نرخ ارز

1,308.56

تغییر روزانه:

-2.88%

سالیانه:

263.05%