نرخ ارز
74,132.98
تغییر روزانه
-7.34%
سالیانه
-72.55%