نرخ ارز
9,342.86
تغییر روزانه
3.47%
سالیانه
-53.43%