نرخ ارز
35,099.27
تغییر روزانه
-7.99%
سالیانه
-66.86%