نرخ ارز
4,399.56
تغییر روزانه
4.83%
سالیانه
-60.15%