نرخ ارز

297.99

تغییر روزانه:

-3.49%

سالیانه:

217.02%