نرخ ارز

181,631.22

تغییر روزانه:

-0.77%

سالیانه:

354.12%