نرخ ارز

64,804.83

تغییر روزانه:

-3.76%

سالیانه:

292.60%