نرخ ارز
3,508.73
تغییر روزانه
2.44%
سالیانه
-53.19%