نرخ ارز

1,321,453.71

تغییر روزانه:

-3.11%

سالیانه:

257.10%