نرخ ارز

1,242,386.25

تغییر روزانه:

4.17%

سالیانه:

531.39%