نرخ ارز
38,365.90
تغییر روزانه
1.36%
سالیانه
-60.09%