32.44 2017-12
پزشکان پزشکی 3.44 2017-12
پرستاران 4.59 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.5 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.9 2020-06
تولید ناخالص داخلی 34.12 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6290947 2020-06
تولید ناخالص ملی 6915 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1561647 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 16698 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30830 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 281465 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 382030 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 700864 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 175562 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 452195 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 795966 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 402065 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.6 2020-06
افراد شاغل 892 2020-06
افراد بیکار 75013 2020-08
نرخ بیکاری بلند مدت 2.1 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 17.6 2020-07
هزینه های کار 132 2020-06
پست های خالی شغلی 19753 2020-06
دستمزد 836 2020-06
حداقل دستمزد 430 2020-09
جمعیت 1.92 2019-12
سن بازنشستگی زنان 63.25 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.25 2018-12
تغییر اشتغال -4.4 2020-06
نرخ اشتغال 64.1 2020-06
استخدام تمام وقت 783 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 70.1 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 68.3 2020-06
بهره وری 118 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.2 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2020-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2020-08
اندازه اصل تورم 0.7 2020-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.1 2020-06
قیمت تولید 104 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده -2.7 2020-08
قیمت صادرات 102 2020-07
قیمت واردات 92 2020-07
CPI مسکن آب و برق 104 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2020-08
تورم مواد غذایی 2 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-09
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2020-09
عرضه پول M0 9557 2020-08
عرضه پول M1 14416 2020-08
عرضه پول M2 16394 2020-08
ترازنامه بانک 21819 2020-05
ذخایر ارزی 4241 2020-08
ترازنامه بانک مرکزی 21463 2020-06
وام به بخش خصوصی 4464 2020-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -280 2020-07
حساب جاری -38 2020-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.5 2019-12
صادرات 1050 2020-07
واردات 1330 2020-07
بدهی خارجی 36444 2020-06
گردش سرمایه 573000 2020-06
ذخایر طلا 6.7 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -54 2020-07
شاخص تروریسم 0.23 2018-12
ورود توریست 6337 2020-05

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 2019-12
بودجه دولت -0.2 2019-12
ارزش بودجه دولت -73110698 2020-08
هزینه های دولت 1346025 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.9 2019-12
درآمدهای دولت 951963 2020-08
بدهی های دولت 11292 2020-03
هزینه های مالی 998286 2020-08
درخواست پناهندگی 5 2020-06
ارزیابی اعتبار 73 2020-09
مخارج نظامی 629 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.4 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 35.09 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -11.3 2020-06
تولید صنعتی 0.1 2020-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.8 2020-07
تولید صنعتی 1.8 2020-07
استفاده از ظرفیت 70.8 2020-09
ثبت خودرو 3076 2020-06
سرعت اینترنت 16580 2017-03
آدرس های IP 878525 2017-03
تغییرات موجودی انبار 4143 2020-06
شاخص رقابتی 66.98 2019-12
رتبه رقابتی 41 2019-12
شاخص فساد مالی 56 2019-12
رتبه فساد مالی 44 2019-12
آسانی کسب و کار 19 2019-12
تولید الکتریسیته 581 2019-12
استخراج معدن 11.5 2020-07

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.2 2020-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.9 2020-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.8 2020-07
هزینه های مصرف کننده 3288856 2020-06
پس انداز های شخصی 6.34 2018-12
نرخ وام بانکی 4.36 2020-05
شاخص خوشبینی اقتصادی 83.7 2020-06
قیمت گازوئیل 1.35 2020-08
بدهی خانوار به درآمد 33.47 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 146 2020-03
جواز ساختمان 718 2019-12
میزان ساخت و ساز 1.1 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 81.6 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1654 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 36 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 1282 2020-09
تخت بیمارستان 5.57 2017-12
بیمارستان ها 32.44 2017-12
پزشکان پزشکی 3.44 2017-12
پرستاران 4.59 2017-12
تختخوابهای ICU 339 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لتونی - شاخص های اقتصادی.